(5022) 1984 HE1

Czytaj Dalej

CLARK MARK WAYNE (1896-1984) - generał

Amerykański dowódca, który wsła­wił się zarówno operetkowymi kon­taktami z kolaboracyjnymi dowód­cami francuskimi, jak też zdoby­ciem Rzymu. W czasie I wojny światowej walczył we Francji i został tam ranny. W czerwcu 1942 r. przybył do Wiel­kiej Brytanii, gdzie objął dowódz­two amerykańskiego II...

HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

MACARTHUR DOUGLAS (1880-1984) - generał

Jeden z najwybitniejszych i najbar­dziej kontrowersyjnych dowódców amerykańskich, absolwent akademii wojskowej West Point (1903), w czasie I wojny światowej był sze­fem sztabu, a następnie dowódca 42 dywizji piechoty walczącej we Francji. W okresie międzywojen­nym m.in. doradca wojskowy prezy­denta Filipin...

MICHEL FOUCAULT (1926 - 1984)

Filozof i historyk francuski, który wywarł znaczny wpływ na niektóre najnowsze kierunki myśli socjologicznej. Najważniejsze książki: [Szaleństwo i cywilizacja] (1961), Archeologia wiedzy] (1969), Surveiller et punir [Nadzór i kara] (1975).

Działania i myślenie członków społeczeństwa są kształtowane...

LIBAŃSKA WOJNA DOMOWA 1975-1984

Różne muzułmańskie ugrupowania libań­skie - głównie szyici i druzowie stanowiący około połowy ludności - nie akceptowały Paktu Narodowego z 1943, który przyznał dominującą rolę w rządzie chrześcijanom (Partia Falangi, czyli falangiści), a właściwie maronitom. W Libanie, zwłaszcza na...

SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985 1984 • Koniec stycznia- nowy etap wojny domowej w Libanie, spowodowany przez prawicę chrześcijańską. Czynny udział wojsk amerykańskich po stronie sił prawicowych. • 05 luty- rząd Libanu podaje się do dymisji • 07-14 luty- oddziały Partii Socjalistyczno- Postępowej i ruch oporu ,,Amal” ponownie przejęły kontrolę nad Bejrutem Zachodnim i górskimi rejonami kraju • 5 marca- anulowanie ...