48 godzin

Czytaj Dalej

KAWASAKI KI-48 („Lily") - samolot

Japoński dwusilnikowy lekki bom­bowiec, użyty po raz pierwszy jesie­nią 1940 r. w północnych Chinach. Szybki i łatwy w obsłudze, zyskał uznanie załóg, ale pochwały skoń­czyły się, gdy tylko bombowce te zmuszone były podjąć walkę z ame­rykańskimi myśliwcami. Uzbrojenie obronne (3 karabiny maszynowe...

NORYMBERGA - procesy 1945-48

Międzynarodowy Trybunał Woj­skowy dla osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich z siedzibą w Norym­berdze powołały 8 sierpnia 1945 r. cztery mocarstwa (Stany Zjedno­czone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja). Podstawą tej decyzji były ustalenia Komisji Na­rodów Zjednoczonych dla Docho­dzeń w Sprawach...

U-48 okręt podwodny

Niemiecki okręt podwodny Typ VIIBdowodzony m.in. przez kpt. Herber­ta Schulzego i później przez kptHansa-Rudolfa Rósinga, zatopił naj­większą ze wszystkich U-bootówliczbę jednostek: 51 statków o łącz­nym tonażu 310 407 BRT. 22 czerw­ca 1941 r. został wycofany ze służ­by liniowej i przeznaczony do...

Limity godzin nadliczbowych

Jeżeli pracownika obowiązuje podstawowa, 8-godzinna norma czasu pracy, to pracą w godzinach nadliczbowych będzie dla niego praca ponad 8 godzin na dobę albo praca ponad 40-godzin, przeciętną normę tygodniową w przeciętnym okresie rozliczeniowym.

UŚMIECHY GODZIN, tom poezji L. Staffa

UŚMIECHY GODZIN, tom poezji L.

Austriacka wojna sukcesyjna (1740 - 48)

 

Skomplikowany konflikt europejski, w którym kluczowym problemem było prawo Marii Teresy, władczyni Austrii, do sukcesji w posiadłościach habsburskich jej ojca, cesarza Karola VI, oraz prawo jej męża, Franciszka z Lotaryngii, do tytułu cesarskiego. Pretensje Franciszka do korony cesarskiej zakwestionował...

Wojna króla Jerzego (1744 - 48)

 

Amerykańska część składowa austriackiej wojny sukcesyjnej. Połączone siły floty angielskiej i oddziałów Nowej Anglii, działające pod dowództwem Williama Pepperella, zdobyły w 1745 fortecę Louisburg, położoną na wyspie Cape Breton.

Następną kampanię, skierowaną ku dolinie Rzeki Św...

Liturgia godzin

Wszyscy wschodni duchowni katoliccy są zobowiązani do udziału w Liturgii Godzin zgodnie z prawem swego konkretnego Kościoła. “skrót”), czyli skrócona wersja godzin kanonicznych przeznaczona do prywatnego odmawiania.

Pytania z XIX wieku 72 48 39

72. Siła i słabość polskiej prasy w XIX wieku. 49. Przedstaw rozwój polskiego rynku czytelniczego w XIX wieku. Początki prasy europejskiej i polskiej: - I poł. XIX wieku jeszcze charakter elitarny, (prenumerata, kawiarnie i kluby,) korzystanie potwierdza przynależność do elit, - alfabetyzacja społeczeństwa, upowszechnienie pisma i druku, wzrost aspiracji ludu miejskiego i wiejskiego ? prasa dla ludu, (duże nakłady) - dzienniki, tygodniki, później nawet dwa dzienniki ?

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1

Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1 Nokturn, to utwór o charakterze miniatury instrumentalnej, głównie fortepianowej. Formę tę kontynuował w swej twórczości Fryderyk Chopin, który jest twórcą 19 nokturnów. Większość tego rodzaju utworów opiera się na formie ABA, a więc analizowany przeze mnie Nokturn c –moll również posiada podobną budowę, którą można przedstawić za pomocą następującego schematu: A,B,A1,coda. Część A obejmuje 24 takty, a w ...