(3950) 1986 CH

Czytaj Dalej

HARRIMAN WILLIAM AVERELL (1891-1986) - polityk

Amerykański biznesmen i dyplo­mata, w 1941 r. uczestniczył w Londynie w negocjacjach dotyczących *Lend-Lease, a następnie koordy­nował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. We wrześniu tego roku wyjechał z lordem *Beaverbroo-kiem do Moskwy, aby ustalić zakres i sposób...

MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

Działacz rosyjskiego ruchu rewolu­cyjnego, w 1921 r. został sekreta­rzem KC RKP(b), a w 1926 r. -członkiem Biura Politycznego WKP(b). W tym okresie zdecydo­wanie poparł Stalina w walce o wła­dzę, co później zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe.

W 1930 r. objął urząd premiera Związku...

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów, plemienia, które w starożytności zamieszkiwało tereny między Wisłą, Wołgą a Morzem Czarnym. Od średniowiecza wielu polskich pisarzy dane te zaczęło traktować bardzo poważnie ; już Jan Długosz w swej Historii...

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

 

Sarmatyzm to polska kultura szlachecka, która ukształtowała się końcem XVI wieku, zaznaczając się w sferze światopoglądu, kultury umysłowej, sztuki i obyczaju. Sarmatami nazywano w starożytności i średniowieczu ludy zamieszkujące tereny wschodniej Europy, często między Wisłą a Wołgą. Tę...

Czesław Miłosz - Do księdza Ch.

Do ciebie, słyszącego głosy niemych chórów,

zgiętego nad smutnymi ołtarzami Pana

w wiejskim, dusznym kościele, do ciebie, o mściwy,

piszę ten list, prefekcie, burzo zapomniana.

Już włos gładko sczesany spływa siwym strąkiem

na kark przecięty blizną po cielesnych mieczach,

już wzrok twój...

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmatom wiele zalet: waleczność, męstwo, wierność...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (DO V W. P. CH)

1. charakter okresu. Był to typowy okres powstania i rozwoju: zaczął się od najskromniejszych początków, od nielicznych zagadnień i niewyraźnych pojęć, i stop­niowo powiększał ich zapas i precyzję. Zakres filozofii tego okresu był jeszcze ograniczony; ze względu na temat była to filozofia prawie...

TEORIE DEMOKRACJI - Ch. Lasch „Czy demokracja zasługuje na przetrwanie?” [w:] „Bunt elit”

Upadek współczesnej demokracji wyraża się wzrastającym izolacjonizmem elit – „klasy mówiące” stają się coraz bardziej zamknięte i konwencjonalne, niektórzy kwestionują wręcz ich umocowanie w rzeczywistości – „klasy mówiące” zamieszkują sztuczny świat, symulację. Konwencjonalizacja oznacza również...

Krótka ch-ka tzw. wypowiedzenia zmieniającego

Celem wypowiedzenia jest zmiana warunków na jakich pracownik będzie zatrudniony. Wypowiedzenie to zawiera dwa oświadczenia pracodawcy. Jedno dotyczy wypowiedzenia dotychczasowych warunków, drugie zaś to oferta zatrudnienia na nowych warunkach. Wypowiedzenie to wymaga zachowania okresów, terminów i trybu...

RUCH(CH)

Ptak-Rok, w lit. arabskiej od IX-X w. legendarny olbrzymi ptak (wg Baśni z 1001 nocy, zob. Tysiąc, skrzydełko pisklęcia tego ptaka ma, jeszcze przed wykluciem się, tysiąc sążni długości), przebywający w dalekich krajach.

Legendy o Ruchchu biorą prawdopodobnie początek od jednego z wymarłych już...

SINDONA Michele (1920 - 1986)

Arcyoszust z Sycylii

Pochodzący z Sycylii włoski bankier, którego imperium finansowe znaczyłahistoria pełna defraudacji, łapówek i morderstw. Z wykształcenia prawnik,specjalizował się w podatkach. W latach czterdziestych praktykował na Sycylii,następnie w Mediolanie.

Stworzył holding...

Azja u papieża: Dzień Modlitw w Asyżu w 1986 roku

W latach 80. Jan Paweł II podjął oryginalną próbę stawienia czoła pozycjom ideologiczno-politycznym oraz ich niebezpiecznym konsekwencjom, odwołując się religii oraz ichsiły oddziaływania podczas Dnia Modlitw o Pokój, zwołanego przez niego w Asyżu 27października 1986 r.Papież skierował apel o...