(3708) 1974 FV1

Czytaj Dalej

SPAATZ CARL (1891-1974) - generał

Wybitny amerykański dowódca sił powietrznych, absolwent akademii wojskowej West Point (1914 r.) służbę w lotnictwie rozpoczął w 1916 r. i walczył we Francji. W latach 1940-41 w stopniu puł­kownika był obserwatorem w Wielkiej Brytanii, następnie ob­jął dowodzenie amerykańskim lot­nictwem armijnym, a od...

ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. W 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japoń­czykami nad rzeką *Chałchyn-goł na Dalekim Wschodzie i odniósł zwycięstwo, które w znaczący spo­sób...

Oeconomia divina (z tomu Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada 1974)

Wiersz łatwiej będzie można zinterpretować i zrozumieć w kontekście poematu Świat, chociaż utwory te dzieli znacząca (prawie trzy­dziestoletnia przecież) cezura czasowa. Miłosz próbuje bowiem po raz kolejny odpowiedzieć sobie na te same pytania, które – w nieco lżejszej, nie pozbawionej...

Mahaffy — Sir John Pentland (1899—1974)

Irlandzki filolog klasyczny i profesor historii starożytnej.

Eugeniusz Kwiatkowski (1888 - 1974)

Polski polityk i działacz gospodarczy II Rzeczpospolitej. Z wykształcenia inżynier chemik. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości piastował ważne funkcje państwowe, m.in. ministra przemysłu i handlu (1926-1930). Popierał budowę Gdyni i rozwój handlu morskiego, patronował budowie Centralnego Okręgu...

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach 1950 – 1974

Na charakter cyklu koniunkturalnego w pierwszych latach po II wojnie światowej zasadniczy wpływ wywierały ekonomiczne następstwa wojny. Możemy mówić o istnieniu w tym okresie powojennego boomu koniunkturalnego, związanego z przezwyciężaniem skutków wojny w gospodarce. U podstaw tego boomu leżały inne...

BATHURST, Banjul (od 1974)

Diecezja w Gambii eryg. 24 VI 1957, bezpośrednio zależna od Stolicy Apostolskiej.

Chrystianizacja, sięgająca poł. XV w., pozostawała w ścisłejłączności z chrystianizacją -> Senegalu, od którego 1931 odłączonoB. jako samodzielną misję i powierzono irl. ojcom DuchaŚwiętego;

1951 misję podniesiono...

GWINEI-BISSAU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

W 1956 Amilcar Cabral (1921-1973) założył Afrykańską Partię Nie­podległości Gwinei i Zielonego Przylądka (PAIGC), która bez powodzenia starała się wynegocjować niepodległość dwóch zamor­skich prowincji Portugalii: Gwinei Portugal­skiej (Gwinea-Bissau) i Wysp Zielonego Przy­lądka. Przygotowując...

MOZAMBIKU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

W 1962 kilka małych ugrupo­wań nacjonalistycznych dążących do wy­zwolenia Portugalskiej Afryki Wschodniej (Mozambik) spod władzy Portugalii spot-kało się w Dar-es-Saalam, stolicy Tanzanii i utworzyło koalicję pod nazwą Front Wy­zwolenia Mozambiku (FRELIMO), którego przywódcą został Eduardo Mondlane...

SEXTON Anne (1928 - 1974)

Mam w środku jakąś bestię

Poetka amerykańska, jedna z najwybitniejszych w literaturze XX wieku.Pracowała jako modelka i bibliotekarka. Pisaniem wierszy zajęła się stosunkowopóźno; mając dwadzieścia osiem lat, za namową swojej psycho-terapeutki, traktującpoczątkowo to zajęcie bardziej jako formę...