31 marca

31 marca

Czytaj Dalej

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Działania USA w lutym i marcu '42

Adm. Nimitz (następca adm. Kimmela) doszedł do wniosku, że naj-lepszą obrona jest atak. Trzon US Navy to 3 lotniskowce ("Saratoga", "Lexington", "Enterprise"), do których potem dołączył "Yorktown" przerzucony z Atlantyku. Krótko po tym "Saratoga" została storpedowa-na i musiała się udać na remont do USA...

Marzec 1968

Do końca marca 1968 wyrzucono z PZPR 8,5 tysiąca osób.

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur.

MARZEC EDWARD

MARZEC EDWARD, ur.

Powstanie Listopadowe i wojna polsko - rosyjska 1830/31

 

Sytuacja wewnętrzna (pogorszenie sytuacji gospodarczej, wykrycie spisku podchorążych, ujawnienie nadużyć w policji) i zewnętrzna (rewolucje we Francji i Belgii) ożywiły spiskowców Wysockiego, którzy w uzgodnieniu z Lelewelem postanowili rozpocząć powstanie 29 XI 1830. Sygnałem do równoczesnego...

Włochy od czerwca 1846 do początku marca 1848 roku

 

1 czerwca 1846 umarł, ogólnie nie lubiany, papież Grzegorz XVI, 16 czerwca tego roku został wybrany na papieża Pius IX. Papież ten zaczął robić pewne posunięcia liberalne i reformy, jednakże nie był liberałem, dokonywał przemian ponieważ uważał je za konieczne. Rezultatem tego było wprowadzanie...

SAMILÓW RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY 1919-1920 (ruch l marca)

Obecnie l marca obchodzony jest w obu państwach koreań­skich jako święto narodowe dla upamięt­nienia patriotyzmu uczestników demonstracji.

Referat sprawozdawcu monografii A. Murawskiego "Akcjum 31 p.n.e

Dwa dni po zabójstwie Cezara 17 marca 44 roku p. Do pierwszych walk pomiędzy stronnictwem Antoniusza (do którego przyłączył się Lepidus) a wojskami wysłanymi przez senat (w tym Oktawiana z własnymi oddziałami) doszło w marcu pod 43 roku p.

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy dokonujące się w tych strukturach Przedmiot badań geografii ekonomicznej: 1)uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia ludności osadnictwa, produkcji infrastruktury 2)możliwości i sposoby gospodarczego wykorzystania środków ...

Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

Po zakończeniu dochodzenia na podstawie polecenia papieskiego biskupStefan Tempier potępił 7 marca 1277 r. 18 marca 1277 r.

Święty Marek Marcom

, pochodzi od rzymskiego boga wojny Marsa; Marcus - należący do Marsa, związany z Marsem. Marek Marcom, zakonnik (1480 - 1510).

Willa przy ul. Wólczańskiej 31/33

Zbudowana w 1903 dla Leopolda Rudolfa Kindermana. Zaprojektował ją w stylu secesji Gustaw Landau-Gutenteger (autor m.in. hotelu Bristol w Warszawie). Bogata dekoracja w formie korzeni, liści, kwiatów i owoców, wewnątrz sztukaterie i witraże. Budynek cechuje charakterystyczna dla stylu secesyjnego asymetria...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

Na pewno również cel polityczny miał na myśli Gajus Grakchus, opisując w książce Ad Marcum Pomponium swe życie i broniąc swej polityki.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

Charakterystyka ogólna okresu

Pięćdziesięcioletni okres od objęcia dyktatury przez Sullę do bitwy pod Akcjum, która położyła kres ustrojowi republikańskiemu w Rzymie, znamionuje wzrost znaczenia dowódców wojskowych, którzy działali przy poparciu zaciężnej armii i zmierzali do osłabienia władzy...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

Epikureizm w Rzymie i poemat Lukrecjusza

Groza wojen domowych, kryzys form ustrojowych oraz poczucie bezsensu i niepewności życia kazało jednym szukać pociechy w kultach wschodnich i praktykach chaldejskich, innych kierowało do „Ogrodu Epikura". Filozof głoszący hasło „żyj w ukryciu" musiał zyskać...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Architektura w II i I p.n.e. wieku, Malarstwo ścienne, Plastyka

Architektura w II i I p.n.e. wieku

Architektura drewniana z ornamentyką terakotową, wszechwładnie panującą w wieku III p.n.e. i przejęta przez budownictwo wieku II p.n.e., ustępuje powoli budowlom z kamienia. Jednakże świątynie buduje się z miękkiego tufu wulkanicznego, gdyż Italia wieku II nie...

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.)

Stanowisko princepsa

Dzięki zwycięstwu pod Akcjum odniesionemu nad Antoniuszem i Kleopatrą w r. 31 p.n.e., stał się Oktawian, adoptowany syn Juliusza Cezara, jedynym władcą państwa rzymskiego, Jednakże w przeciwieństwie do Cezara i nauczony jego doświadczeniem nie dążył otwarcie do ustanowienia...

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

Ważne i obowiązujące dla późniejszych czasów było rozwiązanie zagadnienia dwupiętrowej kolumnady, po raz (jak się zdaje) pierwszy zrealizowane w konstrukcji teatru Marcellusa.

31 grudnia

Papież Sylwester I [315-335] rządził Kościołem istotnie za czasów Konstantyna Wielkiego, którego partnerem czyni go legenda, ale objął rządy już po wydaniu edyktu tolerancyjnego w Mediolanie fr. 313] i nie on był tym, który ochrzcił Konstantyna. Ten ostatni mianowicie przyjął chrzest dopiero na...