(29075) 1950 DA

(29075) 1950 DA

Czytaj Dalej

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

KOISO KUNIAKI (1880-1950) - generał

Japoński oficer, w latach 1932-34był szefem sztabu Armii *Kwan-tuńskiej. W 1939 r. objął stano­wisko ministra ds. kolonii, któresprawował przez rok. Od 1942 r. byłgubernatorem generalnym Korei.Po dymisji premiera Hideki *Tojow październiku 1944 r. przejął sta­nowisko szefa rządu i sprawował jedo...

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

WAVELL ARCHIBALD (1883-1950) - marszałek polny

Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców, żołnierz wojen burskich i I wojny światowej, w lip­cu 1939 r. objął stanowisko głów­nodowodzącego brytyjskimi woj­skami lądowymi na Bliskim Wscho­dzie. Był dobrym organizatorem i koordynatorem działań wojsk na ogromnym obszarze obejmującym północną i...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Emmanuel Mounier (1905 - 1950) - Poglądy

Niedostępne jest mu zaspokojenie  żądań. Ale sposobem zapobiegającym temu, byśmy się dali zwieść maszynie, nie jest wymaganie od niej tego, czego dać nie może ani obawianie się tego, czego bynajmniej wyprodukować nie musi.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950)

  W postępowaniu badawczym filozof powinien:   1) wiernie opisać zjawiska określonej rzeczywistości - jest wtedy fenomenologiem;  2) wydobyć naturalne aporie (trudności pozornie nierozwiązywalne) – jest wówczas aporetykiem;    3) przejść do rozwiązywania aporii – na tym etapie staje się teoretykiem; teorię definiował Hartmann jako „patrzenie”, „oglądanie”, czyli ogarnianie wzrokiem tego, co ...

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Ontologia

W nim nie ma aktów, świadomości (która odpowiadałaby mu jako całości), dziedziczności; jego pozostawanie w bycie jest nieosobowe, przechodzi ono z pokolenia na pokolenie dzięki temu,  że indywidua, wrastając weń, przyjmują go i przekazują dalej.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Gnoseologia

  „Przedmiot myśli lub przedstawienia wyczerpuje się w swym bycie przedmiotem daje się on określić jako przeciwstawny korelat i w pewnym sensie przeciw-treść aktu”. Granica ta wyraźnie przesądza o tym,  że nieprawdą jest jakoby całość tego, co pierwotnie jest dane, było zawsze w polu poznania.

Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Antropologia

      Względność wartości wynika ponadto ze względności warunków bytowych i aktualności wartości w danych warunkach oraz z mocy „obowiązywania” w świadomości aksjologicznej.

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

c) Vasco da Gamma - żeglarz portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii.

The biography of Salvador Dali

) In 1948 Dalí returned to Spain. There are two museums dedicated to his work: the Teatre-Museu Dalí, established in Figueras in 1974 and the Salvador Dalí Museum in St Petersburg, Ohio, established in 1982.

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Viele waren wieder auf dem Heimweg, nachdem sie aus Neugier mitten in der Nacht schnell mal zum Ku'Damm gefahren waren. Dann kamen die ersten West-Berliner aus dem Ostteil der Stadt zurück: Sie hatten auf dem Alexanderplatz gefeiert.

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach 1950 – 1974

Głębia załamania koniunktury okaże się większa, jeśli uwzględnimy dane, obejmujące przemysł – główną sferę osłabienia aktywności gospodarczej.

Interesy mocarstw światowych w Indochinach do 1950 r.

równoleżniku oraz datę wyborów- wyznaczono termin do VII 1956. Niebawem USA zaczęły się bardziej angażować, współpracowali z Diemem, doprowadzili do profrancuskiego ich zdaniem Bao Daia i zastąpienia Państwa Wietnamskiego Republiką Wietnamską.

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

AUTO - DA - FE

Port., dosł. 'akt wiary; wyrok sądowy', w XV-XVIII w. w Hiszpanii i Portugalii, ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenie wyroku; wykonanie wyroku, zwł. przez spalenie na stosie heretyka a. zabronionych książek.