(241099) 2007 GH2

Czytaj Dalej

JEAN BAUDRILLARD (1929 - 2007)

Intelektualista francuski, jeden z inicjatorów nurtu postmodernistycznego w teorii społecznej i radykalny krytyk współczesnego społeczeństwa i kultury. Najważniejsze dzieła to: [Społeczeństwo konsumpcyjne] (1970), [Zwierciadło produkcji] (1975), [Symulacje] (1983), [Ameryka] (1988), [Przejrzystość zła]...

Wymień i scharakteryzuj trzy główne cele Wspólnej Polityki Regionalnej UE w okresie programowania 2007 - 2013

Cel 1 Konwergencja - działania mają za zadanie zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów przez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia .

Cel 2 Konkurencyjnośc regionalna i zatrudnienie - działania mają zmierzać do wzmacniania...

W co inwestować w 2007 roku ?

W co inwestować w 2007 roku Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy, aby pomnożyć swój kapitał. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji finansowych są inwestycyjne fundusze, lokaty terminowe, akcje, obligacje, waluty. Istnieją również inwestycje w dobra rzeczowe takie jak nieruchomości, metale, surowce, monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form inwestowania są fundusze. W roku 2006 najlepszym ...

Program rozwoju turystyki na lata 2007-2013

PROGNOZY ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-2013 Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych stanowi jeden z najważniejszych obszarów „Strategii...”. Tworzenie i rozwój zróżnicowanej i konkurencyjnej rynkowo oferty produktów stanowi priorytetowe do roku 2020 zadanie dla sektora turystycznego i regionów w Polsce. Wśród celów tego obszaru uwzględniono zarówno budowę nowych produktów, jak i poprawę jakości oraz zwiększanie konkurencyjności oferty produktów ...