GNEISENAU August Neithardt von (27 X 1760 - 24 VIII 1831), marsz. prus.

Ur. w Schildau jako syn ofic. sas., służył w armii austr., potem w ks. Anspach, 1782-1783 powędrował ze swym regimentem do Kanady i tam po stronie ang. walczył w wojnie amer.

Od 1786 w armii prus. 1806 bił się pod Jeną, kierował obroną Kołobrzegu, który nie został zdobyty przez wojska franc. W...

GRABOWSKI Stefan (przed 24 VI 1767 - VI 1847), gen. poi.

Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego, walczył na Litwie. W 1812 jako gen. bryg. kierował Komitetem Wojsk, w Wilnie. 1813 był pod Gabel i Lipskiem, gdzie dostał się do niewoli.

W 1816 został dyrektorem generalnym Komisji Rządowej Wojny, a 1825 z poręki w.ks. Konstantego sekretarzem...

GRATIEN Pierre-Guillaume (1 I 1764 - 24 IV 1814), gen. franc.

Ur. w Paryżu, syn kupca. Od 1787 żoł. w p. dragonów Delfina, 1789 por., 1792--1793 walczył w Armii Północy, gen. bryg., za odwrót spod Wattignies pozbawiony komendy przez Carnota. 1795 wrócił do czynnej służby, 1796 brał udział w nieudanej wyprawie do Irlandii. W 1807 przeszedł na służbę...

HAXO Franęois-Nicolas-Benoit (24 VI 1774 - 25 VI 1838), gen. franc.

Ur. w Luneville, w 1792 ppor. art., następnie ofic. wojsk inż. Prowadził prace fortyfikacyjne we Włoszech, 1807 organizował obronę wybrzeża Prowincji Iliryjskich, 1808 szef sztabu gen. Chasseloup-Laubata w Mediolanie.

W 1808 wysłany do Hiszpanii, kierował oblężeniem Saragossy, walczył pod Marią i...

HOCHE Louis-Lazare (24 VI 1768 - 19 IX 1797), gen. franc.

Ur. w Wersalu k. Paryża, 1782 chłopak stajenny w stajniach królewskich, 1784 żoł. gwardii franc., 1789 brał udział w szturmie Bastylii, sierż. paryskiej gwardii narodowej, 1792 por., 1792-1793 walczył w Armii Północy, 1793 za obronę Dunkierki mianowany gen. bryg., potem gen. dyw., dow. Armii Mozeli...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

JUNOT Jean-Andoche (24 IX 1771 - 29 VII 1813), gen. franc., ks. Abrantes

Ur. w Bussy-le-Grand, dep. Cóte-d’Or. W 1793 brał udział w oblężeniu Tulonu, gdzie został sekretarzem, a potem adiutantem Bonapartego. 1796 towarzyszył mu w Italii, zawiózł do Paryża 21 pierwszych zdobytych sztandarów, sprowadził Józefinę z Paryża do Mediolanu, szef bryg. piech. 1798 w Egipcie, bił...

KAROL EMANUEL IV (24 V 1751 - 6 X 1819), król Sardynii

Ur. w Turynie, syn Wiktora Amadeusza III, króla Piemontu, brat Wiktora Emanuela. Ożeniony z Kloty Idą (1759-1802), ambitną siostrą Ludwika XVI, sam chory, bardzo pobożny i słabego charakteru, objął tron w 1796 po śmierci ojca, w chwili gdy Piemont był już zajęty przez wojska franc.

W XI 1798...

KRASIŃSKI Wincenty (5 IV 1782 - 24 XI 1858), gen. poi.

Ur. w Boremlu na Wołyniu. W XI 1806 sformował w Warszawie gwardię honorową, mianowany płk., IV 1807 dow. p. szwoleżerów gwardii. 30 XI 1808 obecny pod Somosierrą, nie brał udziału w szarży. Ranny pod Wagram, 16 XII 1811 gen. bryg. Otrzymał tytuł hr. cesarstwa. W kampanii 1812 wraz z p. szwoleżerów...

LEGENDRE D’HARVESSE Franęois (1 XI 1766 - 24 IV 1828), gen. franc.

Ur. w Cormeray, dep. Manche. Służbę wojsk, rozpoczął w 1787. Brał udział w tłumieniu powstania w Bretanii i Wandei, od 1797 w Armii Italii pod rozkazami Augereau, bił się pod Marengo. Przydzielony do dyw. Suche-ta, walczył pod Austerlitz, mianowany w 1805 gen. bryg. Następnie w Prusach i Polsce...

MACK Karl von Leiberich (24 VIII 1752 - 22 X 1828), gen. austr.

Ur. w Nennslingen, we Franko-nii, w ubogiej rodzinie szlacheckiej z Ansbach. Służbę rozpoczął jako prosty żoł. W czasie wojny z Turkami przydzielony do sztabu generalnego armii austr., zwrócił na siebie uwagę marsz, de Lacy, który mianował go kpt.

Zyskał uznanie na dworze, w 1793 kwatermistrz armii...

MAŁACHOWSKI Kazimierz (24 II 1765 - 5 I 1845), gen. poi.

Ur. w Wiśniewie na Litwie, ukończył szkołę art., 1790 por. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego, od 1797 ofic. Legionów Polskich we Włoszech, posłany na San Domingo.

W wojsku poi. Ks. Warszawskiego dow. 1 pp., brał udział w kampaniach 1809,1812-1813, mianowany 8 X 1812...

ORŁOW-DENISOW Wasilij Pietrowicz (8 IX 1775 - 24 I 1843), gen. ros.

Syn atamana kozaków dońskich, od 1788 w służbie wojsk. W kampanii 1807 bił się pod Dobrym Miastem i Lidzbarkiem Warmińskim. 1808 dowodził kozackim p. gwardii.

Uczestnik wojny ze Szwecją, strzegł wybrzeży Zat. Botnickiej. 1812 w ariergardzie 1 Armii Zachodniej, pod Możajskiem walczył w składzie...

PAWEŁ I ROMANOW (1 X 1754 - 24 III 1801), car Rosji

Syn Piotra III i Katarzyny II, objął tron w XI 1796, dokonując natychmiast wielu zmian. Zlikwidował wprowadzone przez Katarzynę instytucje, wydał ukaz o dziedziczeniu tronu według prawa pierworództwa w linii męskiej, ograniczył pańszczyznę, zwolnił jeńców poi. Początkowo wielbiciel tradycji...

RADZIWIŁŁ Michał (24 IX 1778 - 24 V 1850), gen. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego. W I 1807 płk i dow. Legii Północnej, z której powstał potem 5 pp. 1811 mianowany gen. bryg., stacjonował w Gdańsku.

W kampanii 1812 dow. bryg. piech. w poi. dyw. gen. Grandjeana, wchodzącej w skład 10 korpusu Macdonalda. 1813 brał udział w obronie Gdańska i...

ROŻNIECKI Aleksander (12 II 1774 - 24 VII 1849), gen. poi.

Ur. w Warszawie. Ukończył korpus kadetów, od 1788 w służbie wojsk., uczestnik powstania kościuszkowskiego.

Od 1798 ofic. Legionów Polskich we Włoszech, potem w Legii Naddunajskiej, służył w p. jazdy legionowej, 1800 szef szwadronu jazdy legionowej, 1801 dow. p. kaw. Od 1806 w wojsku poi. na...

SELIM III (24 XII 1761 - 27 VII 1808), sułtan turec.

Ur. w Konstantynopolu, syn Mustafy III. Objął tron w IV 1789 po swym stryju Abdul-Ha-midzie I. Próbował umocnić władzę centralną, dokonał reformy wojska na wzór europejski. Wprowadził w administracji „nowy system”, zwany ni-zam-i dżedid.

Utrata części ziem nad Dunajem, które zdobyły Rosja i...

SOKOLNICKI Michał (29 IX 1760 - 24 IX 1816), gen. poi.

Ur. w Wierzei w woj. poznańskim. W 1780 ukończył Szkołę Rycerską, uczestniczył w wojnie z Rosją 1792, w powstaniu kościuszkowskim płk i dow. korpusu strz. wielkopolskich, gen.-mjr.

Wywieziony do Rosji, 1796 wrócił do kraju, wyjechał do Paryża. 1800 jako szef bryg. został dow. piech. w Legii...

STOFFLET Nicolas (1751 - 24 II 1796), dow. powstańców wandejskich

Leśniczy hr. de Maulevrier, jeden z pierwszych chwycił za broń przeciwko władzom republikańskim. Maurice Elbee mianował go szefem sztabu armii powstańczej. Pochwycony w Poiteviniere, został rozstrzelany następnego dnia w Angers.

SUWOROW Aleksandr Wasiliewicz (24 IX 1729 - 18 V 1800), feldmarsz. ros.

Ur. w Moskwie, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1768-1772 jako płk walczył z konfederatami barskimi, wyparł ich z Lubelszczyzny, pobił Dumourieza i hetmana Michała Kleofasa Ogińskiego, oblegał Kraków i zmusił do kapitulacji garnizon Wawelu. W czasie wojny ros.-turec. 1773-1774 wyróżnił się...