(21775) 1999 RC221

Czytaj Dalej

Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci. Pojawia się zjawisko selektywnego kodowania. Selektywne kodowanie może dokonywać się na poziomie deklaratywnym lub niedeklaratywnym (kodowanie pobudzenia...

Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności gospodarczej w świetle ustawy z 19.11.1999 roku (prawo o działalności gospodarczej)

Ustawa z 19.IX.99r. – Prawo działalności gospodarczej – obecnie obowiązuje.

Ustawa z 19.IX99r. definiuje działalność gospodarczą jako – zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i eksploatowaniu surowców, prowadzona w...

Struktura samorządu terytorialnego po reformie z 1999 r.

Z dniem 01.01.1999r. został wprowadzony zasadniczy trójstopniowy podział państwa. Jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa.

Ustawa z dn. 24.07.1998 r. wprowadziła zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa; utworzono 16 województw, 373 powiatów. Oprócz podziału zasadniczego...

Omów II etap reformy WPReg. (1993 - 1999)

Cel 1, 2 i 5 pozostają bez zmian. Cel 3 powstaje po połączeniu Celu 3 i 4 z poprzedniego okresu programowania.

• cel 1 – rozwój i strukturalne dostosowanie regionów zacofanych,

• cel 2 – konwersja regionów dotkniętych regresją przemysłu,

• cel 3 – zwalczanie długookresowego bezrobocia oraz ułatwianie...

BEKSIŃSKI Tomasz (1958 - 1999)

Nie ma już rozrywek ani sensu życia

Dziennikarz radiowy i prasowy, a nade wszystko wyśmienity tłumacz z językaangielskiego, znany z doskonałych tłumaczeń dialogów Latającego cyrku MontyPythona, filmów o Bondzie i filmów grozy. Syn znanego malarza ZdzisławaBeksińskiego. Ze śmiercią - tak silnie obecną...

BUFFET Bernard (1928 - 1999)

Zaczęło się od złamanego nadgarstka

Samobójstwo niedocenianego twórcy. Malarz francuski. "Kraszewski pędzla" -namalował blisko osiem tysięcy obrazów, a praca nad jednym zajmowała mu conajwyżej kilka dni. Dodatkowo zajmował się grafiką, ilustracją książkową, scenografiąteatralną. Był samoukiem...

LEMBIT (1966 - 1999)

Pierwszy wśród arcymistrzów

Estoński szachista, arcymistrz, wielokrotny reprezentant kraju w szachach,zawodnik klubu Polonia Warszawa. Odebrał sobie życie w następstwie psychicznegozałamania, jakie przeżył po rozwodzie. Jak zauważali specjaliści, było to chybapierwsze w światowej historii szachów...

SKRZYPOSZEK Christian (1943 - 1999)

Ból przerwany innym bólem

Pisarz. Urodził się w Chorzowie w rodzinie polsko-śląsko-niemieckiej. Studiowałpolonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, współpracował z pismami literackimi. Naprzełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyemigrował do Berlina. Napisałdwie powieści. Późniejsza...

Reforma systemu edukacji w Polsce w Roku 1999

Przyczyny warunkujące konieczność przemian:  bark zdolności adaptacyjnych byłego systemu edukacji do tempa i zakresu przemian cywilizacyjnych i społecznych,  bark równowagi szans w dostępie do edukacji na każdym poziomie i niski wskaźnik procentowy młodzieży uzyskującej średnie i wyższe wykształcenie,  dostosowanie sytemu edukacji do zapisów konstytucji oraz do reformy ustrojowej państwa,  dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb ...