(20161) 1996 TR66

Czytaj Dalej

DIETRICH JOSEPH („SEPP") (1892-1996) - SS Oberstgruppenfuhrer i generał Waffen SS

Niemiecki oficer, żołnierz I wojny światowej, członek Freikorpsu, z krótkim stażem w SA pomagał Heinrichowi * Himmlerowi tworzyć *SS. Od 1928 r. był członkiem nazi­stowskiej partii NSDAP. W 1933 r. zorganizował straż sztabu SS w Berlinie, z której powstała gwar­dia przyboczna Adolfa Hitlera:...

Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

1995 r.

- 50 rocznica zakończenia II wojny światowej,

- przyznanie Cezarów (nagroda Francuskiej Akademii Filmowej) dla Kieślowskiego oraz Zbigniewa Preisnera (za muzykę) za film „Czerwony”, nagrody rozdaje się miesiąc przed rozdaniem Oscarów (często są zapowiedzią uhonorowania najlepszych),

-...

Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

Pamięć zdarzeń ogólnych...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Dokonania w latach 1970 - 1996

Przełomowym rokiem dla pedagogiki specjalnej był rok 1970, w którym Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej przekształcono formalnie w wyż­szą szkołę zawodową, co zmieniło dotychczasowy status studiów w zakresie pedagogiki specjalnej. Pierwsi absolwenci z dyplomem wyższych studiów zawodowych opuścili...

KONFLIKT ZBROJNY W CZECZE-Nll 1994-1996.

Do 1991 Czeczenia wcho­dziła w skład Czeczeno-Inguskiej Autono-micznej SRR, która była częścią składową Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Po oddziele­niu się od Inguszetii Czeczenia jesienią 1991 ogłosiła niepodległość (Inguszetia po­została republiką w składzie Federacji Ro­syjskiej). Głową...

Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Tomasz Szarota Warszawa 1996 - Recenzja

Tomasz Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996 Wzajemna percepcja i postrzeganie grup etnicznych i narodowych to problematyka szeroko podejmowana od wielu lat1. „Stereotypy narodowe mogą mieć mocniejszą lub słabszą wymowę. Im ściślejsze i bardziej obciążone są kontakty historyczne, tym wyrazistsze powstają stereotypy.”2 Istnienie wzajemnych stereotypów, uprzedzeń czy wizerunków Polaków i Niemców wydaje się więc czymś ...

Recenzja: Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wydawnictwo „Żak”. Warszawa 1996, s.131

RECENZJA: Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wydawnictwo „Żak”. Warszawa 1996, s.131 Książka Anny Kozłowskiej pokazuje problemy dzieci nieśmiałych, agresywnych, upartych, jednym słowem stwarzających problemy wychowawcze. Na podstawie opowieści rodziców przychodzących do poradni autorka przybliża nam świat dziecięcych problemów, wskazuje na genezę i tłumaczy mechanizmy zaburzeń zachowania. Autorka przekazuje czytelnikowi własne ...

W jaki sposób w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. Zm.); realizowane są przesłanki pojęcia „dobro dziecka niepełnosprawnego”. Opisz organizację edukacji i opieki

W systemie prawa polskiego uregulowane są w sposób specjalny prawa dziecka niepełnosprawnego do: 1.wsparcia i szczególnej pomocy jego rodzinie 2.opieki medycznej, rehabilitacji, usamodzielnienia 3.oświaty i wykształcenia Ad.1 Najlepszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Rodzinom dzieci niepełnosprawnych przysługują pewne dodatkowe uprawnienia dla polepszenia ich, zwykle gorszego, statusu ekonomicznego, a także w celu umożliwienia rodzicom wychowania swojego dziecka.