20 metrów

Czytaj Dalej

DOUGLAS A-20 HAVOC/BOSTON - samolot

Amerykański samolot szturmowy, skonstruowany przez głównego projektanta zakładów Douglas, Eda Heinemanna, który w 1936 r., na własną rękę, przystąpił do pracy nad samolotem oznaczonym 7A. Okaza­ło się, że miał dobre wyczucie, gdyż w końcu 1937 r. dowództwo *US Army Air Corps ogłosiło wymaga­nia...

FIAT B.R.20 CICOGNA - samolot

Włoski średni bombowiec skonstru­owany w 1936 r. przez znanego konstruktora Celestino Rosatellego. W tym samym roku pierwsze se­ryjnie produkowane samoloty prze­szły sprawdzian bojowy w Hiszpa­nii, walcząc w składzie Aviazione Legionaria. Doświadczenia zebrane w walkach z radzieckimi samolota mi myśliwskimi...

Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach).

Leopold Staff (1878-1957) to poeta trzech pokoleń literackich, dramatopisarz i tłumacz (z języka francuskiego, niemieckiego i łacińskiego).Twórczość swoją rozpoczął w okresie Młodej Polski tomem "Sny o potędze" (1901 r.). Omawiając ten etap twórczości wykorzystam trzy wiersze: "Kowal", "Deszcz...

20 lecie międzywojenne

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.

5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

O d p o w i e d z i

Ad.1. 20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą światową - jeden z najkrótszych okresów...

20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia.

 

20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie...

Prymat Chrystusa (Kol 1,15-20)

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

On jest...

20 LECIE MIEDZY WOJENNE - daty

10,02,1919 pierwsze posiedzenie sejmu ustawodawczego

16/17,08,1919 I powstanie śląskie

19/20,08,1920-Iipwstanie śląskie

2/3,05,1921-III powstanie śląskie

20,03,1921-plebiscytna Górnym Śląsku

5,11,1922-wybory do parlamentu

9,12,1922-wybrany Gabriel Narutowicz

16,12,1922-zamach na prezydenta...

Polityka - lata 20

Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dziecką stosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej...

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH 20 - TYCH

1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.

Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalskiego. Część krajów, szczególnie tych, które odzyskały niepodległość, było zadowolonych część nie. Do tych ostatnich zaliczamy Niemcy, Austrie, Turcję i Bułgarię.

2. LIGA NARODÓW...

ŚCIĄGA Z HISTORII Z 20 - LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Agraryzm-podgląd głoszący, że podstawą do rozwoju gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszą warstwą są chłopiAkcja- dokument świadczący o tym, że jego właściciel ma udziały w spółce, która je wydrukowała i sprzedała.antysemityzm-wrogość lub nienawiść w stosunku do Żydówaryjczycy- w...

20 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

3. Morgenstund hat Gold im Mund. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

4. Vogel die am Morgen...

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20, powieść R. Bratnego, powst 1955—56, wyd. w Warszawie 1957. Poświęcona pokoleniu wkraczającemu w życie dojrzałe w czasie II wojny świat., przedstawia gł. losy warsz. młodzieży ze środowiska inteligenckiego uczestniczącej w zbrojnej konspiracji antyhitlerowskiej w szeregach AK...

METRUM, metr

 1) W antycznej —> metryce jednostka miary wierszowej złożona najczęściej z dwóch —> stóp, zwł. jeśli były to stopy krótsze niż pięciomorowe (np. jamb, trochej, anapest), lub równa jednej stopie dłuższej (np. kretyk, bakchej, chorijamb). M. daktyliczne w heksametrze liczyło jedną stopę, natomiast...

SIELANKI, zbiór 20 utworów poetyckich Sz. Szymonowica

SIELANKI, zbiór 20 utworów poetyckich Sz. Szymonowica, poprzedzony dedykacją dla M. Wolskiego, marszałka nadw. kor., wyd. w Zamościu 1614; uznawany za ostatnie wybitne dzieło pol. renesansu, utrwalające w literaturze pol. wzór gatunku (—> sielanka). Prwdr. S.XI - Ślubu ukazał się 1593, należy więc...

Życie literackie na Śląsku w 20-leciu międzywojennym i po II wojnie światowej.

W 20-leciu międzywojennym stolicą woj. śląskiego zostały —> Katowice. Do roli centrum kult. nie były jednak przygotowane. G. Śląsk nie miał tradycji środowiska lit., co związane było z sytuacją polityczną. Bytom, najsilniejszy ośrodek życia pol. od Wiosny Ludów, pozostał po stronie niemieckiej...

Literatura 20-lecia międzywojennego 1918-39

Po odzyskaniu niepodległego bytu państw. (1918) poczęły się rozwijać nowe formy życia lit. - kształtowały się liczne ugrupowania artyst. o odrębnych programach, 1920 powstał Związek Zaw. Literatów Pol. (—> Związek Literatów Pol.), instytucja zrzeszająca ogół pisarzy, powołana do obrony ich...

Metoda Hay-Metra

Charakterystyka

Metoda Hay Metra to metoda wartościowania pracy, ale nie wyłącznie prac kierowniczych,

ale również szeroko pojętych prac biurowych.W polskiej literaturze nazywana także metodą

profilową oceny stanowisk Hay'a lub metodą kart przewodnich do profilowania pracy.

(Borkowska S., 1979, s.)...

Varennes - ucieczka (20. VI. 1791)

 

Nieudana próba Ludwika XVI ucieczki z Francji i połączenia się z rojalistami. Gdy w kwietniu 1791 zakazano królowi opuszczania Paryża, jego zwolennicy opracowali plan ucieczki.

Nocą 20 czerwca król wraz z towarzyszącymi mu osobami opuścił Paryż w przebraniu i z fałszywymi dokumentami. Został jednak...

RZYMSKIE WOJNY NA WSCHODNICH GRA­NICACH 20 p.n.e.-19 n.e.

Cesarz rzymski Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) stale utrzymy­wał legiony rzymskie w odległych prowin­cjach wschodnich cesarstwa, które w dużym stopniu narażone były na zbrojne najazdy, zwłaszcza ze strony Armenii (stanowiącej w zasadzie kraj wasalny Rzymu) i niezależ­nej Partii. W 20 n.e. pasierb Oktawiana...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

1. WTĘP Rolnictwo to największy obszar negocjacji a zarazem najbardziej problematyczny. Nie chodzi tu tylko o dopłaty dla polskich rolników ale o wiele skomplikowanych kwestii. Polityka unijna ma (wraz z polityką strukturalną) prowadzić do rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich, kształcenie ludności wiejskiej, poprawę warunków technicznych i wspieranie administracji na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest, żeby już teraz zmniejszyć różnice dzielące rolników ...