FRANCOIS Charles (19 VI 1775 - 3 IV 1853), zwany Dromaderem, ofic. franc., pamiętnikarz

Typowy żoł., który zaciągnął się w 1792 do armii rewolucyjnej i zrzucił mundur dopiero w 1815 wraz z ostatecznym upadkiem cesarstwa, zawsze wyznawał poglądy republikańskie i demokratyczne, a Napoleona podziwiał niejako władcę, ale jako wodza.

Brał udział w kampaniach WA 1805-1808, dostał się...

GODEBSKI Cyprian (1765 - 19 IV 1809), ofic. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich. Adiutant gen. Rymkiewicza, bił się pod Legnano i Weroną, bronił Mantui. Jako kpt. przeszedł do Legii Naddunajskiej, odznaczył się pod Offenbach, gdzie pierwszy przepłynął Men ze swoją komp. Po zawarciu pokoju w Lune-ville powrócił...

GRABIŃSKI Józef Joachim (19 III 1771 - 1835), gen. poi.

Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego. Od 1796 w Legionach Polskich, w 1797 szef bat. 1 Legii, wziął udział w wyprawie do Egiptu, gdzie dostał się do niewoli turec. Po powrocie do Francji w 1801 szef bryg., potem dow. 1 półbryg. piech.

W 1806 dowodził poi. pp. pod Maidą. 1807 gen...

HAUGWITZ Christian Heinrich (11 VI 1752 - 19 II 1832), polityk prus.

Ur. k. Oleśnicy na Śląsku, od 1792 min. spr. zagr., 1795 negocjował pokój w Bazylei.

W 1805, podczas wojny Francji z Austrią i Rosją, został posłany do kwatery Napoleona, by oświadczyć, że Prusy także występują przeciwko niemu. Świadomie zwlekał do rozstrzygającej batalii i kiedy cesarz...

HOCHE Louis-Lazare (24 VI 1768 - 19 IX 1797), gen. franc.

Ur. w Wersalu k. Paryża, 1782 chłopak stajenny w stajniach królewskich, 1784 żoł. gwardii franc., 1789 brał udział w szturmie Bastylii, sierż. paryskiej gwardii narodowej, 1792 por., 1792-1793 walczył w Armii Północy, 1793 za obronę Dunkierki mianowany gen. bryg., potem gen. dyw., dow. Armii Mozeli...

HOUSSAYE Armand (20 X 1768 - 19 VI 1846), gen. franc.

Ur. w Paryżu. 1791 ppor. piech., 1792 adiutant Beurnonville’a, 1792-1796 ofic. kaw. w Armii Północy i Armii Mozeli. 1803 gen. bryg., 1805 dowodził bryg. karabinierów, 1806 dow. lekkiej kaw. 1 korpusu WA, 1807 gen. dyw., dow. 4 dyw. dragonów, bił się pod Frydlandem, przeszedł ze swą dyw. do 3 korpusu...

KAROL IV (12 XI 1748 - 19 I 1819), król Hiszpanii

Ur. w Portici, należał do hiszp. gałęzi Burbonów, wstąpił na tron w 1788 po swym ojcu, Karolu III. Słabego charakteru, chociaż dobrych intencji, zdominowany przez ambitną żonę Marię Ludwikę Parmeńską i jej kochanka Manuela Godoya, którzy faktycznie rządzili krajem.

Od 7 III 1793 w wojnie z...

KILMAINE Charles-Edouard, właśc. Charles Jennings (19 X 1751 - 11 XII 1799), gen. franc.

Ur. w Dublinie, z pochodzenia Irlandczyk. 1774 żoł. p. Royal-dragons, 1779 uczestniczył w wyprawie do Senegalu, 1780-1783 brał udział w amer. wojnie o niepodległość. 1792-1793 w Armii Północy, bił się pod Jemappes, 1793 gen. bryg., dow. Armii Północy na miejsce Custine’a, aresztowany, uwolniony po...

LA BEDOYĆRE Charles-Franęois, hr. de (17 IV 1786 - 19 VIII 1815), gen. franc.

Ur. w Paryżu, w rodzinie arystokratycznej, służbę wojsk, rozpoczął 1806 w żandarmerii ordynansowej. Następnie kpi, adiutant ks. Eugeniusza Beauhamais. Ożeniony z panną de Chastellux z rodziny rojalistycznej, uznał w 1814 rządy Burbonów i otrzymał nawet Order Św. Ludwika.

W III 1815 płk, dow. 7...

LUIZA AUGUSTA (10 III 1776 - 19 VII 1810), królowa prus.

Córka ks. Karola Meklemburg--Strelitz i Fryderyki Karoliny Hesse-Darmstadt, wychowana w Hanowerze, w wieku 16 lat poślubiła prus. następcę tronu Fryderyka Wilhelma, od 1797 króla prus.

Wykształcona, wyjątkowej urody, miała wielki wpływ na męża, pod jej wrażeniem pozostawał też car Aleksander I...

MAISON Nicolas-Joseph (19 XII 1771 - 13 II 1840), gen. franc.

Ur. w Epinay pod Paryżem. Od 1789 w miejscowej gwardii narodowej, 1792 ppor., 2 VII 1796 pierwszy przekroczył Ren, 1797 adiutant Bemadotte’a, 1805 w sztabie 1 korpusu WA, 1806 gen. bryg., szef sztabu Bemadotte^, odznaczył się pod Frydlandem. 1808 walczył w Hiszpanii, został ranny pod Madrytem i powrócił do...

MĘCIŃSKI Wojciech (zm. 19 IX 1839), gen. poi.

W XII 1806 jeden z przywódców powstania przeciwko Prusakom. 3 XII mianowany przez Dąbrowskiego gen. ziemskim woj. krakowskiego. W III 1807 jego oddziały włączono do Legii Kaliskiej Zajączka, gdzie zostały przekształcone w 2 p. jazdy, późniejszy 4 psk. 11 VII 1807 płk wojsk poi., 12 XII 1808 wziął...

MICHAUD Claude-Ignace (28 X 1751 - 19 IX 1835), gen. franc.

Ur. w Chaux-Neuve, dep. Doubs, służbę wojsk, rozpoczął jako strz. konny, 1791 kpt. bat. ochotników rodzimego dep. 1793 gen. bryg. i gen. dyw., 1794 dow. Armii Renu, pobił wojska prus. pod Schifferstadt i Offenbach, prowadził oblężenie Moguncji. W czasie drugiej kampanii wł. oblegał Mantuę.

1805...

OSTEN-SACKEN Fabian Wilgielmowicz, ks. (31 X 1752 - 19 IV 1837),gen. ros.

Od 1766 w służbie wojsk., bił się pod rozkazami Suworowa z konfederatami barskimi. 1794 walczył z powstaniem kościuszkowskim na Litwie. Wziął udział w wyprawie do Szwajcarii Rimskiego-Korsakowa, dostał się do niewoli i dopiero w 1801 powrócił do Rosji.

W kampanii 1806-1807 dow. dyw. w armii...

PAC Ludwik Michał (19 V 1780 - 31 VIII 1835), gen. poi.

Ur. w Strasburgu w rodzinie arystokratycznej. Służbę wojsk, rozpocząłw 1808, przydzielony do sztabu marsz. Bessieres’a, potem szef szwadronu poi. szwoleżerów gwardii, walczył w Hiszpanii. Wziął udział w kampanii 1809, bił się pod Essling i Wagram, uczestnicząc w słynnej szarży gen. Lasalle’a...

PERREE Jean-Baptiste-Emmanuel (19 XII 1761 - 18 II 1800), adm. franc.

Od 1773 w żegludze handlowej, 1793 przeszedł do marynarki wojennej, 1794 kpt., dow. okrętu, 1796 komandor. 1798 wziął udział w wyprawie do Egiptu, dowodził flotyllą barek, które popłynęły w górę Nilu, i odniósł kilka sukcesów w walce z Mamelukami. W XI 1798 kontr-adm., miał dostarczyć sprzęt...

PONIATOWSKI Józef Antoni (7 V 1763 - 19 X 1813), ks., gen. poi., wódz naczelny wojska poi., marsz. cesarstwa

Ur. w Wiedniu, służbę wojsk, rozpoczął w armii austr. 1789 wrócił do Polski na wezwanie stryja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otrzymał stopień gen.-mjr. wojsk koronnych, uczestniczył w ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, zapewniając osłonę wojsk. Sejmowi. W wojnie 1792 z Rosją dowodził...

RAKOWIECKI Salwator (1779 - 19 III 1857), ofic. saperów wojsk poi.

Ur. w Sejkowicach k. Radomia. Od 1807 w bat. saperów Ks. Warszawskiego, uczestnik wojny z Austrią, 1809 kpt. 1812 dowodził 5 komp. saperów, przydzieloną do dyw. gen. Dąbrowskiego.

To m.in. jego zasługą było postawienie mostu dla piechoty pod Studzianką, przez który 26-29 XI W A przeprawiała się...

SCHERER Barthelemy-Louis-Joseph (18 XII 1747 - 19 VIII 1804), gen. franc.

Ur. w Delie w Alzacji. Mając 13 lat, wstąpił do annii austr., 1760 ranny pod Torgau. 1772 przeszedł do armii franc. jako kpt. art. 1785-1790 służył warmiiholend. W 1792 powrócił do służby franc., 1793 gen. bryg. i gen. dyw. Uczestniczył w oblężeniach wielu miast we Flandrii.

Od XI 1794 dow. Armii...

ŚWIDA Michał (30 XII 1784 - 19 XI 1846), ofic. inżynierów wojska poi.

Ur. w Kojdanowie pod Mińskiem w rodzinie kalwińskiej. Ukończył w 1809 z odznaczeniem Szkołę Aplikacyjną. W kampanii 1812 ofic. inżynierów 5 korpusu poi. 26 XI wybudował dla art. groblę, prowadzącą od lewego mostu na prawym brzegu Berezyny przez teren podmokły, co umożliwiło przeprawę dział i...