(15836) 1995 DA2

Czytaj Dalej

MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

1995 r.

- 50 rocznica zakończenia II wojny światowej,

- przyznanie Cezarów (nagroda Francuskiej Akademii Filmowej) dla Kieślowskiego oraz Zbigniewa Preisnera (za muzykę) za film „Czerwony”, nagrody rozdaje się miesiąc przed rozdaniem Oscarów (często są zapowiedzią uhonorowania najlepszych),

-...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności na świecie w latach 900 n.e. - 1995 n.e.

Z analizy tabeli i wykresu wynika, że w latach 900 - 1995 n.e. miał miejsce stały, niemal dwukrotny przyrost liczby mieszkańców planety. W tym okresie w państwach europejskich i części państw azjatyckich podstawą ustroju był system feudalny, niewolący chłopów i sprawiający, że żyli oni na krawędzi...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności w Polsce w latach 1946 - 1995

Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. W okresie toczących się walk Polska odniosła znaczne straty: wywołane działaniami wojennymi na frantach, migracjami, represjami wobec ludności cywilnej.

Wzrost od 1946...

Integracja europejska 1981 - 1995. Między odnową a przełomem

W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek koniunktury. Prowadziło to do wzmocnienia działań protekcjonistycznych i utrudniało realizację integracji. Szczególnie newralgiczną...

Prezydenckie kampanie wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1995 i 2000

PREZYDENCKIE KAMPANIE WYBORCZE ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO W LATACH 1995 I 2000 Wstęp Aleksander Kwaśniewski uważany jest za jednego z najzdolniejszych polskich polityków lat 90-tych XX wieku. W swojej pracy postaram się wskazać, jakie strategie zastosowane w trakcie kampanii wyborczej w roku 1995 pozwoliły kandydatowi, na którego politycznym życiorysie ciążą przynależność do PZPR i udział w dwóch rządach PRL w końcu lat 80-tych, udało się zwyciężyć w ...

Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989 - 1995.

I. Działalność polityczna Jacka Kuronia w latach 1989 ? 1995. 1. Ogólna charakterystyka działalności Premier Tadeusz Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef doradców Waldemar Kuczyński, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz Jacek Kuroń uznawani są za cztery indywidualności, które odegrały zasadniczą rolę w tym, w którym kierunku przemian systemowych poszła Polska . Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 roku we Lwowie. W latach 1949 ? 1953 był ...

Integracja europejska 1981-1995. Między odnową a przełomem

W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek koniunktury. Prowadziło to do wzmocnienia działań protekcjonistycznych i utrudniało realizację integracji. Szczególnie newralgiczną dziedziną działalności — podobnie jak w latach sześćdziesiątych — była wspólna polityka rolna. Do rangi problemu urosła również redystrybucja środków finansowych ze ...