(15788) 1993 SB

Czytaj Dalej

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

HARTMANN ERICH (1922-1993) - major

Niemiecki as myśliwski, osiągnął najwyższą w II wojnie światowej liczbę zwycięstw w walkach po­wietrznych, zestrzel i wuj ąc 352 sa­moloty w czasie 825 walk (1404 lo­ty bojowe). Służbę bojową rozpo­czął 10 października 1942 r. w 52 pułku bazującym w Majkopie na Ukrainie. Od września 1943 r...

RACZYŃSKI EDWARD (1891-1993) - polityk

Polski dyplomata od 1919 r, w latach1932-34 był delegatem przy LidzeNarodów. Od 1934 r. do 1945 r. peł­ni ł funkcję ambasadora Polskiw Londynie, a w latach 1941-43 byłjednocześnie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie gen. Władysława * Sikorskiego.

Po wojnie pozostał w Londynie i w 1979...

TUPOLEW SB-2 - samolot

Średni bombowiec radziecki, skon­struowany jednoczenie z SB-1 w 1936 r., przeszedł chrzest bojowy w czasie wojny domowej w Hiszpa­nii; z 210 dostarczonych tam samo­lotów większość została zniszczona. W czasie wojny *radziecko-fińskiej był pierwszym samolotem zestrze­lonym przez lotnictwo fińskie. Siły...

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. M. Pąchalskiej (1993)

afazja kodująca,

afazja dekodująca,

afazja mieszana.

Omów II etap reformy WPReg. (1993 - 1999)

Cel 1, 2 i 5 pozostają bez zmian. Cel 3 powstaje po połączeniu Celu 3 i 4 z poprzedniego okresu programowania.

• cel 1 – rozwój i strukturalne dostosowanie regionów zacofanych,

• cel 2 – konwersja regionów dotkniętych regresją przemysłu,

• cel 3 – zwalczanie długookresowego bezrobocia oraz ułatwianie...

ETIOPSKO-ERYTREJSKA WOJNA PARTY­ZANCKA 1961-1993

Erytrea pozostająca pod brytyjskim panowaniem od 1941 do 1952, zyskała później status autonomicznej prowincji w związku federacyjnym z Etio­pią, dzięki czemu ta ostatnia uzyskała dostęp do Morza Czerwonego. Etiopia zaczęła ogra­niczać autonomię Erytrei, narzucając język amharski jako język...

KORESH David (Vernon Howell) (1959 - 1993)

Fałszywy prorok

Gdy się urodził, jego matka miała 15 lat. Ojca nie poznał nigdy. Wychowywali godziadkowie. Był dyslektykiem i słabym uczniem. Od dzieciństwa natomiast bardzointeresował się Biblią i miał uzdolnienia muzyczne. Jako dwudziestolatekbezskutecznie próbował w Hollywood zrobić karierę...