(113001) 2002 RT38

Czytaj Dalej

REGGIANE RE 2002 ARIETĘ - samolot

Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany w 1940 r. przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio na podstawie dowiadczeń zebranych przy budowie Re 2001. Ze względu na niewielkie dostawy niemieckich silników DB 601 konstruktorzy zde­cydowali się zastosować silnik gwiazdowy Piaggio P XIX RC 45. Już pierwsze próby...

PIERRE BOURDIEU (1930 - 2002)

Czołowa postać współczesnej socjologii francuskiej. Twórca oryginalnej teorii społeczeństwa, wyłaniającej się z bogatych badań empirycznych o najrozmaitszej tematyce. Najważniejsze książki to: Les heritiers [Dziedzice] (1972), Esguisse d'une theorie de ta pratigue [Zarys teorii praktyk] (1976), La...

Problem bezrobocia w powiecie Brzozowskim 2002 woj.podkarpackie

Wstęp Rozdział I - Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy 1.1. Definicje i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia. Rozdział II – Bezrobocie jako problem społeczny – wybrane aspekty 2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. Rozdział III – Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce 3.1.Bezrobotni według wieku 3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 3.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. 3.4. Bezrobocie ...

Biznes plan kawiarni Ekstrawaganza na lata 2002-2006

Kraków, 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 1. STRESZCZENIE 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA (PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY) 2.1. Właściciele 2.2. Rodzaj działalności 12 2.3. Zakres działalności 13 2.4. Podstawowe założenia 14 2.5. Dewiza (misja) Firmy 14 2.6. Podstawowe cele 14 3. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO ...

Recenzja artykułu z kawartalnika"Małżeństwo i rodzina" nr 2/2002

Recenzja artykułu z kwartalnika „Małżeństwo i rodzina” nr 2/2002r. Przemoc seksualna wobec dzieci. Małgorzata Sfora Środowiskowy Hufiec Pracy w Radomiu W Polsce bardzo rzadko słyszy się o nadużyciach wobec dzieci, społeczeństwo jest przekonane, że są to sporadyczne przypadki a prawda jest taka, że temat ten pozostaje tematem tabu. Dziecko raz skrzywdzone będzie cierpiało całe życie, ponieważ nie będzie wiedziało jak nawiązać poprawne relacje z ...

Recenzja czasopisma wychowanie na codzien nr 2-3/2002 oraz forum oświatowe

Miesięcznik ?Wychowanie, na co dzień? założony w 1993 roku. Przez Toruńską Fundację Edukacyjną przy UMK, adresowany jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zamieszczane artykuły poświecone są: aktualnym problemom praktyki nauczania i wychowania, problemom pedagogiki specjalnej, psychologicznym problemom wychowania, teorii i praktyce pracy socjalnej. Publikowane są również omówienia i recenzje piśmiennictwa pedagogicznego, opisy i relacje z eksperymentów edukacyjnych.

Koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1944-2002

Spis treści Wstęp…………………………………………………………...………………………..5 Rozdział 1. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce ………………….……...6 1.1. Bezpieczeństwo……………………………………………………………………..6 1.2. Bezpieczeństwo narodowe……………………………………………………..….13 1.3. Czynniki wpływające na ...

Historia negocjacji Polski z Unią Europejską od października 2002 do zamknięcia ostatnich obszarów negocjacji.

Rząd chce dodatkowej sesji negocjacyjnej 2002-10-01 VAT budowlany i konkurencja Jak pisze Rzeczpospolita, rząd chce, aby 22 i 23 października odbyła się dodatkowa sesja negocjacyjna, na której miałaby być omówiona sprawa okresu przejściowego na stosowanie obniżonej 7-proc. stawki VAT na nowe mieszkania i usługi budowlane. Okres przejściowy miałby trwać do 31 grudnia 2007 roku. Na dodatkowej sesji zakończone mogą być też negocjacje w dziale konkurencja. W tej kwestii nie ...