BRUEYS Franęois-Paul de (11 II 1753 - 1 VIII 1798), adm. franc.

Ur. w Uzes, dep. Gard, w wieku 13 lat rozpoczął służbę w marynarce. Jako por. brał udział w amer. wojnie o niepodległość, bił się w zat. Chesapeake i pod Saint-Christophe. 1784-1787 dowodził kolejno kilku okrętami na Antylach, 1790-1792 służył na M. Śródziemnym. 1792 mianowany kpt., rok potem...

CANNING George (11 IV 1770 - 8 VIII 1827), polityk ang.

Absolwent Oksfordu, z wykształcenia prawnik, w 1794 po raz pierwszy wybrany do Izby Gmin. Zdecydowany przeciwnik Rewolucji, niechętny Francji, przeciwstawiał się negocjacjom, które doprowadziły do zawarcia pokoju w Amiens. 1807-1809 min. spr. zagr. To on przesądził o bombardowaniu Kopenhagi i posłaniu...

COIGNET Jean-Roch (16 VIII 1776 - 11 XII 1865), ofic. franc.

Autor słynnych pamiętników. Ur. w Druyes-les-Belles-Fontaines, dep. Yonne. Od 1803 w gwardii, 1813 kpt., uczestnik niemal wszystkich kampanii. Pozostawił Kajety kapitana Coi-gneta, typowe wspomnienia napoleońskiego ofic., zakochanego w swoim cesarzu. Zm. w Auxerre.

DESJARDIN Jacąues (18 II 1759 - 11 II 1807), gen. franc.

Ur. w Angers, dep. Maine-et-Loire, od 1791 w służbie wojsk. 1793 gen. bryg., 1794 gen. dyw., walczył w Armii Północy i Armii Ardenów. 1800 dowodził Armią Batawii. W wojnie z Prusami bił się pod Jeną, Kołoząbem, Gołyminem, śmiertelnie ranny pod Pruską Iławą. Zm. w lazarecie w Górowie...

DROUOT Antoine (11 I 1774 - 24 III 1847), gen. franc.

Ur. w Nancy, syn piekarza. Służbę wojsk, rozpoczął w 1793 w art. Bił się pod Fleurus i Tra-falgarem, 1808 dyrektor parku art. gwardii w Hiszpanii. Ranny pod Wagram, odznaczył się pod Mo-żajskiem, 1813 gen. bryg. i adiutant cesarza. Bił się pod Lipskiem, przesądził o zwycięstwie pod Ha-nau...

FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

Ur. w Paryżu, po 13 Vendemiaire’a zatrudniony w biurach Dyrektoriatu, był jednym z najbliższych współpracowników Mareta.

Od 1806 sekretarz Napoleona, któremu towarzyszył w kolejnych kampaniach. Niezwykle pracowity, obdarzony doskonałą pamięcią, dokładny i metodyczny, potrafił szybko, pewnie i...

GARDANNE Charles-Mathieu de (11 VII 1766 - 30 I 1818), gen. franc.

Ur. w Marsylii, służbę wojsk, rozpoczął w 1780jakoppor. strz. konnych. Od 1792 w Armii Północy, 1799 w Armii Italii, gen. bryg., 1800 ranny w kolano podczas obrony Genui, co spowodowało, że mianowano go inspektorem popisów, 1805 gub. korpusu paziów. Towarzyszył Napoleonowi w polu, był obecny pod...

GYULAI Ignatius (11 IX 1763 - 11 XI 1831), marsz. austr.

Ur. w Hermanstadt, należał do arystokratycznej rodziny węg. W 1800 brał udział w bitwie pod Hohenlinden, 1809 dowodził strażą tylną arcyks. Karola, wycofującego się z pola bitwy pod Wagram.

Pod Lipskiem stał na czele korpusu, który atakował miasto od zach. i opanował przedmieście Lindenau...

HAUGWITZ Christian Heinrich (11 VI 1752 - 19 II 1832), polityk prus.

Ur. k. Oleśnicy na Śląsku, od 1792 min. spr. zagr., 1795 negocjował pokój w Bazylei.

W 1805, podczas wojny Francji z Austrią i Rosją, został posłany do kwatery Napoleona, by oświadczyć, że Prusy także występują przeciwko niemu. Świadomie zwlekał do rozstrzygającej batalii i kiedy cesarz...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

KILMAINE Charles-Edouard, właśc. Charles Jennings (19 X 1751 - 11 XII 1799), gen. franc.

Ur. w Dublinie, z pochodzenia Irlandczyk. 1774 żoł. p. Royal-dragons, 1779 uczestniczył w wyprawie do Senegalu, 1780-1783 brał udział w amer. wojnie o niepodległość. 1792-1793 w Armii Północy, bił się pod Jemappes, 1793 gen. bryg., dow. Armii Północy na miejsce Custine’a, aresztowany, uwolniony po...

LATOUR-FOISSAC Franęois-Philippe (11 VII 1750 - 11 II 1804), gen. franc.

Ur. w Minfelden. 1768 ppor. saperów, uczestnik amer. wojny o niepodległość, 1793 gen. bryg., 1795 gen. dyw., 1798 gub. Mantui, 30 VII 1799 poddał fortecę, wydając Austriakom znajdujących się tam żoł. poi. Zdegradowany przez Bonapartego, postawiony przed sądem, wykreślony z armii. Zm. w Hacqueville...

LATOUR-MAUBOURG Marie-Victor-Nicolas de Fay, markiz de (22 V 1768 - 11 XI 1850), gen. franc.

Ur. w La Motte-de-Galaure, dep. Dróme, pochodził z rodziny arystokratycznej. Od 1782 w armii, od początku poparł Rewolucję. Związany z Lafayettem, wraz z nim w VIII 1792 zdecydował się na emigrację. Zatrzymany na krótko przez Austriaków, schronił się w Holandii, aresztowany przez Francuzów w Brukseli...

LAURISTON Jacques-Alexandre-Bemard Law, markiz de (1 II 1768 - 11 VI 1828), gen. i dyplomata franc.

Ur. w Pondichery w Indiach Franc., syn gen. 1784 uczeń paryskiej szkoły wojsk., 1785 ppor., 1793-1794 walczył w Armii Północy. 1800 adiutant pierwszego konsula, bił się pod Marengo, 1801 wysłany z misją do Kopenhagi, potem do Londynu z ratyfikowanymi warunkami pokoju, przyjęty entuzjastycznie przez...

METTERNICH Klemens Lothar Wenzel von (15 V 1773 - 11 VI 1859), polityk austr.

Ur. w Koblencji nad Renem, dzięki małżeństwu z Eleonorą, wnuczką kanclerza Kaunitza, związał się z dworem wiedeńskim. Od 1797 w służbie dyplomatycznej, 1801 poseł w Dreźnie, 1803 w Berlinie, a 1806 w Paryżu.

Był wówczas zwolennikiem chwilowego zbliżenia z Francją, dopóki Austria nie...

RADZIWIŁŁ Dominik (IX 1786 - 11 XI 1813), ofic. poi.

Ur. w Nieświeżu, należał do jednej z najbogatszych rodzin arystokratycznych. W 1811 wyposażył 8 p. ułanów, otrzymał stopień płk. i jego dow. 28 VI1812 na czele tego regimentu wkroczył do Wilna. Bił się pod Ostrownem, ranny pod Witebskiem, został gros.-mjr. p. poi. szwoleżerów gwardii. Wykonał...

ROSILY-MESROS Franęois-Etienne, hr. de (13 I 1748 - 11 XI 1832), adm. franc.

Ur. w Breście, syn marynarza. 1778 por., 1793 kontradm., 1796wice-adm. W X 1805 mianowany dow. floty franc. i hiszp. w zach. części M. Śródziemnego, zgromadził w Ka-dyksie jej resztki pozostałe po klęsce pod Trafalgarem.

Zablokowany w Kadyksie przez flotę ang., zaatakowany tam 9 i 10 VI 1808, zmuszony...

WALEWSKA Maria z Łączyńskich (7 XII 1789 - 11 XII 1817), poi. przyjaciółka Napoleona

W 1804 poślubiła starego szambelana Anastazego Walewskiego. 1 I 1807 po raz pierwszy spotkała Napoleona na stacji pocztowej w Jabłonnie. Podsunięta mu została przez hr. Henriette de Vauban, działającą w porozumieniu z ks. Poniatowskim. Towarzyszyła Napoleonowi podczas jego pobytu w Kamieńcu Suskim w...