awatar

Profil użytkownika Zula

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online23 kwietnia 2013, 22:43

Statystyki

164 prac, w tym:

 • 164tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /164 prac/

 • Ocena brak

  Biskupi i duchowieństwo

  Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory i świeccy

  Klasztory znajdowały się w specyficznej sytuacji, różnej dla zakonów mniszych reguły benedyktyńskiej idla zakonów żebraczych. Opactwa pierwszych zakonów były dość często w rękach tzw. opatów komendatoryjnych,biorących dochody, a nie przebywających w klasztorach. Demoralizowało to zakonników,którzy z...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTER I ZWINGLI

  Okazją do wystąpienia Marcina Lutra i Ulrycha Zwingliego z własną nauką o Kościele była sprawa odpustów.U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Zapoczątkowanemu przez obu ruchowi reformacyjnemu sprzyjały okoliczności zewnętrzne...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter

  Rodzina Lutra była chłopskiego pochodzenia, lecz ojciec nie odziedziczył gospodarstwa i pracował wkopalni miedzi. Marcin (ur. 10.11.1483 w Eisleben) wyrósł w trudnych warunkach materialnych, kształtującswój charakter w atmosferze ludowej pobożności matki i surowych zasad ojca. Surowość ojca i...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Tezy o odpustach

  Od tych tez zaczął się spór Lutra z Kościołem i ruch reformacyjny. Odpusty wszakże były powszechną praktyką Kościoła od XI wieku. Brakowało natomiast uściślonej teologiczne] nauki o nich, choć mówionoo skarbcu zasług Chrystusa i świętych, którym dysponuje Kościół w udzielaniu odpustów...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

  Leon X otrzymał tezy od zaniepokojonego arcybiskupa mogunckiego wcześniej, niż pisał do niego Luter.Wiedział też o przeciwdziałaniu dominikanina Tetzela. W Rzymie sądzono więc, że jest to teologicznakontrowersja i rozgrywka między dwoma zakonami: augustiańskim i dominikańskim.

  Na kapitule...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Fundamentalne pisma

  Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Zerwanie z Kościołem

  Przez swoje fundamentalne pisma Luter faktycznie odszedł od dotychczasowego Kościoła. Wkrótce teżdokonał formalnego zerwania.

  W Rzymie wznowiono działanie procesowe przeciw Lutrowi po wyborze Karola V na cesarza, gdy nietrzeba było zabiegać o względy polityczne księcia elektora saskiego. Końcowe...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt wormacki

  Ekskomunikowany Luter powinien być ukarany według średniowiecznego prawa państwowego. Karol Vczuł się wszakże związany przysięgą na kapitulację wyborczą, która zapewniała, że nikt nie będzie ukaranybez przesłuchania. Polecił więc elektorowi saskiemu, wbrew protestom legatów papieskich, by...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Zwingli

  W części Szwajcarii, posługującej się językiem niemieckim, głoszenie odpustów stało się, jak w Niemczech,bezpośrednią okazją do powstania ruchu reformacyjnego. Podobne też były jego przyczyny.

  Szwajcaria utrwaliła swoją polityczną niezależność, gdy Związek Szwajcarski (kantonów) został...

  Ocena /

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt

Do góry