awatar

Profil użytkownika Zoe

Data rejestracji3 października 2012 Ostatnio online3 października 2012, 4:25

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA ŚWIĄTECZNA"

  Tygodnik oświatowy dla rolników,zał. 1881 i red. do 1908 przez Konrada Prószyńskiego(pseud. K. Promyk), a nast. przez j e go syna Tadeusza z żonąWandą; głosił hasła solidaryzmu stanowego; początkowo niezwiązany z żadną partią polit, w okresie I wojny świat, stał sięorganem Stronnictwa...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA POLSKA w BRAZYLII"

  Najstarsze pismopol. emigracji w Ameryce L a c , wydawane 1892-1941 jako tygodnikw Kurytybie; zał., wyd. i red. był K. Szulc; nast. wydawcamii red. byli: E.S. Woś-Saporski, A. Waberski, Ć.Szulc, S. Czapski, L. Bielecki, ks. J. Peters, M. Gross,R. Karman, F. Dybowicz, T. Drapiewski SVD, F. Wochnik,S...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI JAN

  ur. 25 I 1892 w Warszawie, zm.22 I 1983 w Rzymie, dyplomata, pisarz.

  Średnie wykształcenie klasyczne zdobył w szkole benedyktynóww Downside (Anglia); doktorat z ekonomii politycznejuzyskał na uniw. wrocławskim; 1919-38 działał w pol. służbiedyplomatycznej (m.in. w Turcji); 1925 zawarł małżeństwo...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAY CHARLES bp.

  ur. 1 X 1815 w Paryżu, zm. 19 I 1892tamże, teolog duchowości religijnej.

  Studiował w Paryżu filozofię, prawo i muzykę; nawróciwszysię pod wpływem kazań H . D . L a c o r d a i r e ' a , odstąpił od wolterianizmui 1837 udał się do Rzymu; po studiach teol. przyjął1845 święcenia k a p ł . ;...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYLORD

  Diecezja w Stanach Zjedn. ervg. 19 XII1970, sufr. Detroit; zajmuje 28 922 km2 i liczy 396 000mieszk., w tym 89 634 katolików, 59 parafii, 66 księży diec. i18 zak., 23 zakonników i 135 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 721-723; AnPont 1986.

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYRAUD HIPPOLYTE

  ur. 1856 w Lavit k. Tuluzy, zm.17 XII 1911 w Bourg-la-Reine pod Paryżem, teolog, działaczpolityczny.

  Do zak. dominikanów wstąpił 1877; od 1884 wykłada! teologięw kolegium w Tuluzie (od 1890 filozofię scholast. w InstytucieK a t . ) ; 1893 za zgodą Stolicy Apost. opuścił zakon, bypoświęcić się...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA

  Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA, Gazes THEODOROS

  ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

  Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZDA VOJTECH OFM

  Imię chrzestne J a k u b , ur. 19 VI1741 w Kubinie (Orawa), zm. 26 VII 1817 w Żylinie, słowac.kaznodzieja. Po studiach teol. w Egerze i przyjęciu święceńk a p ł . 1764 prowadził działalność duszpast. w wielu miastach( H u m e n n é , Rožňava, Koszyce, Beckov, Żylina). Był członki em Słowac...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GDAŃSKA"

  Pismo społ.-polit, wydawane1891-1939 w -> Gdańsku, zasłużone dla polskości Gdańska iKaszub, od 1918 dziennik (tytuł ulegał zmianom).

  Założycielami pisma byli Władysław Łebiński, MieczysławŁyskowski, B e r n a r d Milski (do 1901 wydawca) i J. —* Czyżewski;celem G . G . było „podnoszenie poziomu...

  Ocena /

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 047

  praca w formacie txt

Do góry