awatar

Profil użytkownika ziomek

Data rejestracji6 marca 2011 Ostatnio online6 marca 2011, 23:57

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  WALTER ALF JAKO TYPOWY BOHATER BYRONICZNY

  −  działa samotnie

  −  jest skłonny do desperackich czynów

  −  nieszczęśliwie zakochany w Aldonie

  −  poświęca życie osobiste dla ojczyzny

  −  bohater aktywny, walczy

  −  indywidualista

  −  skłócony ze światem, walczy z porządkiem rządzącym nim

  −  kieruje się emocjami i uczuciami

  −  impulsywny

  − ...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE OBLICZA BOHATERA „SONETÓW KRYMSKICH”

  Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzielny utwór. Elementem...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /4 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY ODESKIE JAKO PAMIĘTNIK LIRYCZNY POETY

  Sonety odeskie prezentują:

  −  miłość i tęsknotę do ukochanej kobiety i do ojczyzny („Sonet do Niemna”)

  −  realistyczne scenki rodzajowe z życia odeskich salonów, z życia towarzyskiego

  −  zadumę nad własną twórczością i własnymi dokonaniami poetyckimi („Ekskuza”)...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA PATRIOTYCZNA GRAŻYNY ("Grażyna")

  Jest to utwór o konflikcie pomiędzy korzyściami materialnymi a dobrem ojczyzny. Litawor sprzymierzając się z Krzyżakami stawia nad dobro podwładnych swoje własne korzyści. Jego żona stara się nie dopuścić do najazdu na Litwę. Pod koniec bitwy rozpoczętej przez Grażynę pojawia się tajemnicza...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAW - KOCHANEK ROMANTYCZNY I INDYWIDUALISTA W IV CZ. „DZIADÓW”

  IV część „Dziadów” zaczyna się sielankowym nastrojem. Nastrój zmienia się od czasu pojawienia się pustelnika. Nie wiadomo, czy jest on duchem, czy osobą żywą. Gustaw (pustelnik) przybywa do księdza ponieważ był on jego księdza i szuka u niego pomocy, chce się wyspowiadać. Zwraca się do księdza jak...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ PEŁNI SPOŁECZEŃSTWA W II CZ. „DZIADÓW”

  Jest tu prezentacja ludowego obrzędu. Dzieje się to w kaplicy. Jest określony czas. Obrzęd odbywa się według ściśle określonego rytuału. Prowadzącym jest Guślarz. We wstępie Mickiewicz chce przybliżyć czytelnikowi co to są dziady. Był to obrzęd pogański, ale utrzymujący się w krajach...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II TOM „POEZJI”

  Ukazał się w 1823 roku. Wywołał on wiele sporów. Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „Dziady” cz. 2 i 4.

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY BALLADY ROMANTYCZNEJ

  1.  Ludowość

  −  wiara w obecność nimf, rusałek, duchów

  −  obecność ludzi, mieszkańców wsi

  −  duża rola przyrody język stylizowany na język ludowy (z elementami mowy potocznej i gwary, prosty) cały tekst ma charakter zwykłej, ludowej o 

  −  powieści

  −  w każdej balladzie zawarte jest przysłowie...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDY ŻYWE W BALLADACH

  „Lilije”

   

  „Godna kary jest ciekawość ludzka”.

  Treść: Opowiada o jeziorze, z którego w nocy wydobywają się rożne odgłosy. Aby je zbadać założono sieć i wyłowiono kobietę, która opowiedziała historię miasta (zatopionego). Władca poszedł z odsieczą innemu miastu, pozostawiając swoje bez...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAMOWY CHARAKTER BALLADY „ROMANTYCZNOŚĆ”

  Występuje tam Karusia, starzec i gawiedź gminna, narrator. Dziewczyna Karusia widzi swojego zmarłego kochanka. Nikt inny go nie widzi. Starzec mówi, że ona majaczy. Lud jednak wierzy jej. Narrator też wierzy Karusi. Zwraca się ona do Jasieńka. Reaguje bardzo emocjonalnie. Zachowuje się jak osoba...

  Ocena /

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt

Do góry