awatar

Profil użytkownika Ziemowit95

Data rejestracji14 grudnia 2011 Ostatnio online15 grudnia 2011, 4:40

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  Podatek pośredni i bezpośredni

  Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu ^przymusowe bezzwrotnenie związana zasilająca budżet państwa Do podatków pośrednich zaliczamy :

  podatekakcyzowy VAT i podatek od gier losowych Nazwa pośredni wywodzi się od sposobu jegopobierania Podatek Ten płacony jest nie bezpośrednio w...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt i nadwyżka budżetowa

  Deficyt budżetowy jest to różnica miedzy planowanymi wydatkami a możliwymi do osiągnięcia dochodami z tradycyjnych bezzwrotnych źródeł, różnice stanowi deficyt budżetowy który finansowany jest najczęściej ze źródeł o charakterze zwrotnym tak zwanego kredytu i pożyczek a także w formie emisji...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetarystyczna interpretacja inflacji a krzywa Phillipsa

  Inflacja występuje wtedy kiedy podaż rośnie szybciej od wzrostu produktu narodowego lub kiedy rosną koszty na jednostkę produkcyjną .Może to być powodowane miękką polityka pieniężna banku centralnego łatwo dostępnym kredytem w bankach komercyjnych ,szczodrą polityką budżetową państwa od strony...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik HDI

  Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index, HDI,— czasem określa się go jako Wskaźnik Rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wskaźnik używany przez ONZ, który określa poziom życia na podstawie takich mierników jak poziom ubóstwa, stopień analfabetyzmu czy opieka zdrowotna. Wskaźnik został...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKB per capita - determinanty zniekształceń

  PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Sposób jego obliczania jest bardzo prosty - wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego mieszkańców. Pojęcie PKB per...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto a dochód narodowy

  PKB to Produkt Krajowy Brutto (ang. GDP - Gross Domestic Product). Pokazuje wartość finalnych dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w gospodarce w jednostce czasu (najczęściej podaje się w ciągu roku). Środki zużywane w procesie produkcji dóbr finalnych nie są uwzględniane w tym wskaźniku...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty Reganomiki i Thatcheryzmu

  Wskutek polityki Margaret Thatcher już na początku lat osiemdziesiątych odnotowano wzrost gospodarczy, zmniejszenie podatków oraz spłaszczenie krzywej progresji podatkowej. Gospodarka brytyjska została wyprowadzona z zapaści, a rosnąca inflacja opanowana.

  Spadek Dochodu Narodowego został zahamowany, a...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy Thatcheryzmu

  Thatcheryzm, poglądy i będąca ich wynikiem polityka M. Thatcher, wieloletniego premiera Wielkiej Brytanii. Potem również nazwa podobnej linii w programach prezentowanych przez polityków z innych państw. Termin thatcheryzm został ukuty przez krytyków z lewej strony brytyjskiej sceny politycznej ("Partia Pracy)...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady reganomiki

  Reganomika swoją nazwę zawdzięcza polityce gospodarczej prezydenta Ronalda Raegana, (niektórzy twierdzą, że zapoczątkowanej za Cartera). Reganomika, przypominam, polegała na prywatyzacji, deregulacji, ograniczeniu wydatków budżetowych, ulgach podatkowych restrykcyjnej polityce pieniężnej i ograniczaniu...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujemne strony interwencjnalizmu

  Interwencjonizm państwowy, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebiegprocesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicyinterwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do poziomuuznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie...

  Ocena /

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 691

  praca w formacie txt

Do góry