awatar

Profil użytkownika Zenek777

Data rejestracji22 kwietnia 2011 Ostatnio online22 kwietnia 2011, 17:44

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Mądrość

  Również mądrość hebrajska nie ma znaczenia bezpośrednio teoretycznego, nie odnosi się do spekulacji filozoficznej, lecz raczej i przede wszystkim do dziedziny moralnej, praktycznej, do sfery działania. Podobnie jak semickie poznać zakłada bardziej czynnik emocjonalny, wolitywny niż intelektualny.

  Punktem...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Słowo

  Należy przede wszystkim zauważyć, że u ludów starożytnych słowo miało znaczenie bardzo charakterystyczne. Nie było jedynie zwykłym brzmieniem dźwięku związanym z jakąś rzeczywistością, lecz raczej przyznawano mu moc działania prawie autonomicznego, trwającego ponad samo brzmienie dźwięku, w...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Refleksja mądrościowa

  Obok ksiąg historycznych i prorockich w ST znajdujemy zbiór ksiąg podejmujących problematykę wykraczającą poza poprzednie: są one wyrazem mądrości Izraela. Lud Wybrany, w swej historii, zawsze wypracowywał refleksję nad doświadczeniem historycznym wyprowadzając z niej określoną `wizję świata'. Ta...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Pozostałe kategorie biblijne

  Poza tymi trzema głównymi kategoriami biblijnymi, ST prezentuje też inne, które wyrażają charakter nieziemski, transcendentalny i niebieski pośrednika zbawienia. Zaliczyć do nich można "Anioła Jahwe", hipostazę Mądrości (Mdr 9; Prz 9). W księgach mądrościowych posiada ona cechy ludzkiego pośrednika...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Prorocki pośrednik zbawienia

  Trzecią kategorią biblijną jest prorocki pośrednik zbawienia. W ST znana była obok funkcji politycznej i kultowej funkcja charyzmatyczna - prorocka. Prawo prorockie (Pwt 18,9-22) jest punktem wyjścia do zrozumienia funkcji prorockiej. Mojżesz jest uznawany za prototyp prawdziwego proroka. W każdym pokoleniu...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

  Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

  Pierwszą kategorią biblijną jest królewski pośrednik zbawienia. Punktem wyjścia jest tu obietnica dana Dawidowi (2 Sm 7,). Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii

  Pierwsze przepowiadanie apostołów starało się pokazać, że życie i śmierć Jezusa były wypełnieniem proroctw Starego Testamentu dotyczących Mesjasza.

  Uczniowie Chrystusa nauczyli się odczytywać Stary Testament w świetle wydarzenia jakim było przyjście Jezusa Chrystusa. Powszechna jest z resztą...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła Chrystologii

  Kościół sformułował swoje wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Naszego Pana i Boga po wielowiekowych, długich sporach, walkach i cierpliwych poszukiwaniach i rozważaniach. Punktem szczytowym jest z pewnością wyznanie zawarte w formule Soboru Chalcedońskiego (451 r. po Chr). Zanim dojdziemy do omówienia...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

  W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu, niewypowiedziane imię Boże, objawione Mojżeszowi, YHWH, jest oddane przez termin Kyrios (Pan). Termin Pan stał się więc imieniem powszechnym na określenie bóstwa Boga Izraela. Nowy Testament używa takiego właśnie znaczenia w odniesieniu do Boga Ojca ale...

  Ocena /

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt

Do góry