awatar

Profil użytkownika Zemi

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

34 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /34 prac/

 • Ocena brak

  Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

  Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są gady morskie?

  Do gadów morskich zaliczamy m.in. żółwie mor­skie. Większość czasu spędzają one w morzu, ale na czas składania jaj samice wychodzą na brzeg i podążają w głąb upatrzonych plaż. Tu składają jaja i zagrzebują je w piasku. Największym gatun­kiem żółwi morskich jest żółw skórzasty...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ssaki morskie?

  Przodkowie ssaków morskich przybyli z lądu. Świadectwem lądowego pochodzenia ssaków mor­skich jest na przykład pobieranie tlenu z powie­trza, a nie z wody jak to czynią ryby. Do największych ssaków morskich należą wieloryby, delfiny i morświny, z zewnątrz do złudzenia przypomina­jące...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są meduzy?

  W płytkich wodach przybrzeżnych można spotkać kilka spokrewnionych gatunków bezkręgowców klasyfikowanych pod wspólną nazwą meduz. Me­duza przypomina pusty worek otoczony wianusz­kiem czułków. Jest drapieżnikiem żywiącym się zooplanktonem, a nawet małymi rybami. Czułki uzbrojone są w komórki...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

  Niemal wszystkie ryby są drapieżnikami. Dzielą się na dwie wielkie grupy. Większą i bardziej róż­norodną stanowią ryby kostne, charakteryzujące się szkieletem zbudowanym z tkanki kostnej (ponad 20 tysięcy gatunków). Typowa ryba kostna posiada pęcherz pławny wypełniony powietrzem, dzię­ki czemu...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie pierwiastki występują w skorupie ziemskiej?

  Ze 107 znanych człowiekowi pierwiastków, tylko dziewięćdziesiąt występuje w przyrodzie. Są to tzw. pierwiastki naturalne. Około 20 pier­wiastków występuje w przyrodzie w stanie wol­nym (rodzimym). Należą do nich między innymi złoto, srebro oraz odmiana węgla pierwiastko­wego - diament. Pozostałe...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rzeźba peryglacjalna?

  Prawie jedna piąta lądowej po­wierzchni Ziemi jest zamarznięta przez cały rok. Wieczna zmarzlina występuje na Antarktydzie, w pół­nocnych częściach Ameryki Północnej i Eurazji oraz na szczy­tach najwyższych gór wszystkich kontynentów, a na jej obszarze powstały charakterystyczne krajobrazy...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są minerały?

  Skorupa ziemska jest w przeważa­jącej części zbudowana z minera­łów, wśród których występują zarówno cenne kruszce, np. diamenty, jak i doza pospoli­tych metali wykorzystywanych w codziennym życiu. Minerały odegrały dużą rolę w rozwoju ludzkości i przyczyniły się do rozkwitu cywilizacji. W...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób Holandia odzyskuje ląd?

  Mieszkańcy terenów nadmorskich prowadzą nieustanną walkę z morzem, ale największa chyba batalia stała się udziałem Holendrów. Mówią oni: „Bóg stworzył świat, ale Holandię stworzyli Holendrzy". Jedna czwarta po­wierzchni ich kraju, leżąca poniżej poziomu morza, pod koniec epoki lodowcowej...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są typy wysp?

  Istnieją dwa zasadnicze typy wysp. Niektóre, takie jak Wyspy Brytyjskie i Irlandia, są czę­ścią kontynentów. Leżą na szelfie kontynental­nym i gdyby poziom morza obniżył się, wynu­rzyłby się „pomost" łączący je z lądem. Drugi rodzaj wysp jest następstwem wulka­nów. Są to podwodne góry...

  Ocena /

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt

Do góry