awatar

Profil użytkownika Zefiryna

Data rejestracji17 października 2012 Ostatnio online18 października 2012, 5:14

Statystyki

104 prac, w tym:

 • 104tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /104 prac/

 • Ocena brak

  HEYWOOD JOHN

  ur. 1497(7), zm. 1580(?) w Lowanium,pisarz i muzyk na służbie Henryka V I I I , magister oksfordzkiegoBroadgates Hall (obecnie Pembroke College).

  Rozgłos uzyskał w czasach króla Edwarda V I ; popierał politykęMarii I Tudor w sprawach Kościoła i państwa; należałdo kręgu Tomasza More i Rastellów;...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYZMANN UDALRYK

  ur. 4 VII 1835 w Husiatynie(Podole), zm. 1 I 1 9 1 8 w Brandstatt (Dolna Austria), historykprawa, kanonista.

  Studia prawnicze odbył na uniw. weLwowie, gdzie 1860 habilitował się, 1863 został prof, prawakośc. na UJ; kilkakrotnie sprawował tam funkcję dziekanawydz. prawa, a 1883-84 - rektora; był członkiem...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZJOD

  Żył na przełomie V I I I i V I I w. prz.Chr. wAskrze w Beocji, rolnik i poeta (—» grecka literatura I ) , najwybitniejszypo —> Homerze przedstawiciel poezji epickiejokresu archaicznego, twórca 3 nowych gatunków eposu: kosmogonicznego,genealogicznego i dydaktycznego.

  Za pierwszy utwór H. uchodzi Theogonia...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHAZM

  (gr. hesychia wyciszenie), nurt duchowościmonastycznej rozwijający się na chrzęść. Wschodzie (odIII w.), nawiązujący do praktyk —» anachoretów, reguł monastycznychtypu monachizmu bazyliańsko-studyjskiego (—»monastycyzm), założeń teologii apofatycznej (—> apofatycznateologia I, III 2); okres rozkwitu...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ Św.

  Asceta z VIII w. Pochodził z Andrageny(Galacja) w Azji Mn.; prowadził życie pustelnicze nagórze Maja w Bitynii, gdzie wzniósł kaplicę ku czci św. AndrzejaApostoła i szerzył jego kult; H. praktykował ubóstwo,a świętości jego życia towarzyszyły cuda (stąd zw. Taumaturgiem).

  Ciało H. umieszczono ok...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

  Żyjący w III lub IVw. w Aleksandrii, egzegeta. Często błędnie utożsamiany jestz H., bpem egip., męczennikiem z czasów ces. Dioklecjana(EuzebHist VIII 13), lub poganinem z V w., glosatorem (leksykografem);

  H. prawdopodobnie był (obok Orygenesa) autoremkryt. tekstu Pisma św., a skorygowaną przez niegoLXX...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  zm. po 450, egzegetai kaznodzieja.

  Jako mnich przyjął ok. 412 święcenia kapł. w Jerozolimie iwraz z bpem tego miasta uczestniczył 431 w —» Efeskim Soborze;był podejrzewany przez pap. Pelagiusza I o sprzyjaniemonofizytyzmowi (nie potwierdzają tej opinii zachowanepisma H.); niektóre idee chrystologiczne...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z MILETU

  Żył w VI w., historyk, biograf;prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie(stąd zw. Illustrios).

  Jest autorem Istoria katolike(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świataod asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —»...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z SYNAJU

  Mnich (igumen) żyjący w 1.poł. VII w. w klasztorze MB na Synaju, pisarz ascetyczny.

  Wzorując się na Janie Klimaku i Maksymie Wyznawcy napisałtraktat ascet. o sposobie czuwania i modlitwy Peri nepseoskat aretes (PG 93,1480-1554), w formie sentencji ułożonychw centurie, opublikowany w przekładzie łac. w...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE BENEDYKT

  ur. ok. 1389 w Krakowie, zm. przed12 XI 1456 tamże, filozof i teolog.

  Pochodził z mieszczańskiej rodziny osiadłej w Krakowie wXIV w.; 1407 rozpoczął studia na wydz. artium UniwersytetuKrak., gdzie 1411 został bakałarzem, 1415 magistrem, a 1421i 1424-25 był dziekanem; od 1423 studiował teologię i 1425pod...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt

Do góry