awatar

Profil użytkownika Zefiryna

Data rejestracji17 października 2012 Ostatnio online18 października 2012, 5:14

Statystyki

104 prac, w tym:

 • 104tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /104 prac/

 • Ocena brak

  HIACYNTA, Giacinta Marescotti Św.

  ur. 1585 w Vignanellok. Viterbo, zm. 30 I 1640 w Viterbo.

  Pochodziła z rodu książęcego, córka Marka Antoniego iOktawu Orsinich; 1605 na życzenie ojca wstąpiła do klasztorufranciszkanek III zakonu św. Bernardyna w Viterbo, wktórym uprzednio kształciła się; po przebytej chorobie (1615)rozpoczęła...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  (łac. hibernare zimować), stan znacznegoobniżenia intensywności procesów życiowych (—» anabioza)związany z oziębieniem organizmu.

  1. A s p e k t  b i o m e d y c z n y - W biologii h. jest formąodrętwienia lub śpiączki zimowej występującej u niektórychzwierząt w okresie jesienno-zimowym w wyniku...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

  Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

  H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

  Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum wrękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzeniazak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkościąw utworach...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

  Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

  Hymn...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  (arab. wywędrowanie), ucieczka 622 —» Mahometaz Mekki do Medyny (Jathrib), będąca wyrazem ostatecznegozerwania przez niego więzi z własnym rodemHaszymitów (z plemienia Kurajszytów).

  W 639 kalif Umaribn al-Chattab, podkreślając znaczenie h. jako wydarzeniainicjującego powstanie autonomicznej rei.-polit...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEI, Hieizan

  Wzniesienie na pn. wschód od Kioto wJaponii, na którym znajduje się zespól świątynny Enryakuji,stanowiący centrum buddyjskiej szkoły —» tendai (1989 liczyła3716 świątyń oraz 600 000 wyznawców), również ośrodekmiędzyrel. spotkań.

  W 788 powstała na górze H. świątynia i klasztor buddyjski(—» buddyzm...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAKAS z LEONTOPOLIS

  ur. ok. 270 w Leontopolis,zm. ok. 360, inicjator grup monastycznych w delcie Niluna przełomie III i IV w.

  H. był wszechstronnie wykształconym lekarzem; wg Epifaniusza,bpa Salaminy, był uczniem Orygenesa (Haer. 67,1;Ancoratus 82); interesował się astronomią i magią, znał napamięć Pismo Św.; prowadził...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPETRA, Jerapetra

  Bpstwo staroż. na Krecie;znany bp gr. z V w. oraz bpi łac. od XIII do poł. XVII w.;połączone 1571 z bpstwem Sitea, zachowało nazwę H.; obecnieH. jest siedzibą tytuł, bpstwa łac. i prawosławnego.

   

  HierCat I 285, IV 202; G. Fedalto, La Chiesa latina In Oriente, Studi religiosi 3, Vr 1976, II 130.

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS, Hierapolis in Phrygia

  (gr. święte miasto),miasto i metropolia w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II(Pamukkale k. Smyrny na pn.-zach. krańcach —» Frygii).

  Założone 190 prz.Chr. przez króla Pergamonu EumenesaII (197-159 prz.Chr.), było znane jako Hieropolis dzięki gorącymźródłom wód mineralnych, którym starożytni...

  Ocena /

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt

Do góry