awatar

Profil użytkownika Zecer

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest społeczeństwo?

  Wszystkie ludzkie społeczeństwa przede wszystkim zapewniają swoim członkom bezpieczeństwo, po drugie zaś regulują stosunki międzyludzkie. Najogólniejsza definicja społeczeństwa okre­śla je jako grupę ludzi zamieszkujących pe­wien wyraźnie wyodrębniony obszar i trwa­le odróżniających się od...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i rozwój społeczeństw

  Niezależnie od swojej wielkości i poziomu tech­nologicznego zaawansowania, wszystkie społe­czeństwa mają do spełnienia kilka podstawowych zadań. Muszą sformalizować stosunki między­ludzkie, ustalić hierarchię społeczną i umożliwić swym członkom lepsze dostosowanie się do warun­ków...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /6 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka prehistoryczna

  Sztuka prehistoryczna dzieli się na dwie kategorie - malowidła ścienne i zdobnictwo. O ile zdobione przedmioty użytkowe i figurki znajdujemy w całej niemal Europie, o tyle malowidła ścienne spoty­kane są jedynie w jej południowej części, głównie w jaskiniach we Francji i Hiszpanii. Figurki kobiet...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paleolit - Prehistoria

  W okresie między 40 a 10 tysięcy lat temu człowiek stopniowo nauczył się wytwarzać nowe narzędzia, ubrania, budować domy i wykorzystywać ogień, a nawet stworzył pierwsze dzieła sztuki. Okres od około 40 tysięcy lat temu do około 10 tysięcy lat temu nazywany jest paleoli­tem górnym. W owym czasie...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /7 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo w Afryce

  Południowa część Afryki, poniżej równika, jest prawdopodobnie ojczyzną gatunku homo sapiens. Właśnie tutaj odkryto najstarsze, pochodzące sprzed stu tysięcy lat, ślady bytności człowieka | rozumnego. Tereny te przez długie tysiąclecia były odizolowane od głównych ośrodków cywilizacji i...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo w Australii

  Pierwsi osadnicy dotarli do Australii i Oceanii z południowo-wschodniej Azji głównie dzięki niskiemu poziomowi morza w ostatniej epoce lodowcowej. Miało to miejsce około 60 tysięcy lat temu. Aby dotrzeć do Australii, osadnicy musieli jednak choć raz przepłynąć morze. Ostatnie ba­dania dowiodły, że...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja w Chinach

  To właśnie na terenie dzisiejszych Chin odnale­ziono najstarsze skamieniałe ślady człowieka. Wia­domo, że około 500 tys. lat temu w miejscu, w któ­rym dziś leży Pekin, żyli ludzie potrafiący się posługiwać prymitywnymi narzędziami. Człowiek współczesny pojawił się tam ponownie dopiero około...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaludnianie Europy

  Europa zaczęła się zaludniać około roku 1000 p.n.e. Zamieszkujące ją wówczas ludy znały już cera­mikę. Praceltowie, Prasłowianie, Praitalikowie i Prailirowie chowali prochy swoich zmarłych w urnach z wypalanej gliny. Największą ruchli­wością spośród wymienionych ludów wykazywali się...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo w Ameryce

  Osadnictwo na terenach Nowego Świata, czyli w obu Amerykach rozpoczęło się około 20 tysięcy lat p.n.e., kiedy to przez obecną Cieśninę Beringa (wówczas istniało połączenie lądowe pomiędzy Syberią a Alaską) przedostały się do Ameryki pier­wsze grupy osadników. Następnie w ciągu dzie­sięciu...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja i podboje

  Wynalezienie pisma i rozwój rzemiosła w tych nowych organizacjach społecznych przyczyniły się do rozwoju handlu. Ludzie zamieszkujący żyzne doliny w zamian za surowce, których im brakowa­ło, oferowali towary przetworzone - wyprawy han­dlowe docierały coraz dalej i dalej. W ten sposób, wraz z...

  Ocena /

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /3 317

  praca w formacie txt

Do góry