awatar

Profil użytkownika Zdzisiu

Data rejestracji7 czerwca 2011 Ostatnio online8 czerwca 2011, 1:07

Statystyki

47 prac, w tym:

 • 47tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /47 prac/

 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Procedura ekstradycyjna

  Regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny wraz z uzasadnieniem i dokumentacja przekazywany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej komunikują się ze sobą ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnia czynnością ekstradycyjną jest przekazanie...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa polityczne

  Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa ekstradycyjne

  Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Zasady ekstradycji

  1) podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn, który zagrożony jest karą w obu państwach;

  2) osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania, jak również wykonać wobec niego taką karę, do wykonania której została wydana;

  3) nie podlegają wydaniu osoby...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Definicja

  Ekstradycja polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej już kary.

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Deklaracja ONZ o azylu

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z roku 1948 przewiduje w art.14, że: „każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania ”. zgromadzenie Ogólne w roku 1967 uchwaliło Deklarację w sprawie azylu terytorialnego, w którym uznało, że udzielenie azylu jest...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Azyl w praktyce polskiej

  Konstytucja z roku 1952 w pierwotnym brzmieniu w art.88 przewidywała udzielenie azylu obywatelom państw obcych „prześladowanymi za [...] działalność w obronie pokoju, walkę narodowowyzwoleńczą lub działalność naukową”. Postanowienie o udzielenie azylu w brzmieniu nadanym ustawą z 18.10.1991 r...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

  W powszechnym prawie międzynarodowym nie ma norm regulujących instytucje azylu. Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azyl terytorialny - Definicja

  >

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cudzoziemcy - Prawa i obowiązki cudzoziemców

  Normy regulujące położenie cudzoziemców. Przebywający legalnie na terytorium państwa cudzoziemcy, podlegając jago jurysdykcji, korzystają z określonych praw. W stosunku do cudzoziemców może mieć zastosowanie albo klauzula narodowa, zrównująca obywateli określonego państwa w prawach obywatelskich z...

  Ocena /

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt

Do góry