awatar

Profil użytkownika yotulblvogyj

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

95 prac, w tym:

 • 95tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /95 prac/

 • Ocena brak

  Dowody na istnienie Boga

  Tomasz z Akwinu(1225-1274) -Włoch -studiował u benedyktynów w klasztorze Monte Casino w 1274 -został dominikanem -oddzielił serce od rozumu Utwory: -„Suma filozoficzna” „summa contra gentiles” -„Suma teologi” Dowody na istnienie Boga: I z istnienia ruchu wnosi, że istnieje pierwsza przyczyna ruchu II z niesamoistności świata wynosi, że istnieje istota samoistna, będąca przyczyną świata III z przypadkowości rzeczy wynosi, że istnieje poza rzeczami istota konieczna IV z faktu, że istnieją istoty różnej dskonałosci wnosi, że istnieje istota najdoskonalsza V z powszechnej celowości przyrody wynosi, że istnieje istota najwyższa rządząca przyrodą i działająca celowo Wszystkie te dowody opierają się na założeniu, że szereg przyczyn nie może iść w nieskończoność, lecz musi istnieć przyczyna pierwsza, która...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /27.12.2007 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Machiavelli i jego figura księcia, ocena z perspektywy realiów XXI wieku, cele i zadania polityki.

  Beata Rynowiecka Niccolo Machavelli jest autorem traktatu „Książę”, który napisał w 1532r. W utworze omówił swoją doktrynę odnośnie osiągania sukcesów w polityce. Czytając choćby fragmenty tekstu, oczywiście łatwo dzisiaj wydawać nam osąd. Poraża otwartość, z jaką autor namawia do okrucieństwa, przemocy i podstępu dla osiągnięcia sukcesu w polityce. Szczególnie oburza jego cyniczne rozumienie moralności. Machiavelli mówi o tym, że władca powinien być miłosierny i dobry, ale zaraz potem dodaje, że jeśli jest taka konieczność to powinien porzucić te cechy na rzecz okrucieństwa i tyranii. Przy czym takie zakłamanie i wyrachowanie w jego oczach nie jest niczym złym, ale wręcz czymś pożądanym, bo władca musi być sprytny i chytry niczym lis. Powinien mieć zatem dwie twarze i poddanym pokazywać tę, która jest akurat odpowiednia do...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /22.12.2007 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozważania wartości niewinności na podstawie wykładów z antropologii filozoficznej.

  Próbując oddać właściwy sens i znaczenie terminu niewinności należy rozważyć, to jako pewną formę bliskości człowieka do Boga, jako pewnego rodzaju oddzielenia od zła a nawet przeciwstawienie mu się. Ściślej pojmując jest pewnego rodzaju brakiem w tym co złe, niemożność przynależenia tej wartości do zła, jest udziałem człowieka w Bogu. Jako pierwotna własność, do której przynależymy od zawsze. Pierwotna niewinność utracona pierwotnie przez Adama i Ewę w raju dotyczy także każdego człowieka. Szatan – zło chce naszej utraty niewinności, możemy się o tym przekonać w różnych sytuacjach, gdy musimy dokonać wyboru po której stronie stanąć, dlatego naszym zadaniem jest jej obrona przed złem oraz zabieganie o nią. Niewinność jak określana przez Hartmanna jest izolacją od zła moralnego, grzech jest przyczyną jej utraty. W takiej...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /10.11.2007 Znaków /5 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Arystotelesa.

  Arystoteles /384-322 p.n.e./ Uczeń Platona. Arystoteles nazywa się Stagirytem, nazwa pochodzi od miejsca urodzenia, czyli od miasta Stagir. Przybył do Aten ,został uczniem akademii platońskiej, pozostał w niej do śmierci Platona a potem, gdy obniżył się poziom naukowy, Arystoteles odszedł i założył własną szkołę, nosiła nazwę gimnazjum ,druga nazwa szkoły; szkoła perypatycka /uczono się spacerując/. Podział dzieł Arystotelesa: Dzieła zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos na: -- pisma logiczne; noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/ -- pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa " -- pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa " -- pisma etyczne: " Etyka nikomachejska " -- pisma poetyczne albo inaczej estetyczne Główne dzieło"Poetyka" w całości do dzisiejszego dnia nie...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /29.10.2007 Znaków /6 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieją w umyśle ludzkim idee wrodzone, czy cała wiedza pochodzi z doświadczenia?

  ‘Rozprawa między dwiema osobami’ -Witaj szanowny przyjacielu! -Salvete! Wybacz moje spóźnienie, które zostało spowodowane niczym innym jak brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności przez woźnice! -A co się stało? -Na skrzyżowaniu głównych ulicy tak popędził konie, że o mały włos nie przejechał przechodzącej kobiety z dzieckiem, na szczęście w wyniku wrodzonej reakcji skierował konie na pobliski stragan... -Mogłem się domyślać czegoś podobnego zważywszy, iż twój surdut jest cały w resztkach melonów a spodnie w miąższu pomidorów! -Nie ma w tym nic śmiesznego szanowny kolego! -Ależ jest, zważywszy na to, że nikomu nie stała się krzywda, a woźnica dzięki swoim wrodzonym instynktom skierował wóz na ów nieszczęsny stragan z warzywami! -Tak jest. Przyznam, że całkiem zręcznie mu to wyszło, pewnie ma we krwi unikanie takich...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /27.10.2007 Znaków /8 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System filozoficzny i główne poglądy filozoficzno – etyczne Arystotelesa ( 384 – 322 p.n.e.).

  Arystoteles, jeden z dwóch, obok Platona największych filozofów greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i równie spójny idealistyczny system filozoficzny, który bardzo silnie oddziaływał na filozofię i naukę europejską, a jego chrześcijańska odmiana zwana tomizmem zaczęła funkcjonować od XIII wieku i jest po dziś dzień oficjalną filozofią Kościoła Katolickiego. Filozofia Arystotelesa obejmowała całokształt ówczesnej wiedzy: filozofię pierwszą (metafizykę), logikę, estetykę, etykę, fizykę, biologię, psychologię, politykę. Twórca sylogistyki i systemu logiki modalnej. Prekursor teorii definicji i rozumowania. Autor m.in. koncepcji substancji złożonej z biernej materii i aktywnej formy, klasycznej definicji prawdy, praw sprzeczności i wyłączonego środka, zasady złotego środka w etyce. Stanowisko Arystotelesa jest próbą połączenia...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /09.09.2007 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem?

  Praca na temat; Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem? W obecnych czasach zagadnienie szczęścia jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów zarówno przez psychologów jak i psychiatrów. Czynią to głównie z tego powodu, że jest to bardzo delikatna a zatem bardzo ważna sfera uczuć człowieka w stosunku do jego zdrowia psychicznego i ogólnego rozwoju. Sam wyraz „szczęście” oznacza coś dodatniego, dobrego, pozytywnego. Jednakże należy rozpatrywać to w dwóch aspektach. Pierwszy ma charakter przedmiotowy i oznacza dodatnie wydarzenie. Drugi zaś, posiada charakter podmiotowy obierany jest jako dodatnie przeżycie. Dwa inne pojęcia szczęścia częściej używane są w filozofii niż w życiu potocznym. Podobnie jak wyżej wymienione mają charakter przedmiotowy i podmiotowy. Przykładem pierwszego może...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /24.08.2007 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia św. Tomasza

  Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu nawiązywał do starożytnego arystotelizmu. Tomasz z Akwinu nazywał się Akwinatą. Był z pochodzenia Włochem ( był dominikaniem.) Dzieła Tomasza Z Akwinu: " Summa filozoficzna." " Summa teologiczna." Poglądy: 1. Rozdział kompetencji filozofii i teologii. Filozofia traktowana była w średniowieczu jako "służebnica" teologii. Stopniowo jednak dojrzewał pomysł rozgraniczenia kompetencji filozofii i teologii. Tego rozdziału ostatecznie dokonał Tomasz z Akwinu, a także ten rozdział swoim autorytetem utrwalił. filozofia teologia /dowodził, że jest wiedzą/ /nauka o wierze/ wiedza wiara rozum objawienie Kwestiami filozoficznymi były dla św. Tomasza, np. istnienie...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /22.08.2007 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Język ojczysty" czyje racje silniejsze?

  Główną myślą wiersza jest rozważanie, co ważniejsze dla obrony języka – myśli czy czyny. Występują dwie osoby mówiące w wierszu, obrońcy języka polskiego, ludzi kochający go i gotowi oddać za niego wszystko. Osoby prezentują jednak odmienne koncepcje walki w obronie mowy polskiej. W wierszu poznajemy racje każdej z stron konfliktu „czyn-myśl”. Pierwsza z nich uważa iż poeci powinni walczyć również czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi że trzeba działać ”Górą czyny!”. Uważa ona iż najpierw powinno paść uderzenie a dopiero następnie opis bądź jego echo „Gromem bądźmy pierw niźli grzmotem”. Osoba ta twierdzi iż wróg już dostatecznie pokalał „ojców mowę”, i ojców naród iż trzeba walczyć, poderwać się do mieczy, wydobyć w sobie energię i pójść w bój za ojczyznę, język...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /08.08.2007 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można zarabiać na robieniu tego, co się kocha?

  Ogromna część ludzi uważa, że nie da się w żaden sposób i jest to wręcz nie możliwe, aby zarabiać pieniądze na wykonywaniu tego, co się kocha i na swoich pasjach. Jak to się dzieje, że jeden człowiek potrafi czerpać dochody ze swoich pasji, a inny szczerze wierzy, iż jest to nierealne, niemożliwe, no bo przecież „jak to może być, abym zarabiał na hodowaniu kwiatów czy też na malarstwie? Tego się po prostu nie da zrealizować!”. Takie stwierdzenie wypowiada co druga osoba. Jakiś czas temu te osoby uznały, że praca może być tylko ciężka i nieprzyjemna i sami sobie zablokowali możliwość wykonywania swego ulubionego zawodu. Takie mniemanie wydaje się normalnością, gdyż niemal każdy jest niezadowolony ze swojej pracy, ciągle narzeka i żyje marzeniami o lepszej przyszłości, której nie zrealizuje. A dlaczego jej nie zrealizuje...

  Ocena /

  Autor /yotulblvogyj Dodano /16.07.2007 Znaków /3 095

  praca w formacie txt

Do góry