awatar

Profil użytkownika Xena

Data rejestracji12 marca 2013 Ostatnio online30 kwietnia 2013, 8:32

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  PÓŹNE CESARSTWO RZYMSKIE. OD DIOKLECJANA DO UPADKU CESARSTWA ZACHODNIEGO (284-476)

  Polityka zewnętrzna i zewnętrzna

  Kryzys gospodarczy i polityczny wieku III został zażegnany za czasów pochodzącego z Illyrii cesarza Dioklecjana (284 - 305). Przeprowadzone wówczas reformy ustrojowe, wojskowe i gospodarcze zdołały jeszcze mniej więcej na sto lat wzmocnić chylące się do upadku...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /44 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE - KRYZYS WIEKU III. OD SEPTIMIUSZA SEWERA DO DIOKLECJANA (193 - 284)

  Sytuacja polityczna

  Po śmierci Kommodusa rok trwały walki wewnętrzne pomiędzy wielu pretendentami do tronu cesarskiego, których wybrały jednocześnie legiony stojące w prowincjach i pretorianie, którzy stacjonowali w Rzymie. Walka o tron była pierwszą oznaką, że równowaga, w której znajdowało się...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /16 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II - Rozpowszechnienie się kultów wschodnich, Wczesne chrześcijaństwo

  Rozpowszechnienie się kultów wschodnich

  Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pierwszych stuleci naszej ery jest gwałtowne rozpowszechnienie się kultów wschodnich na terenie całego imperium. Kryzys społeczeństwa antycznego opartego na niewolnictwie znalazł odbicie ideologiczne w poszukiwaniu...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /12 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja, tragedia, Komedia, farsa, mim, pantomima - rzymska i grecka w wieku I i II

  Poezja rzymska i grecka w wieku I i II

  Za Augusta poezja rzymska wyrażała prądy duchowe tego okresu i wypowiadała nadzieje oraz dążenia Rzymian. W wieku I i II n.e. sytuacja ta ulega zmianie. Nie ma wtedy tak wybitnego talentu, który by można porównać z Wergilim, Horacym lub Owidiuszem, natomiast...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /16 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka grecka i rzymska w wieku I i II

  W porównaniu z epoką hellenistyczną, dla której znamienne jest natężenie twórczej działalności naukowej, okres cesarstwa charakteryzuje raczej tendencja do encyklopedyczności i przetrawiania wyników dawniej osiągniętych. Nie znaczy to, żeby i w tej epoce nie pojawiały się wybitne talenty, jak np...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /6 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia rzymska i grecka w wieku I i II

  Charakterystycznym rysem epoki wczesnego cesarstwa jest powszechne zainteresowanie dla zagadnień filozoficznych. Nie ma wprawdzie wielkich twórców w tej dziedzinie, gdyż najpoważniejsi pisarze tego okresu, jak Seneka, Epiktet czy Plutarch, są eklektykami, nie tworzącymi nowych systemów, jednakże...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /9 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiografia rzymska i grecka w wieku I i II

  Jasną jest rzeczą, że dla pisarzy niezależnych opracowywanie współczesnej historii było za cesarstwa niebezpieczne. Przykład Kremucjusza Kordusa, który wychwalanie obrońców republiki przypłacił samobójstwem i którego dziełko historyczne zostało za Tyberiusza z rozkazu edylów spalone, musiał...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romans grecki w wieku I i II

  Romans grecki

  Wielką popularnością w czasach cesarstwa cieszył się romans, którego geneza nie jest całkiem jasna. Już w wieku I p.n.e. istniał zbiór opowiadań milezyjskich Milesiaca niejakiego Arystydesa, przyswojony literaturze rzymskiej przez Sizennę, cieszący się wielkim powodzeniem. Fakt, że w...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Szkolnictwo, Retoryka i tzw. druga sofistyka

  Szkolnictwo

  Okres wczesnego cesarstwa, a zwłaszcza II wiek n.e., znamionuje znaczny wzrost liczebny i to zarówno w Italii, jak i na terenie całego imperium szkół prywatnych podających elementarne wiadomości, oraz szkół, które moglibyśmy nazwać średnimi; były to szkoły prowadzone przez tzw...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /11 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Rzym i Prowincje

  Miasto Rzym. Budownictwo monumentalne

  Trzej następcy Augusta: Tyberiusz, Kaligula i Klaudiusz, chociaż nie mogli równać się z pierwszym princepsem w dziedzinie budownictwa, przejawiali jednak dość ożywioną działalność pod tym względem. Tyberiusz rozpoczął na Palatynie, obok domu Augusta, budowę...

  Ocena /

  Autor /Xena Dodano /30.04.2013 Znaków /41 622

  praca w formacie txt

Do góry