awatar

Profil użytkownika WTLGFSOIYP

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

81 prac, w tym:

 • 81tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /81 prac/

 • Ocena brak

  Główne ekosystemy świata

  Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy naturalny ekosystem stanowi układ otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Energia przepływa jednokierunkowo strumieniem w układzie otwartym, materia natomiast krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym. Najważniejszym źródłem energii w ekosystemach jest energia słoneczna. Niecała docierająca energia zostaje skumulowana w organizmach. Część z niej jest wykorzystana do podstawowych procesów metabolicznych i budowy własnych struktur organizmów, ale część tracona jest bezpowrotnie w postaci ciepła. Pojęcie ekosystemu jest kluczowe do zrozumienia świata przyrody. Pod względem energetycznym ekosystem jest układem otwartym i wymaga stałego dostarczania...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /15.11.2007 Znaków /23 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby pobagienne murszowe

  Gleby hydromorficzne tworzą się w warunkach trwałego lub okresowego nadmiernego uwilgotnienia. Na ich tworzenie wpływają głównie procesy glejowe, bagienne, murszenia i namulania. Gleby pobagienne jest to rząd gleb powstających z gleb bagiennych lub zabagnianych na skutek zmian przebiegu ich procesów glebotwórczych, które związane są obniżeniem poziomu wód gruntowych. Odwodnienie gleby powoduje przerwanie procesu akumulacji materii organicznej i jednocześnie wywołuje intensywną humifikację substancji organicznej prowadzącą do jej mineralizacji, wpływa na zmiany struktury gleby będące efektem działania procesu murszenia. W rzędzie gleb pobagiennych wyróżnia się gleby murszowe i murszowate. Gleby murszowe (mursze) są to gleby powstałe z odwodnionych torfów na terenach bagiennych w warunkach zmiennej wilgotności i zmiennego przewietrzenia. Są...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /15.11.2007 Znaków /15 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sowa puchacz

  Puchacz Bubo bubo Systematyka Królestwo: Zwierząt Typ: Strunowce Klasa: Ptaki Rząd: Sowy Rodzina: Puszczykowate Rodzaj: Bubo Gatunek: Bubo Nazwa systematyczna Puchacz Bubo bubo L. Morfologia gatunku Puchacz jest pięknie ubarwionym ptakiem: na jasnobrązowych piórach ma ciemniejsze plamki i bardzo delikatne, poprzeczne prążki. Pęczki piór sterczące na dużej, okrągłej głowie wyglądają jak pierzaste uszy. Wokół ogromnych oczu o pomarańczowych tęczówkach promieniście układa się szaro-kremowa szlara. Jest olbrzymem wśród sów. Jego wielkie, zaokrąglone skrzydła maja ponad półtora metra rozpiętości, a ciało dochodzi do 60-75 cm długości. Wyraźny dymorfizm płciowy. Biologia gatunku Puchacz jest aktywny głównie w nocy. Lot ma cichy, wolno uderza skrzydłami na przemian z fazą lotu ślizgowego. W ciągu dnia...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /07.11.2007 Znaków /12 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka klimatu w polsce

  Polska położona jest w środkowej części Europy. Pod względem powierzchni (312,7tyś.km?) zajmuje dziewiąte miejsce wśród 43 państw tego kontynentu. Jednak w położeniu z takimi kolosami, jak Rosja, Kanada, Chiny czy USA, terytorium naszego kraju jest niewielkie. Polska leży na szerokości geograficznej południowej Kanady i półwyspu Kamczatka. Rozciągłość południkowa Polski wynosi 5?50?, a równoleżnikowa 10?01?. Na mapie kształt Polski zbliżony jest do kwadratu. Największa rozciągłość południkowa wynosi 649 km ., a równoleżnikowa 689 km . Rys.1 Położenie i terytorium Polski Położenie w centrum Europy ma swoje dodatnie i ujemne strony. Ujemne znalazły odbicie w historii państwa polskiego, które na przestrzeni dziejów było areną wielu wojen, w tym obu światowych. Zaletą naszego położenia są dogodne warunki komunikacyjne, jak również...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /10.10.2007 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy

  Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem – długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od –16 do –26 C, okresowo spadają nawet do –60, natomiast średnie temperatury lipca nie przekraczają +15 C. W tych warunkach pokrywa śnieżna w wielu miejscach utrzymuje się ponad dziewięć miesięcy w roku. Do tych szerokości geograficznych dociera niewiele energii słonecznej. Stale zamarznięta głębsza warstwa gleby, zwana wieczną zmarzliną, oraz silne mroźne wiatry ograniczają rozwój roślin i zwierząt z których najczęściej spotykane są porosty, mchy, trawy, brzozy. Spośród zwierząt stałymi mieszkańcami są: roślinożercy – leming, pardwa, renifer i drapieżcy – gronostaj, sowa...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /02.10.2007 Znaków /10 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki powodujące niedostateczną zawartość powietrza w glebie

  Skład powietrza glebowego, szczególnie pod względem zawartości dwutlenku węgla, jest zmienny. Ilość CO2 zawarta w danym momencie stanowi różnicę między ilością wytwarzaną w glebie w jednostce czasu, a ilością uchodzącą do atmosfery w tymże czasie w wyniku wymiany gazowej z atmosferą. Stężenie zaś tlenu należy rozpatrywać jako różnicę między jego ilością wnikającą do gleby z atmosfery, a zużytą przez mikroorganizmy i korzenie roślin w jednostce czasu. Gdy wytwarzanie CO2 w glebie przewyższa jego odpływ, wówczas zwiększa się jego zawartość w powietrzu glebowym. Podobnie w wypadkach, kiedy zużycie tlenu przewyższa jego dopływ z atmosfery, powietrze glebowe ubożeje w tlen. Należy zatem uwzględniać wszystkie złożone powiązania wymienionych procesów i wzajemną ich zależność. Wszystkie procesy przyczyniające się do polepszenia...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /11.09.2007 Znaków /14 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasowy układ powierzchni Polski

  Pasowy układ powierzchni Polski Bezpośrednią przyczyną pasowości jest przeszłość geologiczna Polski a największy na to wpływ miało zlodowacenie plejstoceńskie Wyróżniamy następujące pasy: a) Pas nizin nadmorskich - nie przekraczają 100m n.p.m. - występują obszary depresyjne ( największa wynosi -1,8 m i znajduje się koło Elbląga) b) Pas pojezierza - efekt zlodowaceń plejstoceńskich - najwyższe wzniesienia od 50 do 329 m. – Szeska Góra, Dylewska Góra, Wieżyca - jeziora rynnowe, polodowcowe, moreny dennej, oczka wytopiskowe c) Pas nizin środkowo polskich - wzniesienia nie przekraczają 150 m. - w pasie tym spotykamy szerokie doliny, pradoliny, które wykorzystują takie rzeki jak: Wisła, Noteć, Narew, Bug. d) Pas wyżyn - średnio 200-400 m ale nawet 612 m. – Łysica - występuje gołoborza, jaskinie...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /07.08.2007 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona krajobrazu

  Człowiek pozostawia na Ziemi wiele zanieczyszczeń związanych ze swoją działalnością. Wielkie fabryki, huty, ale chodżby małe nawet niby ekologiczne elektrownie wodne są też żródłem zmiany klimatu na terenie położonym wokół niej. Można bardzo łatwo walczyć tymi "szkodnikami". Jedą z takich rzeczy jest najprostsza segregacja śmieci czy ograniczenie spalania (szczególnie na wsi) plastikowych butelek, opo, lub innych podobnych rzeczy. Takie rzeczy należy odwozićna wysypisko śmieci. Tam mogą zostać przetworzone lub chwilowo zatrzymane. Ale najlepszym sposobem są np. oddanie zbędnych rzeczy dla bezdomnych. Uważam żę ekologia na Ziemi jest mocno uszkodzona, powiększająca się dziura ozonowa czy nawet nasza woda zanieczyszczona przez fabryki jest niezdatna do picia. Owszem powstają nowe oczyszczalnie wód ,ale i tak w tej ilości one nic nie...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /31.07.2007 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geografia fizyczna

  GEO.JAKO KOMPL. NAUK PRZYROD. Geomorfologia; klimato., hydro.,oceanog., glebozn., glacjol., biogeog. WYMIARY ZIEMI: prom równik- 6378km prom biegun- 6357km obwód równika- 40076km dł.południk- 20004km pow.Ziemi-510mln km2 (oceany361mln km2; lądy 149 mln km2). 7 PASÓW TERMICZN: 1) PAS CIEPŁY(gorący) jest ograniczony na obu półk izotermą roczną +20C. Przebirga ona w pobliżu 300 szer. Pół i 300 szer. Poł. 2/3)PASY UMIARK. Na półk pół i połud przebiegają między izotermą +200C,a izotermą +100C. 4/5)PASY ZIMNE zawarte międz+100C, 00C. 6/7) PASY WIECZNEGO MROZU średnie temp. Najciepl m-ca poniż00C. USTRÓJ CIEPL ZIEMI. Na obu półk średnia roczna temp zmniejsza się od równika do bieguna. W tym samym kierunku zachodzi ubytek promienia słoneczn. Zmiany średniej rocznej temp od równoleż do równoleżni nie zachodzą równomiernie. Między 200...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /17.07.2007 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Zbiornika Czorsztyńskiego

  Charakterystyka zaporowego Zbiornika Czorsztyńskiego na rzece Dunajec 1. Podstawowe dane zbiornika Jezioro Czorsztyńskie umiejscowione jest na rzece Dunajec, w Kotlinie Nowotarskiej pomiędzy Gorcami a Pieninami(49°26'44″N, 20°15'45″E). Jest to zbiornik zaporowy, który powstał poprzez zbudowanie zapory wodnej w Niedzicy między Pieninami Spiskimi a Właściwymi. Zapora ma wysokość 56 metrów, przez co umożliwia piętrzenie wód Dunajca do wysokości 534.5 m n.p.m, przy czym minimalna wysokość to 510 m n.p.m. Natomiast normalny poziom piętrzenia wynosi 529m n.p.m. W zależności od poziomu piętrzenia w zbiorniku można zretencjonować od 36,5 mln m³ do 234,5 mln m³ wody..Pojemność martwa zbiornika przy minimalnym poziomie piętrzenia) wynosi 36,5 mln m³.Pojemność użytkowa zbiornika (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) to 198,0 mln m³. Pojemność...

  Ocena /

  Autor /WTLGFSOIYP Dodano /12.07.2007 Znaków /3 035

  praca w formacie txt

Do góry