awatar

Profil użytkownika Wszerad45

Data rejestracji24 stycznia 2013 Ostatnio online30 stycznia 2013, 16:14

Statystyki

258 prac, w tym:

 • 258tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /258 prac/

 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

  Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego...

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

  Wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

  Wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Przemieszczanie się substancji w obrębie skał, zjawisk, procesów geologicznych (np. facji, fałdowania, koryta rzecznego) lub określonych grup organizmów żywych.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralogia

  Nauka o minerałach, ich strukturze, właściwościach fizycznychichemicznych, powstawaniu, przeobrażaniu i wy-stępowaniu w skorupie ziemskiej i ciałach kosmicznych.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralurgia

  Dyscyplina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem naturalnych i syntetycznych materiałów mineralnych,a także towarzyszącymi im cieczami; polega przede wszystkim na prowadzeniu procesów separacji oraz ich opisie, analizie i ocenie.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minerał

  Jednorodne ciało o strukturze krystalicznej, określonych cechach fizycznych i składzie chemicznym (niekiedy wykazującym odchylenia od składu wyrażonego wzorem chemicznym w związku z obecnością domieszek izomorficznych),powstałew wyniku naturalnych procesów w litosferze lub na jej powierzchni oraz w...

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit kamienny

  Odspojony od calizny odłam skalny o dużych wymiarach, stanowiących wielokrotność wymiarów bloków handlowych lub stosowanych w procesie obróbczym.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring

  1. wielokrotne pomiaryw celu określenia zmian w pewnym okresie;

  2. systematyczne pomiary poziomu stężenia danego zanieczyszczenia wykonywane w odniesieniu do wybranego normatywu lubw celu oceny skuteczności określonego systemu i urządzeń oczyszczających.

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring drgań

  Ciągły pomiar drgań przez aparaturę (sejsmometryczną) samowłączającą się i archiwizującą wyniki pomiarów; m.d. stosuje się kontrolnie przy robotach strzelniczych w zakładach górniczych, gdy zachodzi podejrzenie, że roboty te powodują szkody górnicze w wyniku powstawania fal...

  Ocena /

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry