awatar

Profil użytkownika Wrociwoj

Data rejestracji4 października 2012 Ostatnio online4 października 2012, 5:11

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - CHRYSTIANIZACJA

  Z chrześcijaństwem stykalisię G. napływający od II-III w. w granice cesarstwa rzym. orazpograniczni, do których docierali chrzęść, kupcy i misjonarze(św. Seweryn nad Górnym Dunajem, V w . ) ; plemiona, osadzanej a k o sprzymierzeńcy rzym., zastawały już organizacjękośc. (Durostorum, Kolonia, Trewir);...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONA

  Staroż. Gerunda, bpstwo z IV w. w pn.-wsch.Hiszpanii (Katalonia), sufr. Tarragony.

  Pierwszym b p em G. byl św. Poncjusz (304), a j e g o następcąśw. Narcyz (307); 713-785 G. okupowali Arabowie (przejściowozdobywali ją t a k ż e 793, 798, 812 i 826); do G. włączonot e r y t o r i um zniesionego w końcu...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ bp.

  zm. 6 VI 1489, metropolita moskiewski.

  Od 1447 był archimandryta monasteru Simonowskiegow Moskwie; 1455 został b p em Kołomny, a 1473 metropolitąmoskiewskim. Wywierał wpływ na politykę wielkiego księciamoskiewskiego Iwana III;

  1479 na skutek wprowadzeniazmian w obrzędach liturg. przy poświęceniu soboru...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z AUXERRE Św. bp.

  ur. ok. 380 w Auxerre,zm. prawdopodobnie 31 VII 448 w Rawennie, organizatorżycia kośc. w —> Galii, p a t r o n —* A u x e r r e .

  1. Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . pochodził z zamożnejrodziny z e środk. Galii; wykształcenie human, otrzymał prawdopodobniew Autun; po studiach prawniczych w...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z PARYŻA Św. bp.

  ur. pod koniec V w. wAutun, zm. 28 V 576 w Paryżu.

  Po studiach w Avallon, przezkilka lat żył j a k o eremita w pobliżu Laizy k. Autun; ok. 540przyjął święcenia k a p ł . i na życzenie bpa A u t u n dokonał reformytamtejszego klasztoru św. Symforiana; od 555 był wParyżu doradcą króla Chilperyka I, a...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN ADAM

  ur. w 2. poł. XVIII w. w Aleppo,zm. 10 XI 1809 w klasztorze św. Michała k. Bejrutu, metropolitamelchickokatolicki, pisarz polemista.

  Studiował w Rzymie w kolegium Kongr. RozkrzewianiaWiary; 1774 został bpem Akki, 1777 abpem Aleppo; 1790j a k o wizytator apost. przewodniczył maronickokatolickiemusynodowi w...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANA COUSIN Św.

  ur. 1579 w Pibrac k. Tuluzy,zm. 17 VI 1601 tamże, p a t r o n k a franc, żeńskiej młodzieżywiejskiej.

  Upośledzona fizycznie, była źle traktowana przezrodzinę, a zwł. przez macochę; j a k o pasterka owiec (od 9 rokużycia) w modlitwie i naśladowaniu Chrystusa znajdowałasiły do znoszenia krzywdy;...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIA

  Nazwa geogr. dla obszaru Europy Środk.,używana od I w. prz.Chr. (Juliusz Cezar). G. obejmowałaobszary od R e n u i Dunaju po M. Północne i Ł a b ę , wg niektórychsięgała po M. Bałtyckie i Wisłę; na wsch. sąsiadowałaz —> Sarmacją (starsza nazwa Scytia); w średniowieczu rozszerzanonazwę G. na całą E...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GERMANIA"

  Kat. dziennik niem. wydawany 1871--1938 w Berlinie; zał. z inicjatywy Kat. Komitetu Berlińskiego,stał się niezależnym o r g a n em prasowym —* Centrum.

  Zyskawszy popularność za czasów Paula Majunke (naczelnegor e d a k t o r a 1871-78), od października 1881 ukazywał siędwa razy dziennie; wraz z...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIA SACRA

  Nazwa kilku serii wydawniczychzawierających hist, i statystyczne opisy bpstw, kapitul katedralnych,kościołów kolegiackich i par., klasztorów orazin. instytucji Kościoła rzym.kat. w Niemczech w okresieśredniowiecza.

  Pierwsze próby opracowań dokumentów kośc. pojawiły sięw XVI w., jednakże dopiero w XVIII...

  Ocena /

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt

Do góry