awatar

Profil użytkownika Wladek

Data rejestracji3 czerwca 2011 Ostatnio online3 czerwca 2011, 17:39

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

  KONSERWATYZM II wojna światowa zadała cios konserwatystom, zniknęła warstwa ziemiańska. Odrodzenie tego ruchu w Polsce nastąpiło w latach ’70. W nowoczesnym konserwatyzmie istnieją 3 odłamy: 1. Demokratyczno- Państwowy, 2. Elitarystyczno-Narodowy, 3. Konserwatyzm Liberalny

  *1979 r. powstał Ruch Młodej...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model gospodarczy Polski w latach PRL-u

  Po II w.św. przed twórcami polskiej myśli politycznej, z wyjątkiem komunistów, stało trudne zadanie. Nie widziano możliwości urzeczywistnienia przedwojennego wzorca ustrojowego, brały to pod uwagę instytucje rządowe w Polsce i wspierające je ugrupowania polityczne. Również w powojennej słabo...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem granic Polski w latach okupacji, poszczególne koncepcje na ten temat

  Wszystkie ugrupowania i rządy emigracyjne były przekonane, że Polska musi odrodzić się w nowym kształcie terytorialnym i współtworzyć różne porozumienia międzynarodowe, by mogła odgrywać samodzielną role w polityce światowej. Projekty i propozycje terytorialne uzasadniano różnymi argumentami...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

  Zaostrzenie się antagonizmów narodowościowych było jednym ze skutków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Radykalizujące środowiska chłopskie, młodzieżowe i robotnicze winą za swoje trudne położenie obwiniały antypolską działalność mniejszości narodowych, zwłaszcza żydowskich. Sprzyjała temu niska...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

  Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze. Zastanawiały się nad przyczynami i istotą wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w drugiej dekadzie RP. Stawiały pytania o przyszłość kapitalizmu w Polsce i wybór odpowiedniego ustroju...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

  Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

  Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

  Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

  Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem granic w latach formowania się II RP

  Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Piłsudski

  1867-1935 na Litwie w Żuławie, gdzie ojciec miał majątek, chodził do gimnazjum rządowego; nienawidził Rosji; studiował medycynę w Charłowie, gdzie wprowadzono go do kółka Narodna Wola-kółko konspiracyjne; w 1887 uczestniczył w zamachu na cara i trafił na zesłanie na Sybir na 5 lat; gdzie spotkał...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesław Piasecki

  Polski polityk nacjonalistyczny, prawnik, oficer wojskowy, twórca Stowarzyszenia PAX, członek Rady Państwa w PRL-u. Był jednym z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego a następnie po rozłamie, przywódcą Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. We wrześniu 1939 brał udział w Wojnie Obronnej jako dowódca...

  Ocena /

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt

Do góry