awatar

Profil użytkownika Witalis

Data rejestracji26 kwietnia 2012 Ostatnio online27 kwietnia 2012, 5:48

Statystyki

84 prac, w tym:

 • 84tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /84 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie "mała ojczyzna"

   

  Terminem 'mała ojczyzna' określa się środowisko najbliższe, najbardziej bezpośrednie znane człowiekowi, z którym czuje więź emocjonalną.

  Na 'małą ojczyznę' składać się mogą krajobrazy, ludzie, przyroda, lokalna tradycja, szeroko rozumiana kultura, przejawy lokalnego patriotyzmu – wszystko to...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: norma i sankcja; co nadaje szczególny charakter normie państwowej

   

  Norma to inaczej reguła postępowania, która określa zachowania ludzi i wskazuje jak powinni postąpić w danych okolicznościach.

  Sankcja strzeże przestrzegania normy, jest to kara, która grozi za naruszanie norm.

  To, co różni normę prawną od innych norm i stanowi o jej szczególności, to sposób jej...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo i jakie są jego funkcje?

   

  Prawo to zbiór norm ( reguł postępowania) stworzonych przez władzę ustawodawczą, których przestrzeganie jest zabezpieczone przymusem państwowym.

  Prawo reguluje większość dziedzin życia. Ma ono wpływ na kształtowanie społecznych, gospodarczych,politycznych, zawodowych i rodzinnych warunków...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

   

  Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.) robi się wilki bałagan, chaos, ludzie czują się zagubieni i dlatego dążą do stabilizacji poprzez przywrócenie starych norm, a jeśli tego nie przeforsują, wprowadzają nowe zasady...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie moralność. Scharakteryzuj jej związek z prawem

   

  Moralność oznacza praktykę postępowania według określonych reguł i norm. Normy te, nawet w ramach jednego społeczeństwa zmieniają się tylko wraz z upływem długich odcinków czasu, ale i wraz z konkretnymi zmianami społecznymi w krótkich okresach.

  Tworząc prawo ustawodawca opiera się na normach...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to oznacza, że władza wykonawcza jest zdecentralizowana?

   

  Oznacza to, że część zadań jakie jest ona zobowiązana wykonać (zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do edukacji) przekierowywana jest instytucjom władzy publicznej wybieranym przez obywateli i instytucjom niezależnym od władzy centralnej.

  Powoływanie w Polsce władzy lokalnej zwanej samorządem...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw wzajemne relacje między władzą samorządową a państwową

   

  Współcześnie samorządu nie sytuuje się w opozycji do państwa. Uznaje się, że zadania gmin od zadań realizowanych przez administrację rządową różni to, iż wykonywane są w sposób zdecentralizowany.

  Jedność zadań administracji rządowej i gmin podkreśla stosowane współcześnie pojęcie...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym mówi zasada pomocniczości?

   

  Jest to zasada występująca w doktrynach prawno-ustrojowych wzięta z nauki społecznej kościoła. Zgodnie z tą zasadą nie należy jednostce większej (państwo) przejmować zadań, które równie dobrze może wykonać jednostka mniejsza ( sami obywatele, gmina, powiat, województwo) kompetencje są tu...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest samorząd i jakie ma najważniejsze cechy?

   

  Samorząd oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie przez państwo wykonywania różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej, zrzeszaniu osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań.

  Najważniejszymi cechami samorządu...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy może przyjmować działalność obywateli na poziomie lokalnym?

   

  prawo do wyłaniania władz lokalnych i rozstrzygania kwestii lokalnych w drodze referendum

  wyrażania opinii w trakcie konsultacji, których wymagają niektóre ustawy

  prawo do informacji o decyzjach i planowanych działaniach władz samorządowych.

  Kontrola władz...

  Ocena /

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt

Do góry