awatar

Profil użytkownika wiesiek

Data rejestracji21 lutego 2011 Ostatnio online21 lutego 2011, 20:15

Statystyki

21 prac, w tym:

 • 21tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /21 prac/

 • Ocena brak

  ARKANSAS - okręt

  Najstarszy pancernik amerykańskiej marynarki zwodowany 14 stycznia 1911 r. rozpoczął służbę w 1912 r. Zmodernizowany w latach 1925--27. Początkowo wykorzystywany był jako okręt szkoleniowy i do osłony atlantyckich konwojów. Ze względu na silne uzbrojenie artyle­ryjskie i dodatkowe wyposażenie (radar...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

  Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

  Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

  Według opinii dowódców francu­skich, zalesiony i pocięty wąwoza­mi teren masywu Ardenów w połu­dniowej Belgii, północnej Francji i w Luksemburgu był przeszkodą nie do pokonania dla niemieckich czołgów. Dlatego do obrony tego re­jonu przeznaczono jednostki rezer­wowe 2 i 9 armii francuskiej. Gen. Erich von...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHER - działo samobieżne

  Brytyjska samobieżna armata prze­ciwpancerna. Na podwoziu czołgu * Valentine zamontowano działo kal . 76,2 mm, którego lufa była skierowana do tyłu pojazdu. Pomi­mo tak niezwykłego rozwiązania Archery ze względu na zwrotność okazały się groźnymi niszczyciela­mi czołgów. Używano je w czasie walk we...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCADIA - konferencja

  Kryptonim konferencji prezydenta USA Franklina D. Roosevelta i pre­miera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, która odbyła się w Wa­szyngtonie 22 grudnia 1941 r. -14 stycznia 1942 r. w celu wypraco­wania przyszłej strategii. Głównymi tematami były możliwości dokona­nia inwazji na Afrykę Północną...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAKAN - ofensywa 1942-43

  Po wyparciu w maju 1942 r. alian­tów z Birmy przez japońską 15 ar­mię (dowódca gen. Shojiro lida) głównodowodzący siłami brytyjski­mi na Dalekim Wschodzie marsz. Archibald * Wavell przygotował plan odzyskania straconych pozycji. Nie zyskał jednak poparcia *Czang Kai--szeka i zastępcy naczelnego dowód­cy...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARADO AR 234 BLITZ - samolot

  Pierwszy odrzutowy samolot bom­bowy świata (drugi z napadem odrzutowym w historii lotnictwa). Prace projektowe rozpoczęto w za­kładach Arado Flugzeugewerke w październiku 1940 r. Pomyślany jako samolot rozpoznawczy, został ostatecznie zatwierdzony jako bom­bowiec i myśliwiec nocny. Pierw­szy prototyp Ar 234...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARADO AR 196 - samolot

  Jednopłatowy niemiecki wodnosa­molot powstał w 1938 r. jako wersja rozwojowa dwupłatowego Ar 95 i szybko został uznany za jed­ną z najbardziej udanych maszyn przeznaczonych do działań na morzu. *K.riegsmarine otrzymała pierwsze wodnosamoloty rozpo­znawcze Ar 196A-1 dla pancernika kieszonkowego *Admiral Graf...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPEASEMENT - polityka ustępstw

  Polityka ustępstw (appeasement - ang. uspokojenie, ugłaskanie) pro­wadzona w latach trzydziestych przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec państw faszystow­skich Niemiec i Włoch. W 1936 r. brytyjski premier Neville *Chamberlain uznał podbój Abisy­nii (Etiopia) przez wojska włoskie, a w 1938 r...

  Ocena /

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 440

  praca w formacie txt

Do góry