awatar

Profil użytkownika wiaterek

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online7 stycznia 2013, 10:02

Statystyki

190 prac, w tym:

 • 190tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /190 prac/

 • Ocena brak

  Manipulator

  manipulator; sztuczna ręka; powi­nien cechować się dobrą sprawnością techniczną i mieć urządzenia informu­jące operatora o sile wywieranej przez szczęki albo ograniczniki mechaniczne, uniemożliwiające działanie z siłą, która mogłaby uszkodzić chwytany przed­miot. Posługiwanie się m. wymaga...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość tkanki płucnej

  marskość tkanki płucnej; rozrost tkanki włóknistej, bliznowatej ze zmniejszeniem objętości miąższu płuc­nego i rozwojem rozstrzeni oskrzeli w tym obszarze. Powstaje w wyniku niepomyślnego zejścia zapaleń płuc, długotrwałej niedodmy, długotrwałego unieruchomienia płuca (zarośnięcie jamy...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca

  martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca; Osteochondritis dissecans; istota schorzenia polega na obumiera­niu i powolnym oddzielaniu się tkanki kostnej i chrzestnej z końców stawo­wych kości. Występowanie tych zmian związane jest często z przeciążeniem, urazem stawu lub mniejszymi, ale...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż całkowity

  masaż całkowity; masowanie całego ciała wszystkimi technikami w odpo­wiedniej kolejności i pozycjach wyj­ściowych. M. c. rozpoczyna się od okolicy karku, grzbietu poprzez lędź­wie, a kończy na tylnej powierzchni kończyn dolnych. Następnie w po­zycji siedzącej masuje się okolice gło­wy, szyi...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  masaż klasyczny

  masaż klasyczny; wykonuje się wy­łącznie za pomocą rąk na obnażo­nym ciele masowanego przy jego bier­nym zachowaniu. Masażysta musi znać dobrze anatomię człowieka i wszystkie techniki m. M. k. stosuje się często w celu uzyskania efektów higieniczno--kosmetycznych. M. k. może być całkowity i...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  masaż leczniczy; wykonuje się za pomocą rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących następstwem cho­roby. M. l. wykonywany aparatami czy urządzeniami nazywa M. l. spec­jalnym. M. l. całkowity stosuje się w leczeniu otyłości...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż podwodny

  masaż podwodny; łączy oddziaływa­nie dwóch różnych zabiegów wodnych. Jeden to ciśnieniowy natrysk pod­wodny z możliwością regulacji wiel­kości ciśnienia i kształtu strumienia wody. Drugi to kąpiel wodna całego ciała. Temperatura wody kąpielowej i strumienia natryskowego nie jest jednakowa. M...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż segmentarny

  masaż segmentarny; opiera się na neurofizjologicznych powiązaniach ist­niejących między określonymi obszara­mi skóry, tkanki podskórnej, łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, których unerwienie po­chodzi z tego samego poziomu (seg­mentu) rdzenia kręgowego. Lokali­zacja choroby...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż sportowy

  masaż sportowy; mechaniczne od­działywanie na skórę, a przez nią na narząd ruchu w celu przywróce­nia mu pełnych możliwości czynnościo­wych. M.s. ma usunąć skutki prze­ciążenia wywołane treningiem czy in­nym rodzajem wysiłku fizycznego, ułatwić odpływu krwi żylnej z nagroma­dzonymi w czasie...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majaczenie

  majaczenie; delirium; zespół za­burzeń świadomości, orientacji, spo­strzegania i pojmowania. M. towa­rzyszą : podniecenie psychoruchowe, lęk, dysforie lub podwyższony nastrój, iluzje oraz omamy, najczęściej wzro­kowe, niekiedy czucia skórnego, wę­chowe, czasem słowne. Zaburzenia orientacji i...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt

Do góry