awatar

Profil użytkownika wiaterek

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online7 stycznia 2013, 10:02

Statystyki

190 prac, w tym:

 • 190tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /190 prac/

 • Ocena brak

  Masaż synkardialny

  masaż synkardialny; technika ma­sażu specjalnego o działaniu wyłącz­nie leczniczym, w której specjalna aparatura zsynchronizowana z pracą mięśnia sercowego zwiększa siłę skur­czu krwionośnych naczyń obwodo­wych w przypadku ich niewydolności. Aparat (synkardan) zbudowany jest z elektrokardiografu...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż wibracyjny

  masaż wibracyjny; technika masażu klasycznego. Wibrację albo ruch wstrząsania tkanek osiąga się rytmicz­nymi uderzeniami opuszków palców w masowaną powierzchnię ciała. Obec­nie zastępuje się działanie manualne przyrządami, w których efekt wibracji uzyskuje się za pomocą impulsów prądu...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie; 1) próba tzw. masko­wania stosowana jest w audiometrii w celu zagłuszania jednego z uszu za pomocą tzw. „białego szumu", czyli bodźców zawierających szerokie pasmo częstotliwości i nie uszkadzają­cych narządu słuchu nawet przy dużych natężeniach. Próbę m. stosuje się w celach...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy obronne

  mechanizmy obronne; termin za­czerpnięty z psychologii osobowości, oznaczający procesy kontrolujące re­akcje jednostki, mające często charak­ter neurotyczny. Nie zawsze są one świadomą odpowiedzią na daną sytu­ację czy przeżycie. Bywają reakcją na doznaną frustrację i mogą mieć charak­ter...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanogram mięśnia

  mechanogram mięśnia; mechanomiogram; wykres przebiegu siły mięś­niowej w czasie, zapisany rejestra­torem, np. oscylografem pętlicowym, jako -> zapis analogowy. Zapis taki pozwala na ocenę parametrów czasowo-siłowych mięśnia: wartości siły mięśniowej w dowolnym czasie, szyb­kości narastania siły...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanoreceptory

  mechanoreceptory; są przetwornika­mi mechaniczno-elektrycznymi. Prze­kształcają one bodźce mechaniczne na impulsy nerwowe. Bodźcami dla tych receptorów są odkształcenia, wy­wołane działaniem sił mechanicznych, Receptory te są zlokalizowane w skórze, mięśniach, ścięgnach, toreb­kach stawowych i w...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna społeczna

  medycyna społeczna; bada człowieka nie jako wyizolowaną jednostkę, lecz jako osobę w więzi ze środowiskiem. Ustala konsekwencje takiej interakcji dla jednostki. M. s. traktuje środo­wisko jako otoczenie naturalne. Współcześnie interesuje się również środowiskiem jako rzeczywistością...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Bobathów

  metoda Bobathów; najczęściej stoso­wana u dzieci z porażeniem mózgo­wym; opracowana w oparciu o neuro­fizjologiczny wzorzec rozwoju rucho­wego człowieka. Układ ćwiczeń rucho­wych, początkowo kierowanych rę­kami terapeuty, a następnie samodziel­nych — ma na celu odtworzenie i wy­równanie luk...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Brunnstroma

  metoda Brunnstroma; opracowana dla chorych z porażeniem połowi­czym w oparciu o mechanizm synergii, początkowo odruchowej, później do­wolnie wywoływanej, a następnie z ćwiczeniem kontroli i izolowaniem z ruchów synergistycznych — ruchów dowolnych. W ćwiczeniach zaleca się wzmacnianie ich odruchami...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda de Lorme'a i Watkinsa

  metoda de Lorme'a i Watkinsa; metoda treningu z progresywnie wzra­stającymi oporami; stosowana w kine­zyterapii indywidualnej w celu wzmoc­nienia siły mięśniowej, w ćwiczeniach czynnych oporowych. Liczba serii — 3; obciążenie w pierwszej 50%, w dru­giej 75%, a w trzeciej 100% w sto­sunku do możliwości...

  Ocena /

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry