awatar

Profil użytkownika Wendelin

Data rejestracji30 kwietnia 2012 Ostatnio online1 maja 2012, 6:22

Statystyki

97 prac, w tym:

 • 97tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /97 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Przemysła Ottokara II

  -  walka Staufów z Welfami po śmierci Henryka VI

  -  Przemysł Ottokar II (1197-1230) koronuje się w 1203 r. i zdobywa dziedziczną władzę

  -  upadek władzy cesarskiej – usamodzielnienie polityczne i ekspansja Czech

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazdy Normanów w Europie: geneza, przebieg i skutki

  -  przeludnienie

  -  zmiany struktur społecznej,  tworzenie się organizmów państwowych

  *  wolni chłopi

  *  panowie – drott

  *  jarlowie  –  starszyzna plemienna  –  dowódcy wypraw, zgarniali większość łupów, przywłaszczanie terenów pod uprawę, uzależnianie chłopów za długi, jeńcy wojenni – trall...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie państw normańskich w Europie Zachodniej

  Normandia

  -  887-88 r.  – wyprawy wzdłuż Sekwany, nieudane oblężenie Paryża

  -  896 r. – osiedlenie się na stałe u ujścia Sekwany, dowództwo Rollona

  -  911 r.  –  chrzest, lenny  władca Karola Grubego  –  w rzeczywistości nieograniczona władza

  -  szybka asymilacja, związki wikingów z...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

  -  walki z Arabami i udział w międzycesarskich rozgrywkach w pd. Włoszech

  -  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville

  *  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków

  *  Roger – od 1061 r. – podbój Sycylii

  -  Roger II – połączenie normańskich...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

  -  1160 r. – podbój państwa Obodrzyców prowadzony przez Henryka Lwa

  *  zamordowanie książąt Niklota i Warcisława 

  *  poddanie administracji saskiej

  *  zastąpienie wysiedlanej ludności słowiańskiej – saską, fryzyjską i holenderską

  -  równoległa ekspansja duńska Waldemara I

  -  1166 r. – układ...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje skandynawskie w XI - XIII wieku

  SZWECJA

  -  Olaf Skotkonung (994-1022), syn Eryka Zwycięskiego i Świętosławy – wprowadzenie chrześcijaństwa i umocnienie aparatu państwowego

  -  1066 r. – zaburzenia wewnętrzne, reakcja pogańska

  -  wygnanie z pogańskiej Uppsali króla Inge Starszego (do Gotlandu)

  -  powrót Inge Starszego, zniszczenie...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy od królestwa do cesarstwa Ottonów

  -  osłabienie władzy królewskiej

  -  utrzymanie się formalnej jedności królestwa

  -  od poł. IX w. tworzyły się księstwa plemienne – Saksonia, Bawaria, Frankonia, Szwabia

  -  system lenny, dobra dziedziczne – alodia

  -  911 r. – śmierć Ludwika V Dziecięcia, ostatniego Karolinga

  -  walki między...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarossa

  -  śmierć Henryka V, ostatniego przedstawiciela dynastii salickiej

  -  walka Lotara z Welfów i Fryderyka II ze Staufów

  -  cesarzem Konrad III

  -  Fryderyk Barbarossa – bratanek Konrada III ze Staufów, matka – z Welfów

  -  zakończenie sporu z Welfami – przymierze z Henrykiem Lwem

  *  nadanie Henrykowi Bawarii i...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś do przyjęcia chrztu przez Włodzimierza

  -  urodzajne ziemie nad Dniestrem

  -  szlak z Europy środkowej do Azji – znaczenie Kijowa

  -  waregowie zorganizowani w drużyny brali udział w walkach międzyplemiennych na Rusi

  -  850 r. – zajęcie Kijowa przez Askolda

  -  862 r. – opanowanie Nowogrodu Wielkiego przez szwedzkiego Ruryka

  -  882 r. – objęcie...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś od schyłku X wieku do najazdów mongolskich

  -  1015 r. – bunt księcia nowogrodzkiego Jarosława Mądrego przeciw Świętopełkowi panującemu w Kijowie

  -  1018 r. – ponowne wprowadzenie Świętopełka na tron przez Bolesława Chrobrego, zagarnięcie Grodów Czerwińskich

  -  1019 r. – Jarosław wraz z drużyną skandynawską wypędził Świętopełka

  - ...

  Ocena /

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt

Do góry