awatar

Profil użytkownika WawrzyniecxD

Data rejestracji4 stycznia 2012 Ostatnio online4 stycznia 2012, 4:57

Statystyki

76 prac, w tym:

 • 76tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /76 prac/

 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne zbiegowiska

  To przelotne skupienie ludzi , ktorzy są zainteresowani zdarzeniem , wydarzeniem , jest to zbiorowość osób podobnie reagujących na incydent , fakt, (wypadek , pożar) wywołuje go bezinteresowna ciekawość ale często troska o drugiego człowieka , chęć sprawdzenia się jako ratownik, tworzą go...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy małych grup społecznych

  Niewielka liczba członków, wszyscy znają się, bezpośrednie kontakty, prosta struktura, stykają się w miarę często, łączy je więź emocjonalna, mogą być budowane inne rodzaje więzi.

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy sankcji społecznych

  Sankcje dają nam cztery układy:

  - nieformalne, negatywne - dotkli we , mogą wpływać destrukcyjnie , nie wiążą

  jednostki z grupą, plotki , szyderstwo

  - nieformalne, pozytywne - zachwyt,pochwała, szacunek, adoracja.

  - formalne negatywne - regulowane przepisami kodeksu, regulamin statut, dotkliwe dla...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sankcji społecznych

  System kontroli społecznej opiera się na sankcji czyli reakcji otoczenia na zachowaine jednostki w sytuacjach społecznie różnych sankcje mogą być pozytywne- negatywne, formalne i nieformalne.

  Możemy je podzielić na prawne - system kar i nagród ujęty przepisami, etyczne -...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje społeczne, przykłady i różne znaczenia

  Funkcjonalizm zakładał, że to co dobre może stać się instytucją społeczną, którą tworzą nie tylko budynki, ale i więzi społeczne.

  Instytucja społeczna wg. Ziembińskiego ma 3 znaczenia:

  W znaczeniu normatywnym - instytucja społeczna to pewien zespół norm wyróżnionych jako całość, normy...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej znaczenie

  Kontrola społeczna jest systemem narzuconym każdej zbiorowości społecznej i służy przestrzeganiu norm społecznych, obyczajowych, stanowi ważny elemeny ladu społecznego. Bez kontroli społecznej doszłoby do dezintegracji i grupa reozpadłaby się. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzajemne oddziaływania i ich znaczenie

  Wzajemne oddziaływanie powoduje, że nie umiera więź między ludźmi. Wzajemne oddziaływanie, to powtarzające się działania, mające zmienić coś w postępowaniu drugiej osoby, ma ono sprzężenie zwrotne.

  Wzajemne oddziaływanie to świadome lub nieświadome działania w stosunku do drugiej...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory działań społecznych

  To schematy, przyjęte zasady określonej zbiorowości. Wzory działań to proste kopiowanie zachowań, są wyrazem dziedzictwa kulturowego takiego jak: zwyczaje, rytuały. Uznane za ważne, ułatwiające współżycie w grupie.

  Tworzone są poprzez akceptację tych, którzy je stosują...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie styczności i rodzaje styczności

  Styczność jest to kontakt wzrokowy ludzi spotykających się na jakiejś przestrzeni, który może się przerodzić w styczność społeczną czy psychiczną. Styczność przestrzenna - w życiu społecznym ludzie stykają się w różnych miejscach, nie daje to możliwości pojawienia się czegoś trwałego, gdyż...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy więzi społecznej według J. Szczepańskiego

  Więź społeczna to długotrwały proces obfitujący w wielość różnorodnych działań. W koncepcji Szczepańskiego więź społeczna jest efektem rozwoju stosunków społecznych , wzajemnych oddziaływań, zależności społecznych i norm instytucjonalnych i obyczajowych, moralnych i religijnych. Wyróżnił 10...

  Ocena /

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt

Do góry