awatar

Profil użytkownika wawel

Data rejestracji2 marca 2011 Ostatnio online2 marca 2011, 1:25

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  VIETINGHOFF SCHEEL HEINRICH-GOTTFRIED von (1887-1952) - generał

  Niemiecki dowódca, uczestnik I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził dywizją pancerną, w czasie walk we Francji i na fron­cie wschodnim - korpusem. W poło­wie 1943 r. objął we Włoszech do­wodzenie 10 armią. W marcu 1945 r. zastąpił marsz. Alberta *Kesselrin-ga na stanowisku głównodowodzą­cego...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICTORIOUS - okręt

  Lotniskowiec brytyjski zwodowany 14 września 1939 r. , wszedł do służ­by 15 maja 1941 r. i już 22 maja wy­ruszył z bazy Scapa Flow w pościg za * Bismarckiem w składzie zespołu adm. Johna *Toveya; wieczorem 25 maja jego samolot trafił toipedą niemiecki pancernik, nie wyrządzając żadnych szkód.

  W lipcu...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICKERS E (6T) - czołg

  Lekki czołg wsparcia piechoty zaku­piony przez Wojsko Polskie w brytyj­skiej firmie Vickers-Armstrong Co. Ltd jesienią 1931 r. Z 38 czołgów -22 były uzbrojone w 2 karabiny ma­szynowe Browning wz. 1930 (w dwóch wieżach Model B), a 16 jednowieżowych (Model A) miało armaty kal. 47 mm. W następnych la­tach...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICKERS - ciężki karabin maszynowy

  Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r. w zakładach Vickers, Son & Maxim w Crayford, po modyfika­cji karabinu maszynowego Maxim. 26 listopada 1912 r. pierwszą partię Mk I przekazano wojsku i ta wersja pozostała w użyciu do 24 kwietnia 1968 r. , gdy uznano ją za przestarza­łą...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICHY - rząd Etat Francais

  Uzdrowiskowe miasto we Francji, w Masywie Centralnym, dało nazwę rządowi sformowanemu przez marsz. Philippe'a *Petaina po rezy­gnacji premiera Paula *Reynauda 16 czerwca 1940 r.

  Po krótkim okre­sie działalności w Bordeaux, 29 czerwca rząd Petaina przeniósł się do Vichy, skąd zarządzał południową...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIAN PHILIP (1894-1968) - admirał

  Wybitny brytyjski dowódca morski, stał się sławny po śmiałej akcjdowodzonego przez niego niszczyciela *Cossack przeciwko niemieckiemu statkowi *Altmark, nktórym więziono 299 brytyjskichmarynarzy. W 1940 r. objął dowództwo flotylli niszczycieli, którwzięła m.in. udział w ewakuowaniu żołnierzy...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VANDEGRIFT ALEXANDER (1887-1973) - generał

  Dowódca amerykańskiej 1 dywizji piechoty morskiej, przybył z żołnie­rzami do Nowej Zelandii w czerwcu 1942 r. w celu przygotowania swo­jej jednostki do walki. W listopadzie tego roku, mimo zbyt krótkiego cza­su na przeszkolenie żołnierzy i przy­gotowanie ich do desantu na *Gua-dalcanal, operacja lądowania...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VALENTINE - czołg

  Projekt nowego czołgu przezna­czonego do wsparcia piechoty bry­tyjskie zakłady Vickersa przedsta­wiły Ministerstwu Wojny 14 lutego1938 r., jednakże nie zyskał onaprobaty ze względu na zbyt małąwieżyczkę. Zamówienie napłynęłodopiero w lipcu 1939 r., gdy oka­zało się, że wojskom brakuje...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-4 - samolot

  Pomysł wbudowania do pocisku *V-1 kabiny dla pilota wysunął w 1944 r. Sturmbannfiihrer SS Otto Skorzeny, dowódca specjalnej jed­nostki SS-Jagdverbande, po wizycie w ośrodku w * Peenemunde.Uznał, że pilotowane pociski mogą być skuteczną bronią i projekt przedsta­wił Hitlerowi, który wyraził zgodę po...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-3 - wyrzutnia pocisków

  Działo o długości lufy 127 m wy­strzeliwało pociski kał. 150 mm w wyniku eksplozji ładunków pro­chowych, umieszczonych w rurach dołączonych do lufy pod kątem 45°, co 3 m. Kolejne wybuchy, inicjowa­ne po minięciu przez pocisk otworu połączenia rury z lufą, nadawały mu prędkość początkową 1550 m/s...

  Ocena /

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /3 324

  praca w formacie txt

Do góry