awatar

Profil użytkownika Walter

Data rejestracji7 grudnia 2011 Ostatnio online8 grudnia 2011, 4:53

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy - przedmiot

  Wyróżniamy następujące źródła prawa pracy:

  - Konstytucja RP,

  - Ustawa zwykła,

  - Umowy międzynarodowe,

  - Rozporządzenia,

  - Akty prawa miejscowego,

  - Wewnątrz zakładowe źródła prawa (układy zbiorowe, porozumienia) i różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie młodocianych

  Młodocianym w rozumieniu KP jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  - ukończyli, co najmniej szkole podst.

  - przedstawia świadectwo lekarskie stwierdzające, ze praca...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa pracy

  1. Funkcja organizacyjna- organizuje życie w procesie pracy.

  2. Funkcja kształtująca postawy pracownicze- wykonywana jest za pomocą dwóch instytucji:

  a. pozytywnego oddziaływania, np. nagrody,

  b. środki negatywnego oddziaływania na postawy pracownicze, np. sankcje, kary, .

  3. Funkcja promocyjna-...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy

  Układ zbiorowy jest swoistym Kodeksem Pracy dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy bądź kilku pracodawców. Odgrywa niejednokrotnie ważniejsza role od obowiązującego innych pracowników w kraju Kodeksu Pracy. Zakładowy układ zbiorowy może, bowiem wprowadzać i w tym tkwi jego siła "regulacje...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek realizowania celu stosunku pracy - świadczenie

  Na treść tego stosunku składa się kilka szczegółowych powinności obciążających pracodawcę. Przy czym każda z nich ma odrębny zakres. Obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonania umownej pracy - źródłem tego obowiązku jest umowa o prace lub inny akt na podstawie. którego powstaje stosunek pracy a...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

  Art. 207 KP

  Za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Jest to podstawowy obowiązek pracodawcy. Zgodnie z ta zasada pracodawca ponosi wyłączną i absolutna odpowiedzialność za stan BHP. Zostało ukształtowane prawo pracownika do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w ustawie 12.06.71 r O...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do odzyskania zatrudnienia

  Pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć do pracy pracownika, z którym rozwiązał umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy. Jest to prawo...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy odprawa nie przysługuje pracownikowi

  1. Który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycje zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub części mienie dotychczasowo zatrudniającego go zakładu pracy albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia,

  2. Który po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczyna...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

  Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy. Syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia:

  1 - Jeżeli brak jest środków na wynagrodzenia dla pracowników,

  2 -...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek badań lekarskich

  Szczególna powinnością pracodawcy jest obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim. Wstępnym Przy przyjmowaniu do pracy i okresowym w trakcie jej wykonywania. W przypadku niezdolności do pracy trwającym dłużej niż 30 dni spowodowanej choroba obowiązkiem pracownika jest poddanie się na podstawie...

  Ocena /

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry