awatar

Profil użytkownika Waldemar1888

Data rejestracji21 kwietnia 2011 Ostatnio online21 kwietnia 2011, 19:07

Statystyki

44 prac, w tym:

 • 44tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /44 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby rozumienia nauki

  Naukę możemy rozumieć przynajmniej na trzy sposoby:

  - funkcjonalnie (w tym znaczeniu naukę stanowią czynności poznawcze, przeprowadzane w sposób metodyczny w celu uzyskania rezultatu w postaci wiedzy),

  - strukturalnie (nauka to teoria, tj. zbiór zdań)

  - socjologicznie (nauka to pewna działalność...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia a nauki niefilozoficzne

  W dzisiejszych, stechnicyzowanych czasach, rola filozofii została poważnie zmarginalizowana, a wielu uczonych przestało się interesować tą nauką lub zaczęło otwarcie ją lekceważyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie poważniejsze dyscypliny naukowe wywodzą się z filozofii i że to...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka

  Klasycznie definiujemy filozofię jako teorię rzeczywistości; naukę dążącą do najogólniejszego poznania świata i koniecznościowego wyjaśnienia ostatecznych racji jego istnienia i jego poznania. Oprócz tej definicji występują też inne, „nieklasyczne”, tzn. związane z takimi a takimi koncepcjami...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /11 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika problematyki filozoficznej

  Potoczne sądy o filozofii traktują ją albo jako „naukę bujającą w obłokach”, jako „czystą abstrakcję”, albo jako coś mało użytecznego i niezbyt związanego z rzeczywistością. Oczywiście takie rozumienie tejże nauki wynika albo z jej nieznajomości, albo z niezrozumienia, albo ze złej woli...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne poglądy filozoficzne sofistów

  sensualizm- (empiryzm)- gdzie podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

  relatywizm poznawczy, subiektywizm – prawda jest zależna od punktu widzenia, każdy widzi wszystko inaczej, więc każdy będzie postrzegał inną prawdę...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Filozofów

  Państwem powinni rządzić filozofowie, miłośnicy prawdziwej mądrości, gdyż celem państwa nie są wartości materialne, lecz idea dobra- realizacja tej idei jest głównym powołaniem państwa.

  Uznawał on rządy arystokracji intelektualnej, gdyż był nastawiony antydemokratycznie, uważał bowiem...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

  Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

  Istota ludzka według Platona...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealistyczna Teoria Platona - platonizm - idealizm obiektywny

  W „Państwie” filozof przedstawia w sposób alegoryczny życie i poznanie człowieka . Mówi on o tym jak ludzie są zniewoleni przez łańcuchy- zdolności poznawcze, ułudę, jak zamknięci w jaskini w której rozpalono ognisko widzą swe roztańczone cienie na ścianie oraz to co jest za jaskinią, czyli świat...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy sceptyczni

  ALGAZEL Z BAGDADU

  wybitny filozof i wróg filozofii, współczesny Anzelmowi, starszy od Bernarda

  dzieła: Dążenia filozofów, Zniszczenie filozofów (przedstawienie i krytyka poglądów filozoficznych)

  Metodyczna krytyka dotychczasowej wiedzy (matematyka, logika, fizyka – pewne zalety; filozofia –...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mottekalemini (teologia ortodoksalna)

  Rzecz – każda rzecz może mieć każdą własność, zmienić ją na inną; własności rzeczy są przelotne – nie ma praw ani składników stałych;

  świat ma nieograniczone możliwości i nieograniczoną zmienność; trwanie własności polega na jej stałym odtwarzaniu się na nowo

  Rzeczy – są pozbawione...

  Ocena /

  Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt

Do góry