awatar

Profil użytkownika Waldek9999

Data rejestracji28 kwietnia 2011 Ostatnio online29 kwietnia 2011, 2:48

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Kto lubi futuryzm?

  Futuryści polscy byli krytykowani z wielu stron. Karol Irzykowski widział w ich twórczo-ści potwierdzenie tezy o plagiatowym charakterze przełomów literackich w Polsce. StefanŻeromski zarzucał im (niemal agenturalną: bolszewicką) działalność antypolską. TadeuszPeiper współpracował z futurystami...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

  W ostatniej fazie poetyckiej działalności Jasieńskiego zainteresowanie autentykiem gaze-towym ustąpiło miejsca fascynacji autentykami ludowymi. Różnice stylistyczne okazały sięmniej istotne niż podobieństwa takich cech gazety i folkloru, jak masowość, anonimowość, anade wszystko wrażenie, iż tekst...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Wiersze radiowe, filmowe i gazetowe

  Futurystów interesowały nowe, nie znane dotąd możliwości  m a s o w e j  k o m u n i k a cj i  m i ę d z y l u d z k i e j. A więc radio i film. W tych wynalazkach było miejsce dla słowa,które ukazywało nieoczekiwane walory. Stern i Wat zapewniali w almanachu „gga”, że słowadla poety są jak rzeczy...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Nie ma sprzeczności między naturą a cywilizacją

  Godną uwagi próbą oswojenia maszyny było zniesienie sprzeczności między naturą a cy-wilizacją. Futuryści odkrywali schemat działania maszyny – w człowieku. I odwrotnie – wmaszynie dostrzegali energię żywiołów przyrody. Oczywiście –w wyobraźni poetyckiej, „naniby”. Człowiek to tylko aparat...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Kult cywilizacji

  „Gigantyczny i szybki rozrost form techniki i industrii jest niewątpliwie najbardziej istotnąpodstawą i kręgosłupem momentu współczesnego. Wytworzył on nową etykę, nową estetykęi nową realność. Wprowadzenie maszyny w życie człowieka jako elementu  n i e o d z o w n eg o, dopełniającego, musiało...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „Słowa na wolności” i „język pozarozumowy”

  Poezja futurystyczna nie tylko opowiadała o naturze buszującej w ludzkim ciele, ale starałasię także wypowiedzieć naturę „nagą”, udzielić jej głosu w wierszach. Czytelnik powinien byłodnieść wrażenie, iż wiersze te zostały napisane „pod dyktando” natury, że są mową żywych,żywiołowych procesów...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /8 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Hymn do ciała

  Poezja futurystyczna to pochwała zmysłowego odczuwania świata, hymn do ciała, umiłowanie tego, co w człowieku biologiczne. Człowiek futurystów jest „cały z mięsa” (Obłok wspodniach Majakowskiego). Jego duchowe wnętrze, tak subtelnie i głęboko  analizowane wliteraturze dawnej, okazuje się uzależnione...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Futuryzm jako światopogląd (materialistyczny)

  Odwieczny problem filozofii: „co jest pierwotną siłą sprawczą świata, materia czy duch?”,w XX stuleciu nie stracił na aktualności. Interesował nie tylko myślicieli, ale i ludzi sztuki.Gwałtowne przeobrażenia życia społecznego wymagały wyjaśnień. Gdzie znajduje się źródłozmian? Gdzie tkwi energia...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Szczęśliwe jutro

  Jak będzie urządzony świat, ku któremu zdąża futuryzm? Przede wszystkim, odpowiadalijego twórcy, będzie to świat czytelny, zrozumiały dla każdego, odkłamany z „etykietek” (Ja-sieński). Znikną niepotrzebne komplikacje. Zatriumfuje prostota. Przedmioty i słowa odzy-skają jednoznaczność.

  Znów będzie...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „One jeszcze nie wiedzą”, Jasieński już wie

  Poeta, który opowiada się za futuryzmem, wierzy, że sztuka nie jest tworem jednostki, leczdziełem zorganizowanej zbiorowości. Jego zdaniem zbiorowości zadowolone z tradycyjnychkanonów piękna zawsze stanowią większość. Lecz istnieją także grupy małe, odważne – my-ślące o przyszłości. Jedynie one...

  Ocena /

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt

Do góry