awatar

Profil użytkownika Waclaw123

Data rejestracji24 kwietnia 2011 Ostatnio online25 kwietnia 2011, 0:17

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

  Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

  W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

  Śmierć jest sama przez się związana z grzechem (por. Rz 5,12). W tym sensie śmierć Chrystusa stanowi szczytowy wyraz Jego uczestnictwa w naszym ciele grzechu; jest śmiercią spowodowaną niesprawiedliwością świata, a więc znakiem najwyższego sprzeciwu ludzi wobec Boga. Gdyby Chrystus pozostał w...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Jezus prawdziwie zmartwychwstał

  Powracając do centralnego miejsca zmartwychwstania w NT należy zauważyć,że śmierć zmartwychwstanie występują nierozdzielnie i łącznie tworzą paschę Chrystusa. Zmartwychwstanie byłoby niezrozumiałe bez śmierci, a śmierć jest dla zmartwychwstania (szczególnie u św. Jana, gdzie krzyż jest już `...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

  Okres biblijno patrystyczny: Pierwsze trudności w przyjęciu zmartwychwstania pojawiły się ze strony środowiska żydowskiego. Można w nich odnaleźć oczekiwanie powszechnego zmartwychwstania na końcu czasów. Zmartwychwstanie Mesjasza w ciągu historii i to Mesjasza ukrzyżowanego nie mogła być przyjęta...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /12 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne

  Pierwotny kerygmat: tekst 1 Kor 15,3nn odwołuje się do podstawowych elementów przepowiadania zmartwychwstania: głoszenie, że Ukrzyżowany powstał z martwych, twierdzenie, że ta śmierć zmartwychwstanie jest `zgodna z Pismem', naoczne świadectwa uczniów o tym, że Ten, który był umarły żyje.

  Św. Paweł...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie Chrystusa

  Katechizm Piusa X nie umieszczał zmartwychwstania między głównymi tajemnicami naszej wiary (wymieniając dwa:

  1. Jedność i troistość Boga;

  2.Wcielenie, męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa).

  Odzwierciedlało to ówczesną chrystologię podręcznikową, która zasadniczo nie poświęcała uwagi...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Zmartwychwstania

  Centralnym wydarzeniem życia Jezusa z Nazaretu jest Pascha. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa spełnia się nasze zbawienie i objawia się w pełni nasz Zbawiciel. Pragnąc dochować wierności NT należy podkreślić prymat zmartwychwstania i to w podwójnym sensie: z jednej strony dopiero po...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie do piekieł

  Skład Apostolski, po wspomnieniu śmierci a przed proklamowaniem zmartwychwstania wymienia zstąpienie do piekieł: „Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał...” Ta wzmianka w Składzie Apostolskim jest stosunkowo późna i pochodzi z ok...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

  Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

  Ocena /

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /5 743

  praca w formacie txt

Do góry