awatar

Profil użytkownika Wacek

Data rejestracji24 lipca 2011 Ostatnio online24 lipca 2011, 19:27

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Potencjalne modele współczesnego ładu pokojowego

  Nowa Pentarchia. Zakłada, ze najbardziej doskonały jest system, nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków. Są one zdolne do utrzymania równowagi politycznej i militarnej, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ładu politycznego – Modele współczesnego ładu i ich cechy

  Pojęcie ładu politycznego. Ład polityczny oznacza równowagę pewnych relacji w skali globalnej oraz zbilansowanie się i zbieżność stanowisk państw tudzież stan zorganizowania współżycia międzynarodowego. (Kukułka). Jest to nieco odmienne pojęcie od porządku międzynarodowego, który ustalany jest...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty rozwiązywania problemów globalnych

  Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

  1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

  2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog problemów globalnych

  1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

  2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

  3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

  4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

  5 zagrożenia narkomanią, AIDS i...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie problemów globalnych i ich geneza

  POJĘCIE problemów globalnych - Pełne ujawnienie się problemów globalnych oraz dorobek nauki w dziedzinie badań nad nimi na trwałe wprowadziły powyższe pojęcie do nauk społecznych, a zwłaszcza do ekonomii, politologii i internacjologii. Niełatwo jednak było je zdefiniować, o czym świadczą stosunkowo...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich rola

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje transnarodowe są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy (działają, co najmniej w dwóch krajach) i posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Wyróżnić można korporacje transnarodowe (aktywa...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje integracji gospodarczej

  Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się Ok. 150 państw należy do Trzeciego Świata. Jako odrębny subsystem polityczny i gosp. Ukształtował się dopiero ok. 20 lat temu. Państwa tworzyły org. Międzynarodowe. Celem głównie było sprzyjanie rozwojowi poszczególnych krajów i regionów trzeciego...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne na arenie międzynarodowej

  Organizacje regionalne o charakterze ogólnym: Organizacja Państw Amerykańskich – geneza związana z dążeniem państw płd. I śr. Am. Do niezależności. 1889 – Waszyngton – konferencja amerykańska (inicjator – USA). Od tej pory co 5 lat odbywały się podobne konferencje. 1947 – Bogota – podpisano Kartę...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narody jako uczestnicy stosunków

  Narody jako uczestnicy stosunków międzynarodowych - kwestia samostanowienia narodów. Prawo narodów do samostanowienia. Konsekwencją zaakceptowania w sto­sunkach międzynarodowych prawa do samostanowienia jest problem podmiotowo­ści narodu. Prawo do samostanowienia, proklamowane w XIX w. jako „zasada...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj międzynarodowy

  Zwyczaj międzynarodowy. Przez długi okres swego historycznego rozwoju prawo międzynarodowe było głównie prawem zwyczajowym. Obecnie rola zwyczaju uległa znacznemu zmniejszeniu. Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego konieczne są: praktyka – istotne znaczenie ma tu działalność państwa, jak i...

  Ocena /

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry