awatar

Profil użytkownika Valdemar

Data rejestracji20 czerwca 2011 Ostatnio online21 czerwca 2011, 3:58

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 60tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

  - składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym; 

  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat

  - kompetencje:

  • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem)

  • badanie konstytucyjności...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

  - wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta 

  - kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny

  - wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje:

  • gdy zbierze się nowy Parlament...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent federalny

  - kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

  Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

  - kadencja: 5 lat

  Uprawnienia:

  - wskazanie kandydatów na kanclerza

  - reprezentowanie związku na zewnątrz

  - zawieranie umów z innymi państwami

  - wysyłanie i przyjmowanie...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja i uprawnienia Bundesratu wobec Bundestagu (Niemcy)

  - Bundesrat nie jest organem kadencyjnym – jej skład zależy od zmiany rządów krajowych, a o jej obliczu partyjno – politycznym decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych 

  - Rada Związkowa jest organem, za pośrednictwem którego władze krajowe biorą udział w kształtowaniu woli federacji

  -...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

  Bundestag (Parlament Związkowy) 

  - jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

  - prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

  - kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

  Rola Bundestagu w parlamencie:

  - ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

  Zasada państwa socjalnego 

  - na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

  Zasada federalizmu

  - doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

  - po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN 

  - 24 V 1949 r. – powstało RFN; w życie weszła także konstytucja

  • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

  •najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

  •sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

  •jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

  •jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

  •najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

  •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika rozwiązań wyborczych w Szwajcarii

  •Rada Narodowa składa się z 200 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich, powszechnych, proporcjonalnych na 4 lata, każdy kanton to okręg wyborczy (liczba przedstawicieli proporcjonalna do liczby mieszkańców kantonu, przynajmniej jeden); 

  •prawo wyborcy do tzw. panaszowania (układania pióropusza)...

  Ocena /

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt

Do góry