awatar

Profil użytkownika Tyburcjusz

Data rejestracji6 września 2012 Ostatnio online20 września 2012, 1:22

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  DYSTANS SPOŁECZNY

  Miara prawdopodobieństwa (wyznaczonego względami społecznymi lub kulturowymi) nawiązania styczności społecznej między 2 jednostkami oraz intensywności nawiązanych pomiędzy nimi stosunków.

  D.s. pionowy między 2 jednostkami jest tym większy, im bardziej różnią się one od siebie pozycją zajmowaną w...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRYBUCJONIZM

  Kierunek ->- społecznej doktryny chrześcijańskiej postulujący konieczność upowszechnienia i decentralizacji własności wytwórczej, zapoczątkowany w Anglii przez G.K. -> Chestertona (1874-1936) i H. -> Belloca (1870--1953), a kontynuowany w Stanach Zjedn. przez myślicieli protest., m.in. H. Agara, O.E...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTYNKTORIUM

  (łac. distinguere wyróżniać), oznaka w formie krzyża (złotego lub pozłacanego), przysługująca członkom kapituły katedralnej i kolegiackiej, noszona na piersiach na jedwabnej wstędze lub na łańcuchu.

  D. kapitulne, ustalane bullą erekcyjną kapituły lub indultem Stolicy Apost. (kan. 409 § 1), nie jest...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  (łac.dissidens nie zgadzający się),nazwa zwolenników reformacji (dissidentes in religione), a także wyznawców Kościoła prawosł., których nazywano również dyzunitami; od XVIII w. nadawano ją luteranom i kalwinistom, w Anglii natomiast niektórym wspólnotom rei. oderwanym od anglikańskiego Kościoła (I 2)...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYMULACJA

  (łac. ukrywanie, zatajenie), ukrywanie czegoś lub „przymykanie oczu" dla słusznej racji na nieprawidłowe postępowanie kogoś; jest aktem neg., który ma na celu zatajenie prawdy, i dlatego różni się od symulacji, która jest postawą czynną podającą -> fałsz; różni się też od milczenia ekon. (-»...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTEIZM

  (gr. dyo dwa, Theos Bóg), doktryna przyjmująca istnienie w Bogu 2 natur i 2 odrębnych osób; w znaczeniu szerszym — przekonanie o istnieniu 2 odwiecznych przeciwstawnych sobie sfer bytu (dualizm I).

  D., genetycznie powiązany z tryteizmem (-» tryteiści), zrodził się w związku z zaprzeczeniem boskości ->...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  (łac. niezjednoczeni), termin określający wyznawców Kościoła prawosławnego, którzy nie przyjęli -> brzeskiej unii (1596), a także analogicznie ormian nie uznających unii zawartej 1635 przez abpa Mikołaja Torosowicza ( -> ormiański Kościół katolicki w Polsce).

  Termin d. w odniesieniu do prawosławnych...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

  Zbiór norm i wskazań praktycznych dotyczących apostolatu świeckich w Polsce (-> apostolat IV), wyd. w niektórych -* diecezjalnych czasopismach (m.in. KDP 57(1971) 53-72; GWK 17(1973) 401--417) pt. D. apostolstwa świeckich (DAS); oprać przez Komisję do Spraw Apostolstwa Świeckich (pod przewodnictwem kard. K...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYROFF ADOLF

  ur. 2 II 1866 w Aschaflenburgu, zm. 3 VII 1943 w Monachium, filozof.

  Studia filoz. odbył na uniw. w Würzburgu, Bonn i Berlinie, m.in. pod kierunkiem W. Diltheya i O. Külpego; od 1903 wykładał filozofię chrzęść, na uniw. w Bonn; w pracach przedstawił syntezę filozofii eur., zwł. w Religion und Moral (Pa...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYS

  Parafia w dekanacie lubelskim diecezji lubelskiej, powstała przed 1425.

  Obecny kościół par. św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XVI w., późnorenesansowy, orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, ma jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z 3. ćwierci XVIII w.;

  do 1610 zajmowali go kalwiniści;...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt

Do góry