awatar

Profil użytkownika Tyburcjusz

Data rejestracji6 września 2012 Ostatnio online20 września 2012, 1:22

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  DZIASEK FRANCISZEK ks.

  ur. 5 XI 1909 w Zaborowie (k. Śremu), zm. 8 X 1971 w Poznaniu, teolog.

  Po studiach filoz. w Gnieźnie (1930-32) i teol. na Gregoria-num (1932-38) uzyskał w Rzymie doktorat; święcenia kapł. przyjął 1936 w Poznaniu i pracował w duszpasterstwie (1938-39); 1940-45 więziony w obozie koncentr. Buchenwald i...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIDOWSKI JULIUSZ CP

  ur. 12 VII 1890 w Mrzygłodzie (k. Myszkowa), zm. 10 IV 1957 w Rawie Mazowieckiej, założyciel -»• pasjonistów w Polsce.

  Do zgromadzenia wstąpił 1912 we Włoszech, gdzie po studiach teol. przyjął 1919 święcenia kapł.; 1923 powrócił do Polski z bratem zak. K. Staszewskim i na prośbę bpa płoc. A.J...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZEDZU, Cheju

  Diecezja w Korei Pd. na wyspie Dzedzu-do (na Morzu Wsch.chiń.), sufr. Kuangdzu; eryg. 21 III 1977 z prefektury apost. Dzedzu-do utworzonej 28 VII 1971 z części archidiec. Kuangdzu i powierzona Towarzystwu św. Kolumbana;

  zajmuje 1840 kmz i liczy 431 900 mieszk., w tym 13 560 katolików, 10 parafii, 6 księży...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADEK FERDYNAND SDS

  Imię zak. Benigny, ur. 11 IX 1878 w Chorzowie, zm. 12 XII 1929 w Krakowie, publicysta, organizator polskiej prow. -> salwatorianów.

  Do zgromadzenia wstąpił 1895 w Rzymie; po studiach filoz. na Angelicum i teol. na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1901 święcenia kapł.; 1906 powrócił do...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADUSKI JAN bp.

  ur. 1496 w Opoczyńskiem, zm. 28 VII 1559 w Brzozowie.

  Z poparciem prymasa M. Drzewickiego od 1513 studiował na Akademii Krak., nast. w Bolonii (uzyskując tu doktorat praw) i w Rzymie; po powrocie został sekretarzem król., członkiem kapituł (włocł., łowickiej, pozn. i kiel.), a 1540 sufraganem włocł...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY

  Udramatyzowane widowisko ludowe, będące prastarym obrzędem magicznym w celu obudzenia do życia martwej przyrody oraz sprowadzenia jej płodności i urodzaju (agrarne religie); w folklorze pol. również Zaduszki.

  Obrzęd występował przede wszystkim u Słowian, a także u ludów Skandynawii, Bałkanów i Azji...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

  Właściwość -» bytu, polegająca na wywoływaniu zmiany w określonym -»• celu, czyli skutku wewnętrznego lub zewnętrznego (wyznaczona jego naturą, a nie czynnikami zewnętrznymi); nie zakłada z konieczności zmiany w naturze podmiotu działającego (-»• absolut) ani nie oznacza koniecznie przy-czynowania...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁDOWO, Dzialdów

  Parafia w dekanacie lidzbarskim w diecezji chełmińskiej. Osadę, rozwijającą się wokół zamku krzyżackiego z przełomu XIII i XTV w., lokował 1344 na prawie niem. wielki mistrz Ludolf König.

  Kościół par. istniał w D. 1355, a 1400 powstała przy nim szkoła; przed 1530 wprowadzono tu luteranizm (pierwszym...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

  Trwała właściwość poznawczo-motywacyj-na człowieka, wynikająca z -> dziedziczności, uprzedniego i aktualnego doświadczenia (-»• uczenie się) i ićh interakcji, będąca źródłem określonego zachowania się; ma charakter potencjalny, realizuje się w różnych postaciach zachowania i tylko dzięki nim...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPUTA TEOLOGICZNA

  (łac. disputare razem roztrząsać), wspólne rozprawianie i dociekanie na tematy teol., mające charakter polem., w odróżnieniu od teol. -* dialogu (I). Za podstawę chrzęść, koncepcji d.t. uważa się międzyosobowy przekaz myśli -> objawienia Boga w ST i Jezusa Chrystusa w NT, „wcielonych" w dźwięk słów...

  Ocena /

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /22 965

  praca w formacie txt

Do góry