awatar

Profil użytkownika Tworzymir

Data rejestracji28 maja 2012 Ostatnio online29 maja 2012, 5:58

Statystyki

79 prac, w tym:

  • 79tekstowych
  • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

  • Ocena brak

    ARNOLD MATTHEW

    ur. 24 XII 1822 w Laieham (Anglia), zm. 15 IV 1888 w Liverpoolu, Poeta, krytyk lit., pedagog. Kształcił się w Rugby, Winchester i Oksfordzie; 1851 został inspektorem szkolnym, a 1857 objął stanowisko prof, poezji w Oksfordzie. Utwory poetyckie A. Empedocles on Etna (bmw 1852), The Scholar Gipsy (bmw 1853)...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 962

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD MIKOŁAJ

    ur. 17 XII 1618 W Lesznie, zm. 15 X 1680 we Franeker (Holandia), Teolog kalwiński.

    Uczęszczał do gimnazjum w Lesznie, gdzie był uczniem J.A. Komeńskiego; mając 15 lat przyjął święcenia niższe na synodzie w Ostrorogu; dalszą naukę kontynuował w Gdańsku; 1639 był przez 3 miesiące rektorem szkoły w...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 318

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD THOMAS

    ur. 13 VI 1795 w West Cowes (Wight), zm. 12 VI 1842 w Oksfordzie, Duchowny anglik., pedagog.

    Od 1827 był kierownikiem szkoły średniej w Rugby; 1828 przyjął święcenia anglik, i został drem teologii; 1841 mianowano go prof, historii uniw. w Oksfordzie. W Rugby A. przeprowadził reformę metod i ogólnego...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 585

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD z ARNOLDSWELLER Św.

    Żył prawdopodobnie na przełomie VIII i LX w.; znany ze świadectw pochodzących dopiero z XIV w. oraz z legendy (XII w.), wg której był lutnistą ces. Karola Wielkiego i odznaczał się miłosierdziem względem ubogich;

    wspierał jałmużną mieszkańców licznych wiosek w okolicy Arnoldsweiler (Nadrenia)...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /790

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD z BRESCII CRSA

    ur. ok. 1100 w Brescii (Włochy), zm. 1155 w Rzymie, Kaznodzieja, reformator spo-łeczno-kościelny. Studiował w Paryżu pod kierunkiem P. Abelarda; po powrocie do Włoch 1129 przyjął święcenia kapł., po czym wstąpił w Brescii do klasztoru, którego nast. został przełożonym. Pod wpływem —> patarii...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 929

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD de CAUCINA, Arnold de Lacaucina

    zm. 1372 w Krakowie, Kolektor opłat papieskich. W 1344 został mianowany nuncjuszem pap. i kolektorem gen. podatków i danin na rzecz skarbu pap. na teren Czech, Polski i Węgier, a od października 1356 także na diec. kamieńską, lubuską i wrocł.;

    1360 zażądał od abpa Jarosława Bogorii ze Skotnik...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 152

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOBIUSZ STARSZY

    ur. w Sikka (Numidia), zm. ok. 327, Retor i apologeta wczesnochrześcijański.

    Początkowo był retorem pogańskim i zwalczał religię chrzęść, ale po nawróceniu występował w jej obronie; ok. 311 napisał apologie Adversus nationes (PL 5, 365-1288; fragmenty przełożył A. Bober, Antologia patrystyczna, Kr...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 777

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD I

    zm. 15 I 1211, Bp poznański. Przypuszcza się, że A. był najpierw opatem benedyktynów w Mogilnie, nast. bpem lubuskim (S. Laguna, A. Małecki, J. Umiński), a po śmierci 1196 bpa Mrokaty bpem poznańskim. Wg innych mniej prawdopodobnych hipotez A. był bpem pozn. 1201-10 (E. Likowski, J. Korytkowski) lub...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 140

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD

    zm. 1416 w Lubawie, Bp chełmiński. Znany z sympatii dla Krzyżaków; pośredniczył w zawarciu pokoju między Polską a Krzyżakami w Raciążu 1404 i Toruniu 1411;

    1409 wysłał swego delegata na Sobór do Pizy; w końcu lipca 1410, po bitwie pod Grunwaldem, A. wraz z bpami sambijskim Henrykiem i warm. Henrykiem...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /792

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ARNOLD FRANZ XAVER ks.

    ur. 10 IX 1898 w Aichelau (Wirtembergia), zm. 21 I 1969 w Reutlingen, Odnowiciel teologii pastoralnej.

    Po studiach teol. na uniw. w Tybindze pracował w duszpasterstwie par. (1924-28) oraz akademickim (1932-36); doktorat z kat. nauki społ. uzyskał 1934; habilitował się 1936 z teologii mor., a 1937-67 był...

    Ocena /

    Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /4 797

    praca w formacie txt

Do góry