awatar

Profil użytkownika Tworzymir

Data rejestracji28 maja 2012 Ostatnio online29 maja 2012, 5:58

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  ARRAS

  Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

  1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRÉGUI ANTONIO MARÍA SJ

  ur. 17 1 1863 w Pampelunie, zm. 10 X 1942 w Barcelonie, Hiszp. moralista i kanonista. Do zak. wstąpił 1883; po ukończeniu studiów w Rzymie wykładał 1901-14 prawo kan. i teologię mor. w Oña k. Burgos;

  jego podręczny informator dla duszpasterzy i spowiedników Summarium theologiae moralis (Bilbao 1918) miał...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS ANTIQUA

  (łac. dawna sztuka), W historii muzyki — okres od ok. 1160 do 1290; termin wprowadzony przez teoretyków z pocz. XIV w. dla podkreślenia różnicy między pierwotną wielogłosowością a osiągnięciami epoki -» ars nova.

  Najważniejszymi ośrodkami a.a. byly: opactwo St. Martial w Limoges (XII w.) i Szkoła...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS MORIENDI

  (łac. sztuka umierania), Gatunek lit. rozpowszechniony w piśmiennictwie rel. późnego średniowiecza. Były to zbiory myśli o treści ascet. służące do przygotowania się człowieka na przyjście śmierci ; dostrzegano w nich wpływ przypisywanego Anzelmowi z Canterbury dzieła Admonitlo...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS NOVA

  (łac. nowa sztuka),

  ° traktat teor. napisany przez Filipa z Vitry ok. 1320, będący wyrazem gruntownych przemian, jakie w tym czasie objęły wszystkie elementy dzieła muzycznego;

  ° w historii muzyki kolejny etap rozwoju muzyki wielogłosowej w XIV w., głównie we Francji i Włoszech oraz w Anglii. Synonimem...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSAMOSATA

  (prawdopodobnie Koratta przy ujściu rzeki Murat do Eufratu w Turcji), Bpstwo obrządku syr. w metropolii Amida (Diyarbakir) w rzym. prowincji Mezopotamia I; znanych 20 bpów od VIII do końca XII w.; od XII w. niezależna metropolia obrządku ormiańskiego pod nazwą Darmosata.

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIANSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele bizant. w 2. poł. XIII w.

  Przyczyną s.a. było zdeponowanie patriarchy —> Arseniusza z Autorianos; popierająca go część duchowieństwa i wiernych utworzyła niechętne ces. Michałowi VIII i nowemu patriarsze Józefowi ugrupowanie arsenitów, dwór ces. zaś i niektórzy duchowni opowiedzieli...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD z LUBEKI OSB

  ur. w poł. XII w., zm. ok. 1212 w Lubece, Kronikarz. Kustosz kapituły w Lubece, a od 1177 opat tamtejszego klasztoru benedyktyńskiego;

  napisał Chronica slavorum będącą m.in. źródłem do dziejów Słowian pn.-zach.; jest ona kontynuacją kroniki -> Helmolda, obejmuje lata 1171-1209 i opisuje panowanie...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLFO di CAMBIO, Arnolfo di Lapo

  ur. ok. 1245 w Collevaldelsa k. Florencji, zm. ok. 1302 we Florencji, Wł. rzeźbiarz i architekt. Był uczniem -> Mikołaja z Pizy, z którym nast. współpracował; od ok. 1290 utrzymywał warsztaty rzeźbiarskie w Rzymie i Florencji ;

  odegrał znaczną rolę w rozwoju architektury flor.; jego styl uformował się...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD KRZYSZTOF

  ur. 1666 w Sulechowie, zm. 23 III 1727 w Kargowej (pow. Sulechów), Pastor luterański.

  W 1684 został kaznodzieją polskim i niemieckim w Kargowej; 1717 został seniorem wyznania augsburskiego w Polsce; na synodach w Gdańsku (1718 i 1719) zabiegał o zjednoczenie wyznań augsb. i reformowanego;

  starał się...

  Ocena /

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt

Do góry