awatar

Profil użytkownika Trurffave

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

111 prac, w tym:

 • 111tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /111 prac/

 • Ocena brak

  Mistrz Eckhart

  Mistrz Eckhart: ŻYCIE ECKHARTA. Jan Eckhart, zwany najczęściej „mistrzem" (Meister) Eckhar-tem, ok. 1260 - 1327, Niemiec z Turyngii, rycerskiego rodu, należał do zakonu kaznodziejskiego. Był nauczycielem w Paryskim Uniwersytecie (1302 i 1311 r.), a pod koniec życia w Strasburgu i w Kolonii (od 1314 r.). W przerwach między okresami nauczania sprawował wysokie urzędy w hierarchii: jako prowincjał Saksonii, a potem wikariusz generalny Czech. Przed śmiercią został oskarżony o błędne nauki; proces kanoniczny skończył się potępieniem jego twierdzeń, uznanych przez Kongregację papieską za błędne; potępiająca bulla papieska ogłoszona wszakże została dopiero po śmierci Eckharta w 1329 r. - Pisma, pozostawione przezeń, mają przeważnie postać kazań. POGLĄDY ECKHARTA. 1. SPEKULACJE o BOGU i DUSZY. Spekulacje mające przygotować podłoże dla mistyki...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /27.12.2007 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernan McMullin „Ewolucja i stworzenie” - streszczenie

  Ernan McMullin „Ewolucja i stworzenie” - streszczenie Od zarania cywilizacji ludzkość nurtuje pytanie o pochodzenie świata, a zwłaszcza najbardziej niezwykłego fenomenu jaki na nim występuje, czyli życia. Mimo wielości różnorakich koncepcji, wszystkie je można podzielić między teorie ewolucyjne i kreacjonistyczne. W książce „Ewolucja i stworzenie” zawarte są rozważania, jakie na ten temat mieli różni myśliciele na przestrzeni wieków. Chociaż wydaje się, że problem podziałów między zwolennikami kreacjonizmu a ewolucjonistami narodził sie dopiero kilka wieków temu za sprawą Darvina, to Ernan McMullin pokazuje, że jak podstaw większości rzeczy tak i tej możemy dopatrywać się w starożytnej Grecji. W oparciu o greckie wierzenia mitologiczne ówcześni myśliciele snuli domysły, że świat powstał wyłaniając się z pierwotnego...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /23.12.2007 Znaków /6 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  To współczesny kierunek filozoficzny występujący również w literaturze pięknej zajmujący się rolą indywidualnej jednostki w świecie, głoszący, że ma ona wolny wybór i jest bezwzględnie odpowiedzialna za własne czyny, co stwarza poczucie lęku i beznadziejności, prowadzi do skrajnego pesymizmu. Główne myśli Sartra na podstawie powieści Josteina Gaardera „Świat Zofii” Sartre powiedział, że „egzystencjalizm jest humanizmem”. Rozumiał przez to, że egzystencjaliści za punkt wyjścia przyjmują samego człowieka. Człowiek istnieje także „dla samego siebie”. Sam musi tworzyć siebie. Ale kiedy człowiek przeżywa swoje istnienie, a także zdaje sobie sprawę, że kiedyś umrze i że nie ma żadnego sensu, którego można by się uchwycić- to zdaniem Sartre’a pojawia się trwoga. Sartre twierdzi poza tym, że człowiek czuje się obco w...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /16.12.2007 Znaków /13 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Tomasz z Akwinu Dowód 4

  Św. Tomasz z Akwinu Dowód 4 Dowód z doskonalosci Św. Tomasz z Akwinu zakładał, że istnienie Boga można dowieść pięcioma drogami. Pierwszy dowód traktuje o ruchu. Za pomocą zmysłów człowiek może stwierdzić, że w świecie zachodzi zjawisko ruchu, wszystko co się porusza jest przez coś poruszane. Motorem tych zjawisk jest właśnie Bóg. Kolejny to łańcuch przyczynowo-skutkowy. Zakłada istnienie praprzyczyny, którą jest Bóg. Następny mówi nam o bycie koniecznym, którym jest Bóg i z którego biorą się byty przypadkowe. Czwarty dowód mówi nam iż Bóg jest doskonałością. Możemy uchwycić to poprzez porównania. Piąty traktuje o harmonii i porządku, jak i w poprzednich dowodach zauważamy, że ktoś musiał to ustanowić. Mnie najbardziej zainteresowały rozważania filozofa w dowodzie 4. „Czwarta droga wzięta jest ze stopni, które...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /09.12.2007 Znaków /5 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm (na podst. "Historii filozofii" W. Tatarkiewicza).

  Egzystencjalizm ?Filozofia egzystencjalna zainicjowana przez Kierkegaarda, po prawie stu latach, stała się znów aktualna. Wznowił ją ok. 1930 r. w Niemczech Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podczas drugiej wojny światowej we Francji, głównie przez Sartre?a. Po wojnie stała się sensacją dnia. Szła torem Kierkegaarda, ale w zasadniczym punkcie odeń odeszła. Stała się wyrazem sceptycznych, irracjonalistycznych, pesymistycznych nastrojów chwili.? Inicjatorzy: NIEMCY: Martin Heidegger (ur. 1889 r.) ? profesor w Magdeburgu i Freiburgu ? główna praca ?Sein und Zeit? z 1927 r. ? ?pisał dziwacznie, ciemno, odrażająco? ? wzbudził tym więcej zainteresowania niż uznania Karl Jaspers (ur. 1884 r.) ? profesor psychiatrii, później filozofii w Heidelbergu ? nadał egzystencjalizmowi formę bardziej przystępną FRANCJA: Gabriel Marcel (ur. 1877 r.) ? stworzył...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /02.12.2007 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które z dzieł Nietzschego dotyczą przemiany człowieka w nadczłowieka, jakie są jej etapy. Co oznaczają symbole wielbłąda, lwa, dziecka?

  ?Człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno? F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra Fryderyk Nietzsche był niezwykle oryginalnym oraz radykalnym myślicielem. Jego pisma mają wymiar poetycki, są pełne krytycyzmu względem filozofii czasów, w których żył. Jego filozofia jest atakiem na przekonanie, iż istnieje niezależna oraz obiektywna struktura świata, na którą wpływu nie ma sposób ludzkiego postrzegania. Dziełem, w którym Nietzsche ukazuje przemianę człowieka jest poemat pt.: ?Tako rzecze Zaratustra?. Bohaterem jest Zaratustra, nie jest filozofem, który głosi prawdy ujęte w intelektualny system, ale człowiekiem, który sam na sobie doświadcza drogi poznania. Prorokiem, który zmaga się z poczuciem, że Bóg umarł, że człowiek musi się przemienić w nadczłowieka, przezwyciężyć siebie sam, bez Boga. Zaratustra podąża własną drogą -...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /27.11.2007 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Wokulski i Karol Borowiecki jako bohaterowie absurdalni w zestawieniu z "Lalką i perłą" Olgi Tokarczuk i "Mitem Syzyfa" Alberta Camusa

  Bolesław Prus pisał "Lalkę" w latach 1887-1889, Reymont swoją "Ziemię obiecaną" zaczął obmyślać już w roku 1896. Obie powieści ukazywały się w odcinkach w prasie, obie w "Kurierze Codziennym" - "Lalka" była wydawana na bieżąco w czasie powstawania, "Ziemia obiecana" w latach 1897-1898. Oba utwory dzieli więc cała dekada. Dla Reymonta i jemu współczesnych Prus był już uznanym pisarzem, przedstawicielem ustępującego pokolenia. Jakkolwiek twórczość obu pisarzy nie jest często zestawiana, nie jest również opozycyjna względem siebie tak, by nie można było znaleźć w niej pewnych podobieństw, zwłaszcza natury tematycznej. Obaj są autorami powieści otoczonych aurą wielkości - Prus "Lalki", Reymont "Chłopów" - i zapisali się w historii literatury jako twórcy arcydzieł. "Ziemia obiecana" jest drugą w kolejności po "Chłopach" wielką...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /12.11.2007 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioetyka - Klonowanie a tożsamość osobowa człowieka

  Dyskusję na postawione w temacie pracy pytanie należy chyba zacząć od chociażby krótkiego scharakteryzowania, czym jest tożsamość osobowa człowieka, a także, jaki jest jej związek z klonowaniem. W przypadku tego drugiego pojęcia nie mamy większych problemów z rozpoznaniem, o czym mowa; jednak tożsamość, pozornie tak łatwa do zrozumienia, w gruncie rzeczy okazuje się terminem dość zagadkowym. Gdy mowa o klonowaniu, powielaniu organizmów ? nie dziwi jednoczesne pojawienie się kwestii tożsamości danej jednostki, szczególnie, jeśli chodzi o człowieka. Co rozumiemy przez pojęcie tożsamości? Według definicji encyklopedycznych ? to jedność bytu, którą na grunt filozofii i człowieka możemy przedstawić jako ?bycie sobą, bycie tym, za kogo się podajemy?. To pojęcie różne od identyczności, choć niektórzy mogą zauważyć między nimi pewne...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /30.10.2007 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość metody fenomenologicznej

  Twórcą słynnej metody, opisującej jak pójść wzdłuż drogi nie zbaczając z niej nawet na chwilę, był urodzony dwa wieki temu Edmund Husserl. Nazwa owego kierunku pochodzi od greckiego słowa phainomenon oznaczającego to, co się jawi. Fenomenologia to opis wszelkiego możliwego spotkania z bytem. Metoda fenomenologiczna to metoda opisowa zmierzająca do ujrzenia realności rzeczy. Wartością jej jest redukcja, branie w nawias uprzedzeń teoretycznych, to jedna z najlepszych dróg ujawnienia naszych spontanicznych, przedrefleksyjnych sposobów radzenia sobie ze światem. Metoda fenomenologiczna to poszukiwanie rozwiązań poprzez swobodne wyobrażeniowe uzmiennienie oraz intencjonalność, czyli świadomość zawsze skierowaną ku czemuś. Jest ona całkowicie niezbędnym punktem wyjściowym. Postulat Husserla brzmiał: \"Zruck zu den Sachen\" — „Z powrotem do rzeczy...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /26.10.2007 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maski w "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera

  Maski w „Filozofii dramatu” J. Tischnera Filozofia dramatu, jaką proponuje Józef Tischner bazuje na spotkaniach, jakie dokonują się między Nami i Innymi. Niezwykle ważnym aspektem tego spotkania-dialogu są czynniki, jakie ten dialog umożliwiają bądź uniemożliwiają, jak i takie, których obecność jest niejako jego urozmaiceniem. O ile „scena” jest czynnikiem umożliwiającym spotkanie, a brak odpowiedzi, ignorowanie (zabójstwo) jest jego przeciwieństwem, o tyle swoista gra za pomocą zasłon i masek, jakie stosują ludzie w kontaktach ze sobą jest właśnie urozmaiceniem dialogu. Maski są bardzo istotnym, niemal koniecznym (choć obiektywnie niepożądanym) elementem każdego dialogu. Nie sposób mówić jednak o maskach, bez wcześniejszego przywołania koncepcji twarzy i zasłony, które są w stosunku do masek uprzednie, dlatego są to pojęcia...

  Ocena /

  Autor /Trurffave Dodano /10.10.2007 Znaków /9 938

  praca w formacie txt

Do góry